Consumul de droguri şi consecinţele negative ale acestui fenomen prezintă un pericol pentru întreaga omenire. Anume din acest considerent, Adunarea Generală a ONU a decis să marcheze pe data de 26 iunie Ziua internaţională de combatere a narcomaniei şi traficului ilicit de droguri.

Scopul acestei zile este de a informa, în special tinerii, despre pericolul consumului de droguri şi problema traficului ilicit de droguri.

În lume sute de milioane de oameni suferă de narcomanie. Această maladie creează o multitudine de probleme de ordin medical, social, economic, prezentînd un pericol serios pentru sănătatea populaţiei, securitatea naţională, cauzînd creşterea criminalităţii, mortalităţii, a invalidităţii. Fiind o problemă complexă, ea poate fi soluţionată doar prin efortul comun al instituţiilor de stat şi celor neguvernamentale.

În Republica Moldova narcomania a devenit o problemă pe parcursul ultimilor 20 de ani, fiind favorizată de factori de ordin psihosocial, economic, financiar.

O îngrijorare deosebită provoacă faptul că circa 78 la sută din persoanele bolnave de narcomanie nu sunt încadrate în cîmpul muncii, creînd un mediu nefavorabil pentru minori şi adolescenţi. Numai 21,5 la sută din persoanele care consumă droguri înregistrate îşi fac studiile în diverse instituţii de învăţămînt.

Potrivit datelor statistice, circa 40% din elevi ştiu unde şi cum să facă rost de droguri, iar vîrsta medie a copiilor ce au consumat droguri pentru prima dată, în ultimii 5 ani, s-a micşorat de la 17 la 13 ani.

Specialiştii subliniază că una din modalităţile principale de combatere a narcomaniei este profilaxia, desfăşurarea unei propagande antidrog active în familii, instituţii de învăţământ, colective de muncă. Unul din instrumentele eficiente în acest sens este publicitatea socială, prin intermediul căreia tineretul poate fi cointeresat să ducă un mod de viaţă sănătos şi să fie responsabil pentru propria sănătate.

Un rol aparte revine tratamentului şi reabilitării persoanelor dependente de droguri. Este important de a dezvolta o reţea de centre de reabilitare de profil narcologic, atît guvernamentale, cît şi neguvernamentale, în cadrul cărora să fie organizată reabilitarea medico-socială şi psihologică.

Un element de bază în stoparea acestui viciu este combaterea traficului ilicit de droguri şi pedepsirea dură a persoanelor implicate în aceste activităţi.

Pentru redresarea situaţiei create este nevoie de a desfăşura continuu măsuri privind informarea şi educarea populaţiei, contracararea circulaţiei ilicite a drogurilor, depistarea persoanelor care comercializează drogurile, îmbunătăţirea metodelor de tratament al bolnavilor. Colaborarea comună a instituţiilor statului, precum şi a societăţii civile, în vederea combaterii narcomaniei este prevăzută şi de Politica Naţională de Sănătate, aprobată prin hotărîre de Guvern. (Serviciul de Presă al Ministerului Sănătăţii al RM)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment