Astăzi anul se sfârşeşte,
Mâine anul se-nnoieşte,
Pluguşorul se porneşte
Pluguşorul fără boi,
Pluguşorul tras de noi,
Da nu de noi, de unul doi.
Lumea-i toată azi cu noi.
Unde-am fost pe la ferestre,
Toată lumea se găteşte
Pentru anul ce ne vine,
Să-l întâmpinăm cu bine,
Să fie anul mănos,Uratura, Astăzi anul se sfârşeşte
Şi norodul tot voios.
Ia sunaţi din zurgălăi,
Hai odată, măi flăcăi,
După asta înc-o dată,
Ca s-avem ploaie curată,
Ca s-avem roadă bogată,
Ca de-ajuns c-avem nătreţ,
Ia sunaţi, mânaţi, băieţi!
Hăi! Hăi!

Noi ne-am pornit la arat,
Da pământu-i îngheţat,
De n-a fi chip cu pluguşorul,
Om porni-o cu tractorul,
Cu tractorul poţi răzbate,
Poţi ara şi zi şi noapte.
O samă se hodineşte,
Altă parte boroneşte.
Iar noi, flăcăi, să nu uităm
Zurgălăii să-i sunăm.
Şi toţi aici câţi vă aflaţi,
Odată, flăcăi, îndemnaţi!
Hăi! Hăi!

Ca să reuşim tot satul,
Terminăm, flăcăi uratul...
Astăzi traiul mie-mi place,
Numai dac-ar fi tot pace...
Noi de-odată stăm pe loc
Cu flori şi cu busuioc,
Cu gândul la poloboc,
Să urăm gazdei noroc,
Să trăiască la mulţi ani,
Sănătoşi, ticsiţi cu bani!
De urat v-am mai ura,
Nu ştim încă ce ne-ţi da,
Nu ştim ce aveţi de gând,
Ca să nu ieşim plângând...
Cum vedem, de noi vi-i dor,
Că arătura-i de tractor,
Aho, de-amu chiar la mulţi ani,
Să ne mângâieţi cu bani!
Să vă fie de bine!
Hăi! Hăi!

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment