Steaua sus răsare,
Ca o taină mare.
Steaua străluceşte
Şi lumii vesteşte.

Că maica curată,
Prea nevinovată,
Fecioara Maria,
Naşte pe Mesia.
Steaua sus rasare
Magii cum zăriră
Steaua şi porniră,
Mergînd după, raze.
Pe Christos să-l vază.

Şi dacă veniră,
Îndată-l găsiră.
La dânsul intrară,
Şi se închinară.

Cu daruri gătite
Lui Christos menite,
Luînd fiecare,
Bucurie mare.

Care bucurie,
La toţi să ne fie,
De la tinereţe,
Pîn’-la bătrîneţe.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment