Strategiile împotriva tabagismului se situează la două niveluri: individual şi social. Pe lîngă decizia individuală sînt necesare acţiuni legislative, economice, educative în sensul influenţării comportamentului indivizilor faţă de fumat.

Măsuri legislative destinate combaterii fumatului:
  • Interzicerea vînzării tutunului minorilor.
  • Limitarea distribuirii şi vînzării ţigărilor.
  • Interzicerea fumatului în locuri frecventate de tineri.
Restricţii impuse publicităţii şi promovării vînzărilor ţigărilor
Se consideră că tinerii sunt sensibili la publicitate. Asocierea fumatului cu ideea de reuşită, de seducţie sau de popularitate poate avea un efect considerabil şi după părerea multor specialişti, îi motivează la începerea fumatului.
Masuri de prevenire si combatere a fumatului
Măsuri de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă sunt prioritare în activitatea de prevenire a fumatului la tineri. Programele de educaţie nu trebuie axate numai pe elevi, ci şi asupra profesorilor şi părinţilor pentru a-i face să înţeleagă consecinţele nocivităţii tutunului şi importanţa lor ca modele pentru tineri.

Tinerii reprezintă un grup greu de convins de nocivitatea fumatului. Este dificil să motivezi tinerii privitor la riscurile, ale căror efecte se fac simţite mulţi ani mai tîrziu. Argumentele logice nu sunt suficiente pentru descurajarea tinerilor de a fuma. De aceea trebuie combinate o serie de strategii, iar legislaţia poate constitui un mod esenţial pentru interzicerea fumatului în şcoli şi locuri publice, interzicerea vînzării către minori etc.

Alte măsuri legislative cuprind:
  • reglementarea conţinutului tutunului în substanţe nocive,
  • măsuri fiscale şi economice; a fost demonstrate, că prin creşterea taxelor asupra ţigărilor nu se obţine nici un efect privind consumul de către adulţi, dar se poate reduce considerabil numărul de fumători noi printre tineri.
Pentru a preveni acţiunea negativă asupra sănătăţii a fumatului activ şi pasiv, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.124 din 11.05.2007 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.78-81 din 08.06.2007).

În scopul implementării prevederilor Convenţiei menţionate, cu concursul Ministerului Sănătăţii la 14.12.2007 a fost adoptată Legea nr.278 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.47-48 din 07.03.2008), unde în articolul 16 sînt prevăzute restricţii privind fumatul în locurile publice. (Centrul National Stiintifico-Practic de Medicina Preventiva)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment