Sorcova - obicei agrar, practicat de copii în dimineaţa zilei de Anul Nou. Purtând în mână sorcova - o ramură de pom fructifer (măr, vişin, gutui, cais, prun sau trandafir) înmugurită sau împodobită cu flori artificiale, cu panglici tricolore, simbol al vegetaţiei de primăvară.

Copiii recită lin text special prin care urează gospodarilor sănătate, fericire, viaţă lungă, belşug. În timpul sorcovitului copiii ating ritmic cu rămurica gazdele peste umăr. Ramura cu care s-a sorcovit, simbol al sănătăţii şi fertilităţii, se păstrează în casa mare, la icoane.
Sorcova, obicei practicat de copii in dimineata zilei de Anul Nou
Personaje: Malanca, comandantul, regi, regine, doctori, draci, frizeri, fotografi, bucătari, miri, căluşari, babe, moşnegi, Anul Vechi, Anul Nou etc.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment