Atestat la 5 iulie 1669. Nota statistica. Suprafaţa – 5 kmp. Distanţa până la or. Donduşeni - 16 km. Gospodării - 120. Populaţia - 220 de oameni. Sectorul ind. - 34 ha. Fondul locativ - 4 mii mp. Case - 120, cu gaz lichefiat - 100. Fântâni - 60. Drumuri - 7 km (cu îmbrăcăminte dură - 5 km). Un magazin,un punct medical, o bib-că..

Parte componentă a com. Plop, s. Boroseni e situat în nord-estul raionului Edineţ, între localităţile Braicău şi Plop, la 16 km de la st. c. f. Donduşeni, la 50 km de la c-rul raional şi 252 km de la Chişinău.

Prima menţiune documentară cunoscută până în prezent e 5 iulie 1669. La 7 apr. 1642, când domnitorul Moldovei Vasile Lupu confirmă lui Laica, feciorul Băgului, stăpânirea pe localitatea Sidarsca (Sudarca), a fost prezent ca martor Ion din Boroseşti (Boroseni), ţinutul Soroca. Conform recensământului din 1817 în cătunul dat au fost găsiţi 24 de bărbaţi, ocina cuprindea 100 fălci de fânaţ, 100 fălci de imaş, 20 fălci de ogor arabil, 15 fălci de arbuşti împrejmuiţi, 2 iazuri pentru adăpatul animalelor.

Către 1 ian. 1865 moşia cătunului, ce aparţinea proprietarilor particulari, cuprindea 598 desetine.

Agricultorii din Boroseni suportau lipsa de ţarină şi deseori cotropeau terenul localităţii vecine Braicău (numită şi Braicov), moşia căreia aparţinea Mănăstirii Sfântul Mormânt. O astfel de situaţie ducea la neînţelegeri între stăpânii posesiunilor. În consecinţă un împuternicit al Mitropolitului Moldovei, arhiepiscopul Chiril, la 13 aug. 1824 a înaintat autorităţilor jud. Soroca o cerere cu privire la delimitarea hotarului între localităţile Braicău şi Boroseni.

La 3 mai 1843, o petiţie privind aceeaşi chestiune a înaintat şi Dimitrie Namadnic, proprietarul moşiei Boroseni. Deşi hotarul între cele două posesiuni a fost stabilit de comisia judeţeană Soroca încă la 14 oct. 1824, discordiile au continuat până la 26 aug. 1862.

La finele sec. XIX aşezarea întrunea 52 de case cu o populaţie de 378 de persoane, poate cel mai înalt indicator din toţi anii existentei sale.

Potrivit recensământului general al populaţiei României din 29 dec. 1930 la Boroseni populaţia statornică constituia 371 de locuitori. Ponderea copiilor până la 12 ani constituia 23,7 la sută, persoanele în Vârstă de 13-64 de ani - 53,3 şi oamenii de peste 65 de ani - 1,6 la sută.

Componenţa medie a familiei era de 4,8 persoane. Locuitorii ştiutori de carte constituiau 13,8 procente. Din toată populaţia 31 de persoane aveau studii primare şi 6 - studii secundare. Din punct de vedere confesional, 369 de suflete erau de religie creştină ortodoxă.

După 28 iunie 1940 a urmat perioada cumplită de război, de foamete, de dezmoştenire a ţăranilor, de deportări. În 1969 au fost înregistraţi 391 de locuitori. (Ion Leaşco, Localităţile Republicii Moldova)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment