Atestat la 20 oct. 1856. Suprafaţa - 4,5 kmp. Distanţa pînă la or. Sîngerei - 2 km.

Sat mic în regiune de coline, pe valea r. Ciuluc, în apropiere de autostrada nouă Chişinău- Bravicea-Bălţi, nu departe de localitatea Chişcăreni şi 110 km de Chişinău. E supravegheat de trei piscuri - Răsărit, Cioarei si Armenşii. Dicţionarul geografic al Basarabiei, întocmit în 1904 de Zamfir Arbore, nu-l menţionează. Iar Dicţionarul statistic al Basarabiei, publicat în 1923 la Chişinău, constată: "Brejeni, plasa Slobozia Bălţi. Anul întemeierii 1908. Clădiri 63, locuitori 214 . Poştă rurală, primărie. Gara Bălţi 30 km".

În realitate acest cuib uman a luat naştere pe moşie boierească şi este atestat ca localitate într-o corespondenţă din revista "Bessarabschie oblastnîe vedomosti" nr. 42, scoasă de sub tipar la 20 oct. 1856 la Chişinău. De aici sătucul şi îşi începe, propriu zis, numărătoarea anilor.

Din materialele de arhivă, vizate cu zilele de 14 sept. 1877 si 5 ian. 1882, aflăm că dvoreanul Andronovici "stăpînea in Brejeni 590 des. de pămînt". Încă peste zece ani, în 1892, la Brejeni şase boiernaşi aveau cîte 124 des. de pămînt.

În 1918 Sfatul Ţării pune problema împroprietăririi ţăranilor cu pămînt. După unirea Basarabiei cu România s-a înfăptuit reforma agrară, de la 4.480 de moşieri au fost expropriate şi împărţite nevoiaşilor 1 mln 484,5 mii ha de pămînt.

În toamna a. 1922 54 de locuitori de aici au fost înzestraţi cu 201 ha de pămînt.

La 10 noiem. 1940 autorităţile au înregistrat în Brejeni 434 de locuitori, iar peste 9 ani, trecînd prin război, foamete şi deportări, populaţia sătucului s-a redus la 318 oameni.

Un timp Brejenii s-au aflat în subordinea sovietului sătesc Ciuciuieni din fostul r-n Chişcăreni. Prin aceasta se explică faptul că cei 51 de bărbaţi căzuţi pe front în 1941-1945 sînt trecuti într-o listă comună.
La 1 ian. 1969 în Brejeni trăiau 291 de locuitori.

Fiind declarat de administraţia r-lui Sîngerei cătun fără perspectivă, populaţia era mereu în descreştere: în 1979 număra 181 de locuitori, în 1989 - 139 de oameni. La 1 ian. 2000 in Brejeni trăiau 204 locuitori. Împreună cu Ciuciuienii si Iezărenii Noi, Brejenii la ultima reorganizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova, din martie 1999, a fost trecut în componenţa com. Iezărenii Vechi.

Fiind împroprietăriţi cu pămînt, ţăranii din Brejeni au format întreprinderea individuală "Cernodal" cu sediul în Ciuciuieni. (Tudor Ţopa, Localităţile Republicii Moldova)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment