Ce este gripa porcină?
Gripa porcină este o boală respiratorie acută extrem de infecţioasă a porcilor, cauzată de unul din virusurile de gripă porcină A. Morbiditatea tinde să fie înaltă, iar mortalitatea joasă (1-4%). Virusul este răspândit în rândul porcilor prin aerosoli, contact direct şi indirect cu porcii bolnavi şi porci purtători asimptomatici. Erupţiile în rândul porcilor au loc pe parcursul întregului an, cu o incidenţă sporită toamna şi iarna în zonele temperate. Multe ţări vaccinează regulat populaţiile porcine contra gripei porcine.

Virusurile de gripă porcină sunt în general din subtipul H1N1, dar şi alte subtipuri circulă în rândul porcilor (de ex. H1N2, H3N1, H3N2). Porcii se pot infecta şi cu virusuri de gripă aviară, virusuri de gripă umană sezonieră, precum şi cu virusuri de gripă porcină.

Virusul porcin H3N2 s-a considerat a fi iniţial introdus la porci de către om. Uneori, porcii pot fi infectaţi cu mai multe tipuri de virusuri în acelaşi timp, ceea ce permite combinarea genelor virusurilor. Aceasta poate rezulta într-un virus gripal care conţine gene din mai multe surse, numit virus „reasortat”. Deşi virusurile de gripă porcină sunt în mod normal specifice speciei şi infectează doar porci, uneori ele trec bariera speciilor, cauzând boli la oameni.

Care sunt implicaţiile pentru sănătatea umană?
Erupţiile şi infecţiile umane sporadice cu gripă porcină au fost raportate ocazional. În general simptomele clinice sunt similare gripei sezoniere, dar tabloul clinic raportat se extinde de la infecţia asimptomatică la pneumonii grave, ce duc la deces.

Întrucât tabloul clinic tipic infecţiei cu gripă porcină la oameni este similar gripei sezoniere şi altor infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, majoritatea cazurilor au fost depistate din întâmplare, în cadrul supravegherii gripei sezoniere. Cazuri de o gravitate medie şi cazurile asimptomatice au putut să nu fie depistate, de aceea extinderea adevărată a acestei boli în rândul oamenilor este necunoscută.

Unde au fost înregistrate cazuri umane de infectare cu gripă porcină?
Începând cu implementarea RIS (2005)1 în anul 2007, OMS a notificat cazuri de gripă porcină în Statele Unite şi Spania.

Cum se infectează oamenii?
De obicei, oamenii se infectează de gripa porcină de la porcii infectaţi, cu toate acestea, în unele cazuri n-a fost înregistrat contactul cu porci sau medii în care au fost localizaţi porci. Transmiterea de la om la om a avut loc în câteva cazuri, dar s-a limitat la contacte strânse şi grupuri închise de oameni.

Putem consuma carne şi produse din porc?
Da. Nu s-a demonstrat că gripa porcină se transmite la oameni prin consumarea produselor bine pregătite din carne de porc şi a altor produse derivate. Virusul de gripă porcină moare la temperaturi înalte de preparare + 70°C, în conformitate cu instrucţiunile generale de pregătire a cărnii de porc şi altor tipuri de carne.

Ce ţări au fost afectate de erupţii la porci?
Gripa porcină nu se notifică la autorităţile veterinare internaţionale (OIE, www.oie.int), de aceea distribuţia lor internaţională la animale nu este bine cunoscută. Boala este considerată endemică în Statele Unite. Se cunoaşte că focare de gripă la porci au avut loc şi în America de Nord, America de Sud, Europa (inclusiv Marea Britanie, Suedia şi Italia), Africa (Kenia) şi în unele părţi ale Asiei de Est, inclusiv China şi Japonia.

Există riscul unei pandemii?
Probabil că majoritatea persoanelor, în special cei care nu au contacte regulate cu porci, nu au imunitate la virusurile de gripă porcină. În cazul în care un virus porcin stabileşte o transmitere eficientă de la om la om, acesta poate cauza o pandemie de gripă. Este dificil de prezis impactul unei pandemii cauzate de un astfel de virus: totul depinde de virulenţa virusului, imunitatea existentă în rândul oamenilor, protecţia de anticorpii obţinuţi de la infecţia gripei sezoniere şi factorii organismului.

Există vaccin pentru a ne proteja de gripă porcină?
Nu există vaccinuri care să conţină virusul actual de gripă porcină ce cauzează îmbolnăviri la oameni. Nu se cunoaşte dacă vaccinurile actuale contra gripei umane sezoniere pot oferi careva protecţie. Virusurile de gripă se schimbă foarte rapid. Este important de dezvoltat un vaccin împotriva tulpinii virusului care circulă la moment, pentru a oferi protecţie maximă persoanelor vaccinate.

Ce medicamente sunt disponibile pentru tratament?
Medicamentele antivirale pentru gripa sezonieră sunt disponibile în unele ţări şi previn şi tratează eficient boala. Există două clase de medicamente: 1) adamantine (amantadin şi remantadin) şi 2) inhibitori ai neuraminidazei (oseltamivir şi zanamivir).

Majoritatea cazurilor de gripă porcină raportate anterior s-au recuperat deplin fără a avea nevoie de îngrijire medicală şi fără medicamente antivirale.

Unele virusuri de gripă dezvoltă rezistenţă la medicamentele antivirale, limitând eficienţa profilaxiei şi tratamentului. Virusurile obţinute din cazurile umane recente de gripă porcină din Statele Unite au fost sensibile la oselatmivir şi zanamivir, dar rezistente la amantadin şi remantadin.

Informaţia este insuficientă pentru a putea face recomandări privind utilizarea preparatelor antivirale în prevenirea şi tratamentul infecţiei cu virusul gripei porcine. Medicii trebuie să ia decizii în baza evaluării clinice şi epidemiologice, daunelor şi beneficiilor profilaxiei/ tratamentului asupra pacientului2. În privinţa erupţiei actuale de infecţie cu gripă porcină în Statele Unite şi Mexic, autorităţile naţionale şi locale recomandă de a fi utilizate oseltamivir sau zanamivir pentru tratare şi prevenire a bolii în baza profilului de susceptibilitate a virusului. (Dupa materialele OMS)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment