În ţara lui Lerui-Ler
Nu e zbor, nici drum de fier,
Numai lamură de gând,
Numai suflet tremurând,

Şi vâslaş - un înger.
În ţara de peste veac —
Nesfârşire fără leac,
Vămile văzduhului,

Săbiile duhului -
Pururea de straje.
Sus, pe sparte frunţi de zei,
Şovăielnici, paşii mei,

Picuri de-ntrebări momâi
Să rămanâ sub călcâi
Şi genuni de zare.
În ţara lui Lerui-Ler

Năzuiesc un colt de cer
De-oi gasi, de n-oi gasi,
Nimenea nu poate şti,
Singur Lerui-Ler.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment