Întemeiat în 1922. Notă statistică. Suprafaţa - 2 kmp. Distanţa pînă Ia or. Donduşeni - 22 km. Gospodării - 54. Populaţia - 118 oameni (52 de bărbaţi, 66 de femei), incl. 21 de români, 97 de ucraineni. Apţi de muncă - 45. Sectorul obştesc - 204 ha (arabil - 149 ha). Sectorul ind. - 28 ha. Fondul locativ - 2,9 mii mp. Case, ap. - 54, cu gaz lichefiat - 49. Fîntîni -17. Drumuri - 5 km, un magazin, un punct medical, o casă de cultură.

Cătunul, format din două mahalale, cocoţat pe creasta dealului cu o altitudine de 235 m între satele Frasin şi Baraboi, despărţit de gara Tîrnova prin rîul Răut, îşi ia începutul, afirmă bătrînii, din 1922. Cînd Basarabia s-a unit cu România, unui grup de nevoiaşi de la Nistru, din satul Unguri, li s-a dat pămînt pe o fostă moşie boierească, mai la sud de Frasin. Şi ca să nu bată oamenii zilnic drumul încolo şi încoace, s-au mutat mai aproape de ogoarele lor, întemeind o mică silişte. Cătunul nu s-a dezvoltat, căci lunca mlăştinoasă a Răutului îl ţinea izolat de tîrgul Briceva şi gara Tîrnova.

Din război nu s-au întors acasă doi din cei vreo zece bărbaţi mobilizaţi: Iacob Starîi şi Petru Tcaci. În timpul deportărilor din 1949 populaţia de aici era atît de săracă şi chinuită, că bolşevicilor li s-a făcut lehamite de ei, n-au strămutat nici o familie, lucru extrem de rar întîlnit în activitatea comisarilor roşii.

Brigada din Caraiman, structură a k-zului "Steagul Roşu" din Frasin, patru decenii a cultivat tutun, oamenii zdruncinîndu-şi sănătatea, dar nemaieşind din nevoi şi sărăcie. Cătunul se bucura prin anii optzeci de o şcoală primară, la sf. sec. XX nici pe aceasta n-o mai aveau. Nu dispune nici de biserică, enoriaşii pleacă la slujbe în satul vecin Frasin, unde-i reşedinţa comunei. Populaţia cătunului are la îndemînă doar un magazin şi un punct medical.

La 1 ian. 1971 cătunul întrunea 198 de locuitori, la 1 ian. 2000 - numai 93 de suflete (40 de bărbaţi şi 53 de femei), inclusiv 77 de ucraineni şi 16 moldoveni.

Caraimanul se află la 12 km spre vest de st. c. f. Tîrnova, pînă în c-rul jud. Edineţ sînt 51 km, pînă la Chişinău - 215.

Fiind împroprietăriţi cu pămînt, plugarii din Caraiman au ieşit din k-z şi s-au cooperat cu cei din asociaţia de gospodării ţărăneşti din Baraboi. (Valentin Rusu, Localităţile Republicii Moldova)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment