Îmbucură-te, om bun,
Hoi, leru-i leru-i, Doamne,
C-am ajuns sfântul Crăciun,
Eu vă spun la casa voastră:

Din Precista, maica noastră
S-a născut un Fiu frumos,
Pe nume-l cheamă Cristos,
În paiele grâului

Şi-n florile fânului.
Nu ca fiul domnilor,
Ci-n poiata boilor.
Încet boii-l duldurară,

Mândru-n coarne-l legănară,
Toţi la El se închinară,
Toţi oamenii ce-au venit,
Din apus şi răsărit.

Aceste zile senine
Să le petreceţi cu bine
La mulţi ani, s-aveţi folos
De naşterea lui Cristos.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment