Atestat în 1904. Nota statistica: Suprafaţa - 15,8 kmp. Distanţa până la or. Edineţ - 15 km. Gospodării - 410. Populaţia - 812 de oameni. Apţi de muncă - 320. Fondul locativ - 17,6 mii mp. Case - 400, cu gaz lichefiat - 301. Fântâni - 110. Drumuri - 23 km / cu îmbrăcăminte dură - 21 km/. 2 magazine, o baie, un punct medical, o grădiniţă de copii, o şc.rusă, o casă de cultură, o instalaţie de cinema, o bib-că, un oficiu poştal, un stadion.

Cinci localităţi din Republica Moldova poartă acelaşi nume -Alexeevca. Una din ele, populată în majoritate de ucraineni, se află între Brătuşeni şi Edineţ, comuna Zăbriceni. E situată pe colinele pitoreşti din preajma Braniştei, Feteşti, la 15 km de c-rul raional, 10 km de st. c. f. Brătuşeni şi 214 km de Chişinău, fiind menţionată documentar pentru prima dată in 1904.

Dar în împrejurimile satului se află 9 movile funerare de diferite mărimi, ce vorbesc de timpuri mult mai vechi. Ele conţin înmormântări ale nomazilor veniţi pe aceste meleaguri din stepele asiatice, care şi-au găsit aici moartea.

În 1910 Alexeevca număra 132 de gospodării cu 740 de locuitori, dar fără şcoală şi fără biserică. În 1923 satul aproape că îşi dublase numărul de ogrăzi, avea 240 de case, funcţiona o şcoală primară, o moară cu aburi, primăria.

La 10 noiem. 1940 autorităţile sovietice au înregistrat în Alexeevca 1.116 locuitori. În sat s-a construit o şcoală medie incompletă, club, punct medical, oficiu poştal, magazin, bibliotecă, librărie. În 1969 Alexeevca avea 1.103 locuitori, în 1979 - 1.565, în 1989 - numai 790. La 1 ian. 1999 aici locuiau 800 de oameni în 401 gospodării.

Păşind pe făgaşul economiei de piaţă, ţăranii împroprietăriţi devin stăpâni reali şi grijulii ai pământului, fac holdele mai roditoare, îşi făuresc o viaţă liberă şi îmbelşugată. (Tudor Ţopa, Localităţile Republicii Moldova)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment