O, ce veste minunată
În Betleem ni s-arată,
Astăzi s-a născut
Cel făr’-de-nceput,

Cum au spus prorocii.
Că la Betleem Măria,
Săvârşind călătoria,
Într-un mic sălaş
O, ce veste minunata
Lâng-acel oraş,
A născut pe Mesia.
Pe fiul în al tău nume,
Tatăl l-a trimis în lume

Să se nască
Şi să crească,
Să ne mântuiască.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment