Întemeiat în 1929. Notă statistică. Suprafaţa - 0,5 kmp. Distanţa până la or. Basarabeasca - 47 km. Gospodării (în 1994) - 46. Populaţia -111 de oameni (53 de bărbaţi, 58 de femei), incl. 97 de găgăuzi, 12 români, ş.a. Apţi de muncă - 48. Sectorul ind. 18 ha, 12 bovine, 84 de porcine, 184 de ovine. Fondul locativ - 3,1 mii mp. Case, ap. 46, cu instalaţie de apă - 40, cu gaz lichefiat - 40. Fîntîni - 28. Drumuri - 4 km (cu îmbrăcăminte dură - 4 km). Un magazin, baie, club, instalaţie de cinematograf, stadion, hotel.

Prigonite de sărăcie prin stepa secetoasă a Bugeacului, cîteva familii de găgăuzi din Cioc Maidan în vara anului 1929 s-au aciuat în preajma rîuşorului Schinoasa, alături de c. f. Aici aveau unde să-şi adăpe vitele, să cultive zarzavaturi. Şi au botezat siliştea Carabiber, ce se tălmăceşte din graiul turcesc "piper negru". Cercetătorul Ion Dron, în lucrarea sa "Denumiri geografice găgăuze" promovează versiunea că denumirea s-ar trage de la numele unui proprietar bulgar - Carabiber. Greu au dus-o plugarii şi ciobanii de aici atît în perioada antebelică, cît şi în timpul celui de-al doilea război mondial, precum şi în anii de foamete 1946-1947.

În perioada postbelică ei s-au unit într-o brigadă complexă a sovhozului-fabrică "Prietenia" din Iserlia. Aveau pe atunci şcoală primară, club, creşă, punct medical, apeduct. Populaţia atinsese în 1971 cifra de 214 locuitori. Dar mai trec nişte ani şi populaţia sătucului începe să scadă. În 1979 ea alcătuia 184 de oameni (97 de bărbaţi şi 87 de femei), iar în 1989 - deja 103 suflete (52 de bărbaţi şi 51 de femei).

În prezent sătucul a rămas numai cu un magazin alimentar. Copiii fac şcoală în s. vecin Iserlia, unde se află şi primăria comunei. La 1 mai 2000 în cele 40 de case din Carabiber vieţuiau 120 de suflete. Ţăranii sînt împroprietăriţi cu pămînt şi-l lucrează care cum poate.

Cătunul se găseşte la 10 km de gara Mihailovca, la 68 km de c-rul jud. şi la 100 km de Chişinău. (Victor Ladaniuc, Localitățile Republicii Moldova)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment