Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stabilit Ziua Mondială fără Tutun în 1987 ca să atragă atenţia la nivel mondial la epidemia de tutun şi a consecinţelor sale mortale. Această zi permite promovarea măsurilor specifice pentru controlul tutunului şi promovarea respectării Convenţiei-cadru a OMS privind lupta contra tutunului. Consumul de tutun este epidemia care poate fi prevenită, cu această problemă se confruntă comunitatea în domeniul îngrijirii sănătăţii.

Majorarea consumului de tutun în rândul femeilor din ţările cu o populaţie densă - este una din cele mai rele tendinţe ale unei epidemii în creştere. În multe ţări femeile tradiţional nu consumă tutun: procentul femeilor fumătoare este de 4 ori mai mic decât la bărbaţi. Deoarece majoritatea femeilor nu consumă articole din tutun, industria tutunului duce o politică agresivă îndreptată spre femei, încercând să deţină şi această parte a vânzărilor.
Tabagismul - problema de sanatate globala
Reclama, ce stimulează vânzările şi sponsorizarea, inclusiv donaţii de soluţionare a problemelor femeilor, slăbeşte excluderea consumului de tutun la femei. Design-ul şi marketing-ul articolelor din tutun, incluzând utilizarea modelelor atrăgătoare în reclame şi mărci oferite special pentru femei, în mod cert sunt îndreptate pentru stimularea utilizării tutunului de către femei.

Pe cel mai mare teritoriu al Europei, unde consumul de tutun în forme contemporane a început cu o sută de ani în urmă, indicatorii cotei de bărbaţi şi femei consumatori de tutun s-au egalat pe parcursul a câteva decenii. Astăzi, procentul bărbaţilor europeni fumători se micşorează, iar cel al femeilor creşte, în special în estul, centrul şi sudul Europei. în majoritatea ţărilor fostei Uniuni Sovietice adolescentele sunt predispuse la fumat, precum şi băieţii adolescenţi.

În ţările dezvoltate procentul femeilor consumatoare de tutun este scăzut, dar acesta poate creşte printre adolescente. în Asia de Sud-Est procentul consumatorilor de tutun este de zece ori mai mare la bărbaţi, decât la femei. însă printre adolescenţi numărul băieţilor fumători este de 2 ori mai mare decât la fetele tinere.

Fumatul în lume
Pe plan mondial, fumatul ucide anual 5 milioane de oameni: un deces Ia fiecare 6,5 secunde. Fiecare al zecelea deces înregistrat la adulţi este cauzat de fumat. Pe parcursul secolului al XX-lea, tutunul a ucis 100 de milioane de oameni. Dacă tendinţele actuale continuă, numărul de decese se va dubla până în anul 2020, iar numărul de vieţi omeneşti curmate de tutun pe parcursul secolului XXI va ajunge la 1 miliard.

Tabagismul se află la originea celui mai mare număr de decese care ar fi putut fi evitate în Europa. Pe măsură ce efectele nocive ale fumatului devin din ce în ce mai cunoscute, UE depune eforturi pentru a-şi convinge cetăţenii să nu înceapă să fumeze sau, pe cei care deja sunt fumători, să renunţe. În acelaşi timp, ia măsuri pentru a proteja oamenii împotriva fumatului pasiv şi pentru a restricţiona acţiunile de marketing şi publicitate având ca obiect produsele din tutun.

În ciuda progreselor semnificative, numărul fumătorilor din Uniune rămâne ridicat(circa o treime din populaţie), iar problemele de sănătate generate de tabagism conduc la aproximativ 650 000 de decese pe an. Aproape jumătate din acestea se înregistrează în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 35 şi 69 de ani, adică la o vârstă cu mult inferioară speranţei medii de viaţă. Grupurile vulnerabile, din ce în ce mai conştiente de aceste aspecte, solicită sporirea măsurilor de protecţie împotriva bolilor, invalidităţii şi decesului care poate surveni în urma expunerii la fumul de ţigară.

În cadrul unei abordări globale, principalele activităţi ale Uniunii în acest domeniu se referă la aplicarea de măsuri legislative şi la finanţarea unor proiecte de control al tabagismului şi a campaniilor de informare. UE a integrat măsuri de control al tabagismului într-o serie de alte politici comunitare, precum cea privind taxarea sau politica agricolă.

De asemenea, joacă un rol esenţial în acţiunile desfăşurate la nivel mondial - în special prin Convenţia-cadru privind controlul tutunului, primul tratat internaţional în domeniul sănătăţii. Acesta angajează ţări de pe întreg globul în acţiuni destinate să reducă numărul de îmbolnăviri şi decese cauzate de tabagism şi, în acelaşi timp, oferă un cadru de referinţă pentru măsuri din ce în ce mai drastice de control al fumatului.

Fumatul şi sarcina
Fumatul în timpul sarcinii rămâne o problemă de sănătate publică. Intre 20 şi 30% din femei fumează în timpul sarcinii. Tabagismul în timpul sarcinii antrenează riscuri grave atât pentru femeie cât şi pentru făt. A fost demonstrat faptul că fumatul creşte riscurile de complicaţii ale sarcinii şi cauzează probleme grave precum: naştere cu făt mort, avort spontan, retard de creştere intrauterină, prematuritate, placentă praevia şi moartea subită a sugarului. Fumatul antrenează şi alte efecte asupra mamei, fiind asociat cu menopauza precoce şi cu infertilitatea.

Renunţarea la fumat în timpul sarcinii are numeroase beneficii atât pentru sănătatea femeii, dar şi a fătului şi determină diminuarea problemelor de sănătate la care sunt expuşi copiii mamelor fumătoare.

În timpul sarcinii, riscurile fumatului asupra embrionului şi a fătului sunt în relaţie directă cu inhalarea de către mamă a principalelor două substanţe toxice din fumul de ţigară: monoxidul de carbon şi nicotină.

Monoxidul de carbon (CO) are un efect toxic asupra sarcinii deoarece:
- hemoglobina fetală are o afinitate mult mai ridicată pentru CO decât hemoglobina maternă, antrenând o diminuare a oxigenării fătului;
-  diminuarea oxigenării sângelui fetal de către CO explică toxicitatea acestei substanţe, care se află la originea multor efecte negative ale tutunului asupra desfăşurării sarcinii şi a dezvoltării embrionului şi fătului.

Nicotina are efecte vasoconstrictoare asupra circulaţiei arteriale uterine şi placentare. Concentraţia de nicotină este cu 15% mai mare la nivelul circulaţiei fetale şi în lichidul amniotic. Tutunul diminuează biodisponibilitatea vitaminei Bl2, vitaminei C, acidului folie si zincului.

Aceste efecte negative ale CO şi nicotinei explică faptul că tutunul, consumat înainte şi în timpul sarcinii, este un factor de risc pentru numeroase probleme de fertilitate, în desfăşurarea sarcinii, dezvoltarea şi creşterea fetală şi în dezvoltarea copilului după naştere.

Măsuri de prevenire şi combatere
S-a stabilit că diferite măsuri legislative destinate combaterii filmatului pot, asociate cu activităţi susţinute de educaţie pentru sănătate, să reducă incidenţa tabagismului. Multe dintre aceste măsuri au un impact într-un mod sau altul asupra folosirii tutunului de către copii şi adolescenţi, dar redăm în continuare pe acelea care influenţează direct tabagismul la tineri:

-    Interzicerea vânzării tutunului minorilor.
În ţările care au interzis vânzarea de ţigări tinerilor, vârsta la care se aplică această interdicţie variază: în unele ţări vârsta a fost fixată la 21 de ani, observându-se o tendinţă de reducere la 18 ani; în altele se aplică tinerilor sub 16 ani.

-    Limitarea distribuirii şi vânzării ţigărilor
Anumite ţări au început să interzică vânzarea tutunului în locuri susceptibile de a fi frecventate de tineri (chioşcuri şi magazine situate în apropierea şcolilor). O problemă deosebită o ridică automatele cu ţigări.

-    Interzicerea fumatului în locuri frecventate de tineri.
În numeroase ţări legislaţia interzice fumatul în şcoli sau în diferite locuri publice, în localuri, contribuind astfel la reducerea expunerii minorilor la fumul de ţigară în afara căminului.

-    Interzicerea fumatului în public pentru copii şi adolescenţi.
-    Restricţii impuse publicităţii şi promovării vânzărilor ţigărilor.
Se consideră că tinerii sunt sensibili la publicitate. Asocierea fumatului cu ideea de reuşită, de seducţie sau de popularitate poate avea un efect considerabil, şi după părerea multor specialişti, incită la începerea fumatului.

Un studiu privind relaţia dintre publicitate şi consumul de ţigări a concluzionat că publicitatea este una dintre armele cele mai eficiente de care dispune industria tutunului pentru a convinge oamenii să fumeze. Temele dominante ale publicităţii în favoarea ţigărilor asociază fumatul cu vigoarea tinereţii, o sănătate bună, o fizionomie atrăgătoare şi cu succesul şi reuşita pe plan individual, social şi profesional; mai mult, fumatul ar fi compatibil cu activităţile sportive şi sănătoase.

În tarile în care publicitatea este interzisă s-a observat o diminuare a consumului de ţigări şi o schimbare de atitudine a tinerilor privitor la tutun.

-    Publicitate negativă fumatului.
Legislaţia privitoare la "publicitatea negativă" cere ca toate pachetele de ţigări să aibă o etichetă de avertizare privind nocivitatea tutunului. De exemplu: "Tutunul dăunează grav sănătăţii".

-    Promovarea educaţiei pentru sănătate privind tabagismul.
Numeroase ţări au adoptat programe naţionale de luptă contra tabagismului. Acţiunile educative cuprind cursuri obligatorii de educaţie pentru sănătate în şcolile publice, campanii audio-vizuale (ex. desene animate cu mesaje antitabac), afişe, broşuri, reviste şi conferinţe pentru tineri.

Programele de educaţie nu trebuie axate numai pe elevi, ci şi asupra profesorilor şi părinţilor pentru a-i face să înţeleagă consecinţele nocivităţii tutunului şi importanţa lor ca modele pentru tineri.
Tinerii reprezintă un grup greu de convins de nocivitatea fumatului. Este dificil să motivezi tinerii privitor la riscuri ale căror efecte se fac simţite mulţi ani mai târziu. Argumentele logice nu sunt suficiente pentru descurajarea tinerilor de a fuma. De aceea trebuie combinate o serie de strategii, iar legislaţia poate constitui un mod esenţial pentru interzicerea fumatului în şcoli şi locuri publice, interzicerea vânzării către minori etc.

Alte măsuri prevăzute în textele legislative cuprind:
- reglementarea conţinutului tutunului în substanţe nocive,
- măsuri fiscale şi economice; a fost demonstrat că prin creşterea taxelor asupra ţigărilor nu se obţine nici un efect privind consumul de către adulţi, dar se poate reduce considerabil numărul de fumători noi printre tineri. (Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă RM)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment