Întemeiat în 1895. Notă statistică (2007). Distanţe: pînă la c-rul r-nal şi st. c. f. Ungheni - 18 km, pînă la Chişinău - 124 km. Gospodării - 412, populaţia - 1.275 de locuitori. Casă de rugăciuni a comunităţii baptiste. Gimnaziu, cămin cultural, bibliotecă, oficiu poştal, grădiniţă de copii, punct medical, un magazin.

În componenţa comunei se află şi cătunul Şicovăţ cu cele 122 de suflete umane. E aşezat pe povîrnişul unui deal, mai la vale de Brătuleni. Satul are în faţă lunca lată a Prutului cu localităţile Morenii Vechi şi Valea Mare pe ţărmul moldovenesc, iar Morenii şi Oprişenii - pe malul românesc. Bazîndu-se pe spusele bătrînilor, ESM a scris că aşezarea a fost întemeiată în 1895.

Neavînd alte surse, enciclopedia a luat drept punct de pornire acest an. Abia în 1922 cătunul apare în documentele timpului, cînd unui număr de 66 de ţărani de aici autorităţile române le-au repartizat în proprietatea lor personală 347 ha de pămînt.

Aflaţi în plasa Corneşti, Morenii Noi în 1923 aveau 58 de case, 100 de bărbati şi 105 femei. Dicţionarul statistic al Basarabiei ne informează că sătucul „a fost întemeiat de proprietarul Vasile Mitelea în anul 1908". Deci, anul întemeierii aşezării rămîne şi pînă astăzi confuz. Ştim însă cu precizie că în 1933 el număra de acum 380 de locuitori. Avea şcoală cu un singur învăţător, Constantin Apostolescu. Din cei 150 de copii de vîrstă şcolară, în cataloage erau înscrişi doar 92 de elevi.

Statistica sovietică, în 1940, a fixat în Morenii Noi 256 de oameni, pe 22 i-a trecut, ca apartenenţă etnică, la capitolul „moldoveni", iar pe 234 - la capitolul „ruşi”, deşi în mare parte ei erau ucraineni. În vara a. 1944 satul primise scrisoare de pe front cu vestea că „fraţii Popovici luptă cu multă bărbăţie".

La început, populaţia din acest sătuc nu manifesta nici o atitudine faţă de ,,eliberatori", nu ştia ce-i urzeşte administraţia sovietică. Dintr-un sătuc atît de mic au înfundat Siberia 50 de aşa-zişi „chiaburi", căraţi în 1949 sub arme în reg. Tiumen.

Ziarul „Moldova Socialistă" din 10 apr. 1947, cînd satele şi oraşele noastre mureau de foamete, informa că preşedintele k-zului „Stalin” Ursoi a fost înscris pe Tabla republicană de onoare pentru „predarea produselor agricole la stat”.

Mai apoi Morenii Noi au fost incluşi în sovhozul „Prut", cu o brigadă de legumicultori şi 3 brigăzi de viticultori. În 1979 Morenii Noi aveau 486 de bărbaţi şi 546 de femei. Recensămîntul din 1989
a înregistrat aici 457 de bărbaţi şi 524 de femei. Ultimul recensămînt, din oct. 2004, a însumat în localitate 1.151 de cetăţeni. Pînă la reforma administrativ-teritorială din 2002 Morenii Noi se aflau în componenţa com. Valea Mare. (Vladimir Nicu, Localităţile Republicii Moldova)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment