Echilibru
 • "Cel mai greu lucru de pastrat e echilibrul." (Jean Grenier)
Economie
 • "Economia poate fi privita ca fiica pevederii, ca sora cumpatarii si ca mama libertatii". (S. Smiles)
 • "Nu mai cred în valori economice care să rezolve problema fericirii omului şi a echilibrului său interior. Valorile morale sunt singurele capabile să dea soluţii." (P Pandrea)
 • "Nu sunt atât de bogat ca să-mi cumpăr un costum ieftin." (Proverb englez)
Educatie
 • "Batul verde îndoaie-l dupa cum ti-e voia, fiindca uscat nu se îndoaie decât în foc." (Saadi)
 • "Buna creştere constă în a ascunde ce părere excelentă avem despre noi înşine şi ce părere proastă avem despre ceilalţi." (M. Twain)
 • "Când copacul este mic, grădinarul îl îndreaptă încotro pofteşte; dar nu mai reuşeşte să-i îndrepte arcuirile şi îndoiturile atunci când a crescut." (Abushokur Balkhi)
 • "Copiii sunt argila, iar mama e olarul." (Proverb persan)
 • "Daca ai impresia ca educatia e scumpa, atunci incearca sa vezi cum e ignoranta." (Andy McIntyre)
 • "Dacă prima piatră e pusă strâmb, atunci peretele va fi strâmb până sus." (Proverb persan)
 • "Dacă vrei să-ţi faci feciorul om, dă-l la păstori, însă grăbeşte-te să-l iei acasă înainte de-a ajunge vită." (Proverb persan)
 • "Educaţia este iscusinţa de a asculta aproape orice fel de spuse fără a-ţi pierde stăpânirea, sau încrederea în tine însuţi." (W. Churchill)
 • "Educaţia primită nu ne schimbă prea mult viaţa. Nu te face decât să-ţi priveşti zbuciumul de pe un plan mai înalt..." (W. Churchill)
 • "Educaţia unui popor se judecă după ţinuta lui în stradă." (E. de Amicis)
 • "Educaţiunea e cultura caracterului, cultura e educaţiunea minţii." (M. Eminescu)
 • "Fiecăruia-i dată de natură măsura de minte, pe care a fost s-o aibă. Educaţia poate să dezvolte puterile minţii existente, nu poate pune însă ceea ce nu-i." (M. Eminescu)
 • "Floarea neîngrijită de mâinile grădinarului, chiar dacă se înalţă până la izvorul soarelui, tot sălbatică rămâne." (Hafez)
 • "În ciuda unei educaţii alese, copiii devin totuşi răi, dacă exemplul părinţilor sau al profesorilor lor nu corespunde învăţămintelor." (Ugo Foscolo)
 • "O educaţie bună nu te împiedică să verşi sosul pe masă, dar te opreşte să observi acest lucru atunci când îl face altul." (A. P. Cehov)
 • "Plantele se formează prin cultivare şi omul prin educaţie." (J. -J. Rousseau)
 • "Pregatirea înseamna totul. Conopida nu este altceva decât o varza care a fost educata într-un colegiu." (M. Twain)
 • "Nimic nu este mai bun decât să aprinzi pofta şi iubirea de carte; altfel nu creşti decât măgari încărcaţi cu cărţi." (Montaigne)
 • "Nu educi un suflet, nu educi un trup, ci un om; şi nu trebuie împărţit în două." (Montaigne)
 • "Semănând grâu, vei recolta o dată; sădind un copac, vei recolta de zece ori; instruind un popor, vei recolta de o sută de ori." (Proverb chinez)
 • "Specialiştii ştiu să se slujească chiar şi de calul îndărătnic şi impulsiv." (Montaigne)
 • "Trei sunt în viaţa omenească lucrurile importante. Primul este să fii amabil. Al doilea este să fii amabil. Şi-al treilea este să fii amabil." (Henry James)
 • "Vorba tatălui nu-l va putea opri pe copil când spune "nu mânca", iar el însuşi înfulecă halva." (Giami)
Egalitate
 • "Cu cât legile noastre vor tinde spre o egalitate imposibilă, cu atât ne vom deosebi mai mult prin moravuri." (H. de Balzac)
 • "Dacă este o fiinţă care nu doreşte ca oamenii să fie egali, aceea e femeia." (G Călinescu)
 • "Deoarece fiecare din ei se crede superior celorlalţi, copiii mici sunt în cele din urmă toţi egali." (G. Cesbron)
 • "Egalitatea este lege pentru oameni; "mai puţin" e totdeauna duşmanul lui "mai mult"." (Euripide)
 • "Egalitatea este sufletul prieteniei." (Aristotel)
 • "Există două căi de acces la egalitate: cea a dragostei şi cea a invidiei. Prima eşuând..." (G. Cesbron)
 • "În concepţia unei femei, egalitatea sexelor înseamnă, în mod invariabil, superioritatea femeii." (J. K. Jerome)
 • "În ochii regilor lumea se reduce numai la supuşi." (A. de S.-Exupery)
 • "Nu poţi fi egal decât întru ceva. Soldatul şi căpitanul sunt egali întru naţiune. Egalitatea nu este decât vorbă goală dacă nu există nimic întru care să înnozi această egalitate." (A. de S.-Exupery)
 • "Sufletele împăraţilor şi ale pantofarilor sunt turnate în acelaşi tipar." (Montaigne)
 • "Toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai egale decat altele." (George Orwell)
 • "Toţi oamenii au aceleaşi drepturi. Dar unii au mai multe îndatoriri decât alţii. Iată în ce constă inegalitatea." (Aime Cesaire)
 • "Toţi oamenii vor egalitate. Subalternul din vocaţie e greu de găsit." (P. Pandrea)
Egoism
 • "Adevăratul egoist acceptă chiar şi alţii să fie fericiţi, dacă sunt datorită lui." (J. Renard)
 • "Amorul propriu şi interesul sunt două părţi ale aceluiaşi întreg: egoismul." (H. de Balzac)
 • "Aproape nici un om nu admite referitor la sine teoria lui Galilei: că Dumnezeu este centrul universului lui şi nu el însuşi." (G. Cesbron)
 • "Cine îşi pregăteşte confort individual şi toaletă morală individualistă trăieşte individualist, adică singuratic, adică nerodnic." (P. Pandrea)
 • "Cine spune egoism spune calcul profund." (H. de Balzac)
 • "Cine traieste numai pentru el, pentru altii este ca si mort." (Syrus)
 • "Egoismul aspiră la singurătate pentru a scăpa de dependenţă." (Lacordaire)
 • "Egoismul exacerbat duce la conflicte fatale şi la pauperitate interioară. Ce poate fi mai sărac intim decât un egoist? Ce poate fi mai lânced decât individualistul furibund?" (P Pandrea)
 • "Egoistul spune Nu altor şi Da lui însuşi; Dreptul spune Nu şi altor şi lui însuşi; adevăratul creştin spune Da altora şi Nu sieşi." (G. Cesbron)
 • "Egoiştii, dorind să nu fie stânjeniţi de nimeni, nu stânjenesc nici ei pe alţii." (H. de Balzac)
 • "Există trei categorii de egoişti: egoiştii care trăiesc şi îi lasă să trăiască şi pe alţii, cei care trăiesc şi nu îi lasă să trăiască pe alţii, şi în sfârşit egoiştii care nici ei nu trăiesc şi îi încurcă pe ceilalţi să trăiască." (I. Turghenev)
 • "Fiecare dintre noi are sădită în suflet convingerea că întreaga lume, cu toate făpturile care o alcătuiesc, a fost creată doar ca un apendice necesar al propriei noastre fiinţe." (J. K. Jerome)
 • "Numai moartea egoistului este deplina. Nimic din el nu mai ramane altora." (Anonim)
 • "Pilda maximă de egoism: văduva care în faţa mormântului soţului strigă cui mă laşi?" (N. Steinhardt)
 • "Sie însuşi, egoismului său, orgoliului său, fiecare om ar trebui să spună: Nu-mi acoperi soarele meu!" (G. Cesbron)
 • "Singurul om care nu mi se pare ridicol este cel ce se ocupă şi de altceva, nu numai de sine." (A. de S.-Exupery)
Elev
 • "E mediocru ucenicul ce nu-si depaseste maestrul." (Leonardo da Vinci)
Entuziasm
 • "A fi incapabil de entuziasm este un semn de mediocritate." (H. de Balzac)
 • "E nevoie de entuziasm şi de răbdare ca de oţet şi ulei în salată." (G. Cesbron)
 • "Fără entuziasm, nu ne înălţăm la marile adevăruri; sângele rece discută, dar nu născoceşte." (Vauvenargues)
 • "Pentru omul entuziast nu exista criterii, perspective si calcul, ci numai abandonare, framântare si daruire." (E. Cioran)
 • "Nimeni nu este atât de bătrân ca acela care a supravieţuit entuziasmului său." (H. D. Thoreau)
 • "Ultimul dintre oamenii care ratează în această lume este entuziastul." (E. Cioran)
Ereditate
 • "Când eşti fiul operelor tale, aparţii întotdeauna celei mai bune familii din lume." (Al. Dumas-fiul)
 • "E caraghioasă sămânţa care se plânge de pământ că, după ce trece prin el, se preface în lăptucă în loc de cedru. Uită că ea nu-i decât sămânţă de lăptucă." (A. de S.-Exupery)
 • "Nu numai înţelepciunea mileniilor, - şi nebunia lor se manifestă în noi. E periculos să fii moştenitor." (F. Nietzsche)
 • "Toate femeile devin ca mamele lor. Aceasta e tragedia lor. Nici un barbat nu reuseste acelasi lucru. Asta e tragedia lui." (O. Wilde)
Erou
 • "Ahile cel de astăzi poate fi rănit nu numai la călcâi..." (E. Cioran)
 • "A nu vărsa sângele nimănui, a asigura liniştea lumii întregi şi pacea veacului tău - iată cel mai înalt eroism." (Seneca cel Tânăr)
 • "Doi eroi seculari: bărbatul acoperit de decoraţii şi bărbatul acoperit de femei." (G. Cesbron)
 • "Eroii din toate timpurile nu sunt mai puţin nefericiţi decât cei ai lui Homer; au devenit însă personaje pentru că au pierdut din suflu şi din măreţie." (E. Cioran)
 • "Eroism înseamnă să faci din fiinţa ta temniţa sufletului tău." (N. Iorga)
 • "Eroismul e arta de a sluji neamul prin sacrificarea ta." (N. Crainic)
 • "Erou este şi cel care-şi dă viaţa pentru o cauză nedreaptă, în care el crede." (N. Steinhardt)
 • "Eroul este cel care vrea sa fie el insusi." (J.Ortega y Gasset)
 • "În majoritatea cazurilor, David biruitorul se îngraşă, prosperă, se făleşte şi devine Goliath." (G. Cesbron)
 • "În timpul războaielor două eroisme faţă în faţă dau naştere totuşi josniciei." (G. Cesbron)
 • "Înţelegem prin eroism puterea de a ne învinge pe noi înşine." (G. G. Antonescu)
 • "Mormântul eroilor este inima celor în viaţă." (A. Malraux)
 • "Nu-i numesc eroi pe cei care au triumfat prin gândire sau prin forţă. Îi numesc eroi doar pe cei care au fost mari prin inimă." (R. Rolland)
 • "S-ar putea ca definiţia eroismului şi sfinţeniei să nu fie decât aceasta: să faci imposibilul posibil." (N. Steinhardt)
 • "Toţi aleargă să adune lemne din copacul doborât de vânt." (L. Ariosto)
 • "Toţi ne voim eroi, ai trupului sau ai duhului." (M. Eliade)
 • "Un erou este acela care face ceea ce poate." (R. Rolland)
Esential
 • "Dacă o privighetoare îşi pierde penele cozii, poate spune: îmi rămâne darul cântecului; dar dacă-l lipseşti pe un păun de penele din coadă, oare ce-i mai rămâne?" (Luigi Pirandello)
 • "Esentialul lumânarii nu este ceara care lasa urme, ci lumina." (A. de S. -Exupery)
 • "Lucrurile mărunte pot produce multe încurcături. Un spin, oricât ar fi de mic, îl face pe călător să-şi oprească pasul. O celulă mică şi invizibilă poate distruge un organism sănătos. Amintirea unei clipe de frică din trecut poate face ca laşitatea să reapară în fiecare dimineaţă. O fracţiune de secundă deschide garda pentru lovitura fatală a duşmanului." (P. Coelho)
 • "Un înţelept a zis: "Am umplut patruzeci de caiete cu aforisme. Dar aceste caiete au fost fără folos pentru mine. Atunci am ales din ele patruzeci de aforisme. Dar nici în ele n-a fost folosul. Atunci am ales doar patru aforisme şi am găsit ceea ce căutam"." (Giami)
 • "Un zâmbet este adesea esenţialul. Eşti plătit cu un zâmbet. Eşti răsplătit cu un zâmbet. Eşti însufleţit de un zâmbet. Şi calitatea unui zâmbet te poate face să mori." (A. de S.-Exupery)
Eternitate
 • "Eternitatea, ca şi timpul, e rând pe rând păcat şi mântuire." (E. Cioran)
 • "Eternitatea e sera în care se ofileşte Dumnezeu din începuturi şi omul, din când în când, prin gând." (E. Cioran)
 • "Eternitatea nu e accesibila decat prin vietuirea clipei in mod absolut." (E. Cioran)
 • "Eternitatea, o vorbă; experienţa neantului, o iluzie; fatalitatea, o glumă..." (E. Cioran)
 • "Fiecare din noi trăieşte în eternitate numai prin micul aport, pe care l-am depus în fondul de aur al progresului etern." (E. Renan)
 • "Începând cu prezentul, trebuie să trăieşti în eternitate." (A. Gide)
 • "În eternitate traiesti fara sa regreti si fara sa astepti ceva." (E. Cioran)
 • "În pieire şi renaştere este eternitatea." (M. Eminescu)
 • "Nimic nu este atât de important pentru om ca starea sa, nimic nu este atât de temut ca eternitatea." (B. Pascal)
 • "Nu există decât un singur fel de a-ţi iubi neamul şi ţara: să lupţi, pe orice cale, pentru eternitatea lor." (M. Eliade)
 • "O naţiune nu înfruntă eternitatea nici prin politicienii ei, nici prin armata ei, nici prin ţăranii sau proletarii ei - ci numai prin ce se gândeşte, se descoperă şi se creează între hotarele ei." (M. Eliade)
Eveniment
 • "Cu cât un eveniment e mai fericit, cu atât durează mai puţin." (Pliniu cel Tânăr)
 • "Fiecare vrea să i se întâmple ceva, chiar dacă acel ceva înseamnă servitute fără dragoste, război sau moarte." (A. Camus)
 • "Nu exista pentru om decât trei evenimente: nasterea, viata si moartea. El nu simte când se naste, sufera ca trebuie sa moara si uita sa traiasca." (La Bruzere)
 • "Numai evenimentele au o răbdare mai mare decât a cronicarului." (L. Blaga)
 • "Se vede că pe lume nu-i nimic ce nu s-ar putea întâmpla." (M. Twain)
 • "Tot ce se întâmplă o dată, poate să nu se mai întâmple niciodată. Dar tot ce se întâmplă de două ori, se va întâmpla cu siguranţă şi a treia oară." (Proverb arab)
 • "Tradiţiile şi pietrele consfinţesc toanele Destinului neîmblânzit, a cărui mână ne stinge visurile şi ne dovedeşte că evenimentele cele mai mari se rezumă într-o idee. Troia şi Napoleon nu sunt altceva decât nişte poeme." (H. de Balzac)
Exceptional
 • "Iubirea adevărată e lucru cu totul excepţional, ea nu se întâlneşte decât cam de două ori la o sută de ani. În restul timpului, iubim din vanitate sau din plictiseală." (A. Camus)
 • "În acest secol, un om care devine neprihănit emigrează pe o altă planetă." (G. Cesbron)
 • "Nu poţi să fii, în acelaşi timp, şi normal şi viu." (E. Cioran)
 • "Traim într-o lume a exceptionaluui, în care normalul n-are nici o sansa de a se realiza." (L. Blaga)
Exces
 • "Când s-a umplut măsura şi tu încă mai torni, atunci vei risipi tot ce adaugi." (Nezami)
 • "Când un om se cufundă în noroiul exceselor, e greu să nu fie ceva noroios şi pe faţa lui." (H. de Balzac)
 • "Daca ies pe neasteptate în plina lumina mi se tulbura vederile ca si atunci când orbesc în întuneric." (Montaigne)
 • "Excesul plăcerii slăbeşte imaginaţia ca şi judecata. Desfrâul n-are în el nimic frenetic. E doar un somn nesfârşit." (A. Camus)
 • "Nu există pe lume un exces mai frumos decât excesul de recunoştinţă." (La Bruyere)
 • "Orice exces micşorează vitalitatea, deci şi suferinţa." (A. Camus)
 • "Prea multă apă provoacă înec, iar nu potolirea setei." (N. Stănescu)
 • "Şi leacul otrăvii ajunge otravă de-i mult, când el întrece măsura ce-o are." (Ghabus-Name)
 • "Viaţa e asemeni opaiţului: dacă vei turna ulei peste măsură, focul se va stinge pe dată. Însă când acelaşi ulei, care a fost pricina stingerii, va avea o măsură, atunci el va fi pricina vieţii, fiindcă numai risipa a fost cauza morţii." (Ghabus-Name)
Existenta
 • "Autenticitatea unei existenţe constă în propria-i ruină." (E. Cioran)
 • "Bătrânii trăiesc din masă în masă, aventurierii din fată în fată, narcomanii din doză în doză etc. De fiecare dată când se trăieşte "din ceva în ceva", eşti aproape mort." (G. Cesbron)
 • "Bunul simţ ne spune că existenţa noastră este doar o crăpătură de lumină între două eternităţi de întuneric." (V. Nabokov)
 • "Cand voi inceta sa exist, eu nu voi fi existat vreodata." (Antonio Porchia)
 • "Că nu se rezolvă nimic în această lume, este regretabil. N-a existat şi nu va exista nimeni care să se sinucidă din acest motiv. Nimeni nu e torturat în disperare de probleme, ci de convulsiunile şi arderile în propria lui existenţă." (E. Cioran)
 • "Daca ai tine un registru al tuturor opiniilor tale asupra dragostei, politicii, religiei, instructiunii, etc. - incepand de la tinerete pana la batranete - ce morman de inconsecvente si contradictii!" (Jonathan Swift)
 • "Dacă existenţa ar avea un sens, sensul ei ar fi să ne schimbăm, să uităm, să începem întotdeauna altceva, nou, neaşteptat - şi să uităm complet, complet, trecutul." (M. Eliade)
 • "E cert, orişice am gândi şi cu oricâtă amărăciune despre cer şi pământ, despre condiţia umană, despre clipă şi fatum, inima cu bătăile ei aplaudă existenţa." (L. Blaga)
 • "Forma fără ideea de ea, nu are existenţă - cadavrul fără suflet nu are existenţă, lumea fără eu nu are existenţă." (M. Eminescu)
 • "Individul există doar în măsura în care concentrează durerile mute ale lucrurilor, de la zdreanţă până la catedrală. Şi tot aşa, el nu-i viaţă decât în clipa în care, de la vierme la Dumnezeu, vietăţile se bucură şi gem în el." (E. Cioran)
 • "In orice limba cel mai echivoc cuvant este cuvantul "este"." (L. Blaga)
 • "Însăşi existenţa omului nu e decât un lung şi tragic şir de încercări de a da un sens acestei existenţe." (M. Eliade)
 • "Monotonia existenţei ne dezvăluie un univers legal, în care totul este prevăzut şi bine potrivit." (E. Cioran)
 • "Noi suntem clipa care trece prin poarta existentei." (N. Stanescu)
 • "Nu trăieşti niciodată doar prin tine însuţi. Trăieşti prin bucuria şi mai ales prin suferinţele altora." (V. Banani)
 • "Orgasmul spiritului este scuza supremă a existenţei." (E. Cioran)
 • "Orice este are o raţiune de a fi." (M. Eminescu)
 • "Orice existenţă are apogeul său, perioadă în care cauzele ce acţionează sunt în raport exact cu rezultatele." (H. de Balzac)
 • "Pe cel mai înalt tron al lumii, nu stăm decât tot pe şezut." (Montaigne)
 • "Prin faptul că sunt, lumea este. Prin faptul că văd, lumea se lasă văzută. Prin faptul că simt, lumea se lasă simţită, cum iarba se lasă verde." (N. Stănescu)
 • "Să fie oare pentru noi existenţa un exil şi neantul o patrie?" (E. Cioran)
 • "Să fim poeţi ai existenţei, care ştiu să găsească vieţii lor rima exactă, într-o moarte inspirată." (J. Ortega y Gasset)
 • "Timpurile sunt întotdeauna grele, căci fiecare le trăieşte o singură, prima şi ultima dată." (V. Banaru)
 • "Vântul, care nu are nici miros, nici greutate, îşi dă seama că există când culcă la pământ holdele de grâu. "Exist, gândeşte el, pentru că fac pe alţii să se încline"." (A. de S.-Exupery)
Experienta
 • "A "experimenta" înseamnă a supune Natura unui interogatoriu şi a o constrânge să facă mărturisiri, a o sili prin caznă şi torturi." (L. Blaga)
 • "Experienţa celorlalţi nu ne e transmisibilă." (N. Steinhardt)
 • "Experienţa este mama oricărei certitudini." (Leonardo da Vinci)
 • "Experienta este numele pe care fiecare il da greselilor sale." (O.Wilde)
 • "Experienta ne învata ca oamenii nu învata nimic din experienta." (G. B. Shaw)
 • "Experienţa nu e ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce faci din tot ce ţi se întâmplă." (A. Huxley)
 • "Experienţa personală este o şcoală costisitoare. Oamenii puţin inteligenţi învaţă numai la şcoala aceasta, pe când înţelepţii se folosesc mai mult de experienţa altora." (B. Franklin)
 • "Experienta variaza direct proportional cu echipamentul distrus." (Legile ingineriei)
 • "Experienţa: un cadou util care nu serveşte la nimic." (J. Renard)
 • "Experienţele repetate au un singur scop: să-l înveţe pe om ceea ce nu vrea să înveţe." (P. Coelho)
 • "Experienţe sunt toate formele pe care se mulează sufletul - în faţa unei opere de artă sau unei doctrine, a unei absurdităţi sau a unei înserări de toamnă, a unei iubiri, sau renunţări, sau disperări." (M. Eliade)
 • "Fiecare experienţă nouă e un pas înainte în dezvoltarea spiritului." (S. Laszlo)
 • "Orice vede tânărul în oglindă, bătrânul vede în cărămidă." (Zakani)
 • "Ţinta experienţelor e să fecundeze conştiinţa şi s-o facă suplă." (M. Eliade)
 • "Unde a sărit capra, sare şi iada, dar niciodată ţapul nu se ia după ied!" (Al. Odobescu)
 • "Viaţa nu merită să fie trăită... Între un adolescent şi un om cu părul cărunt pronunţând această frază, există o prăpastie." (G. Cesbron)
Experiment
 • "Daca un experiment iese bine inseamna ca ceva nu a fost in regula." (Legile cercetarii experimentale)
 • "Niciodata sa nu incerci repetarea unui experiment reusit." (Legile cercetarii experimentale)
Extaz
 • "Apropierea de extaz e singurul criteriu pentru o ierarhie a valorilor." (E. Cioran)
 • "De câte ori nu mă ispitesc presimţiri de extaz, de atâtea ori mă simt obiect." (E. Cioran)
 • "În extazul creştin fiinţa omenească nu încetează de a fi raţională, modestă şi mai ales discretă." (N. Steinhardt)
 • "La extaz ajung şi călugării prin rugăciunea inimii, şi nărăvitul heroinei." (N. Steinhardt)
 • "S-a spulberat extazul ca o păpădie în crivăţ prematur de toamnă." (P. Pandrea)
 • "Totuşi, funcţia ochilor nu este de a vedea, ci de a plânge; şi pentru a vedea cu adevărat, trebuie să-i închidem: e condiţia extazului, a singurei viziuni revelatoare." (E. Cioran)
 • "Viaţa laolaltă nu-i de îndurat decât într-un extaz comun şi nimic nu-i mai rar sub soare decât extazul." (E. Cioran)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment