Există mai multe forme de educaţie fizică: gimnastica igienică de dimineaţă, lecţiile de educaţie fizică, pauzele de educaţie fizică în timpul lecţiilor la diferite obiecte, jocurile mobile şi sportive în timpul diferit profil, participarea la diferite excursii, marşuri turistice, competiţii sportive ş.a.
Formele de educaţie fizică a copiilor
Toate formele de educaţie fizică trebuie să aibă un anumit conţinut, o intensitate şi ritm al exerciţiilor fizice, o ordine a lor, în funcţie de vârstă, sex şi starea de sănătate a copiilor şi adolescenţilor.

1. Gimnastica igienică de dimineaţă are scopul de a învinge somnolenţa la copii, de a activiza funcţia tuturor sistemelor organismului, de a spori capacitatea de muncă şi antrenarea în lucru. Durata gimnasticii igienice de dimineaţă e de 6-8 minute şi conţine 5-6 complexe de exerciţii fizice repetate de 5-6 ori. Ea e alcătuită din 3 părţi: a) introductivă - 40-60 secunde - sărituri sau alergări cu ritm intens, b) conţinutul - complexe de exerciţii fizice şi c) încheierea de ritm lent şi cu mers (relaxare).

În timpul executării exerciţiilor fizice o deosebită atenţie se acordă respiraţiei corecte şi ritmului, pentru ce se recomandă să se folosească muzica. Muzica permite de a spori eficacitatea gimnasticii de dimineaţă.

Gimnastica igienică de dimineaţă e necesar să se desfăşoare în aer liber, iar când condiţiile meteorologice nu permit - în încăperi (săli de recreaţie, coridoare, săli sportive şi de gimnastică ş.a.) bine aerisite.

După destinaţie şi conţinut gimnastica igienică de dimineaţă poate fi:
a) educativă - cuprinde exerciţii fizice de dezvoltare generală (mers, alergare, sărituri, aruncare ş.a.);
b) igienică - cuprinde exerciţii fizice de înviorare şi deşteptare;
c) ritmică - exerciţii executate în ritm de muzică sau lovituri;
d) sportivă - exerciţiile fizice se efectuează la diferite aparate sportive (bare, paralele, inele ş.a.);,
e) medicală - exerciţii fizice, executarea cărora ar preveni sau trata diferite boli sau deficienţe (de corecţie).

2. Lecţiile de educaţie fizică se desfăşoară conform programelor de instruire în instituţia respectivă de 2-3 ori pe săptămână cu durata în funcţie de vârsta copiilor - de la 30 - 35 până la 45 de minute. Ele sunt alcătuite din 3 părţi:

a) introductivă - 3 - 7 minute, pentru activizarea funcţiilor organismului - Cuprinde exerciţii fizice executate într-un ritm destul de intens;
b) conţinutul - 25 - 35 minute - cuprinde exerciţii fizice, efectuate cu scopul stabilirii la copii a deprinderilor motorii conform programelor de instruire;
c) încheierea -3 - 5 minute - de revenire a funcţiilor la starea iniţială - exerciţii fizice de relaxare în ritm lent.

Ele se organizează în săli sportive (gimnastică) sau pe terenuri special amenajate pe lotul de pământ al instituţiei respective. În timpul lecţiilor trebuie să fie respectat principiul gradării treptate a efortului fizic (treptat crescând); efortul fizic intens să se alterneze cu unul uşor sau cu odihna.

Lecţia de educaţie fizica corect organizată şi desfăşurată în condiţii optimale de mediu (încăperi aerisite, bine încălzite şi iluminate) are proprietatea de a spori capacitatea de muncă şi contribuie la accelerarea stabilirii deprinderilor motorii.

La sfârşitul lecţiei şi îndată după terminarea ei, în caz dacă ea n-a fost corect organizată şi efortul fizic a fost destul de intensiv, copiii acuza o stare proastă, oboseală, palpitaţie, ameţeală, dureri de cap ş.a.; apar simptome exterioare de oboseală - faţă înroşită, transpiraţie abundentă, dispnee ş.a. Această stare necesită reducerea efortului fizic şi introducerea odihnei.

3. Pauza de educaţie fizică folosită în timpul lecţiilor la diferite obiecte. După cum se ştie capacitatea de muncă atingând un nivel înalt în timpul lecţiilor conform legilor fiziologice începe treptat să scadă în urma dezvoltării oboselii. În aceste cazuri ca măsură de profilaxie a oboselii se folosesc pauzele de educaţie fizică.

Pauzele de educaţie fizică acţionează după acelaşi mecanism ca şi odihna activă. Ele se folosesc în timpul lecţiilor pentru a reduce efortul static al unor grupe de muşchi şi cel intelectual, a retrage oboseala şi a susţine o capacitate înaltă de muncă.

Durata pauzei de educaţie fizică e de 2-4 minute. Fiecare pauză se desfăşoară în încăperile de studii în a doua jumătate a lecţiei şi cuprinde un complex de 4-5 exerciţii fizice repetate de 4-6 ori. încăperile trebuie să fie bine aerisite.

4. Jocurile mobile şi sportive în timpul recreaţiilor. Recreaţiile corect organizate şi desfăşurate în aer liber, folosind odihna activă sub diferite forme de jocuri mobile şi sportive, sunt foarte eficiente în reducerea efortului static şi restabilesc complet capacitatea de muncă, retrag oboseala.

5. Ora dinamică e prevăzută în regimul zilei elevilor de 6 ani. De regulă, ea trebuie să fie desfăşurată în timpul când curba capacităţii de muncă a zilei începe să scadă (a treia lecţie). Se realizează cu un acompaniament muzical în încăperi bine aerisite, folosind diferite dansuri, ritmica ş.a.

6. Activitatea în cercurile de educaţie fizică şi în secţiile sportive în afara orelor de curs, unde copiii îşi perfecţionează pregătirea fizică şi măiestria într-o anumită probă sportivă. Această activitate se organizează în şcolile medii sau sportive de diferit profil de 2-3 ori pe săptămână şi cu o durată de 1 - 1,5 - 2 ore pentru fiecare dată. Încăperile unde se desfăşoară activitatea copiilor trebuie să dispună de condiţii favorabile de mediu (aerisire, încălzire, iluminare) şi să fie înzestrate cu utilajul necesar, fiind în stare bună.

7. Participarea la excursii şi marşuri turistice. Turismul şi excursiile sunt forme speciale de educaţie fizică. Ele acţionează ca una din cele mai bune măsuri de însănătoşire. Se organizează ţinând cont de particularităţile de vârstă ale elevilor. Traseul excursiilor şi marşurilor turistice se alcătuieşte din timp cu participarea medicului şcolii. Conducătorii excursiei şi ai marşului turistic trebuie să fie informaţi despre starea de sănătate a participanţilor, starea epidemiologică a localităţilor de pe parcurs şi în special despre calitatea apei izvoarelor din cale. Toţi doritorii de a participa sunt supuşi unui control medical cu scopul de a evidenţia contraindicaţii, înscrierea în listă fiind făcută numai cu avizul medicului.

Vârsta elevilor care vor participa la excursii şi marşuri turistice va fi de cel puţin 10-13 ani. Durata marşurilor e de 1-3 zile, distanţa de parcurgere fiind de 25-40 km (totală). La fiecare 2-4 km se fac popasuri de 5-10 minute, iar la orele 12-16 într-un loc uscat şi umbros se face un popas pentru odihna şi alimentare. Popasurile mari de minimum 10 ore pentru înnoptare în corturi se organizează în localităţile, care nu prezintă vreun oarecare pericol din punct de vedere epidemic.

În timpul excursiilor şi marşurilor turistice o mare importanţa are şi masa încărcăturii pe care o duce cu sine fiecare participant. In funcţie de vârsta, ea poate fi de 2 - 5 kg.

Obiectele personale (săpun, ştergar, periuţă şi pastă de dinţi etc.) se pun în rucsac, care se fixează pe spate. Curelele rucsacului trebuie să aibă lăţimea de 4 cm, să nu taie umerii şi să nu apese vasele sangvine de la subsuoară. Îmbrăcămintea şi încălţămintea trebuie să fie uşoare şi să protejeze corpul de supraîncălzire şi insolaţie.

Deci, toate formele de organizare şi realizare a educaţiei fizice au proprietăţi de ameliorare a nivelului dezvoltării fizice, de însănătoşire şi întărire a sănătăţii copiilor. Ele pot servi ca măsuri de profilaxie a oboselii la copii şi ca surse de restabilire şi menţinere la un nivel înalt a capacităţii de muncă ş.a Pentru ca aceste măsuri să fie mai eficiente se cere o strânsă colaborare a medicilor cu profesorii de educaţie fizică din instituţiile pentru copii şi adolescenţi.

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment