Praznic luminos,
Strălucit, frumos,
Astăzi ne-a sosit
Şi ne-a-nveselit

Că Mântuitorul
Şi Izbăvitorul
Cu trup s-a născut,
Raiul cel închis
Praznic luminos
Azi iar s-a deschis,
Şarpelui cumplit
Capul s-a zdrobit
Şi strămoşii iară,

Prin Sfânta
Fecioară,
Iar s-au înnoit.
Îngerii cântau,

Păstorii fluierau,
Magii se-nchinau,
Toţi se bucurau,
Doar Irod era

Că se tulbura
De naşterea Sa.
El îl căuta,
Voind morţi-a-l da,

Dar pruncul Iisus
Din ţara s-a dus.
Re lăudat,
Binecuvântat

În veacuri, Amin.
Maică preacurată
O, prealăudată,
Maică preacurată,

Flori şi bucurie
Îţi aducem ţie,
Maică preacurată
Tu, Maică, pe Sfântul,

Dumnezeu cuvântul,
L-ai născut în lume,
Mai presus de nume.
Maică preacurată

Flori şi bucurie
Îţi aducem Ţie,
A noastră Stăpână,
Izvor şi lumină.

Maică preacurată
Cu milă ne-adapă,
De rele ne scapă.
O, prealăudatâ,

Maică preacuratâ.
Maică preacurată
Flori şi bucurie
Îţi aducem Ţie,

În veci fii mărită,
Maică fericită.
Maică preacurată.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment