Jignire
 • "Anumite menajamente ajung să fie o jignire." (H. de Balzac)
 • "Câinele e mai cinstit decât omul care jigneşte alţi oameni." (Hafez)
 • "Cine acceptă jignirile le merită." (P. Corneille)
 • "E în firea omului să-l urască pe acel care l-a jignit." (Tacit)
 • "Există unele jigniri pe care trebuie să le ascundem, ca să nu ne compromitem onoarea." (Vauvenargues)
 • "Jigneşte-mă pentru a-mi da forţa de a te ucide." (P. Valery)
 • "Laşul are mai puţine jigniri de înghiţit decât ambiţiosul." (Vauvenargues)
 • "Nu întrebaţi pe un poet ce ocupaţie are. îl jigniţi, întocmai cum aţi jigni soarele şi luna întrebându-i ce profesiune au." (L. Blaga)
 • "O binefacere care ti se reproseaza a fost considerata totdeauna o jignire." (Racine)
 • "Suntem mai puţin jigniţi de dispreţul proştilor decât de o apreciere nu prea grozavă din partea oamenilor deştepţi." (Vauvenargues)
Joc


 • "Copiii nu se joacă: ei trăiesc, şi aceasta le pare un joc adulţilor. Dar când ai păstrat destul spirit copilăresc, multe acţiuni ale adulţilor ţi se par un joc." (G. Cesbron)
 • "Dacã nu mai poti trisa cu prietenii, nu mai meritã sã joci cãrti." (Marcel Pagnol)
 • "Deprinderile copiilor se descoperă mai uşor în timpul jocurilor." (Quintilian)
 • "Există două mari plăceri în joc: aceea de a câştiga şiaceea de a pierde." (S. Chamfort)
 • "Jocul este o sinucidere fără moarte." (A. Malraux)
 • "Jocurile copiilor nu sunt jocuri şi trebuie judecate ca fiind faptele lor cele mai serioase." (Montaigne)
 • "Nu joci şah cu o inimă bună." (S. Chamfort)
 • "Nu trebuie sa disperam in nici un joc, atata timp cat nu este pierdut." (Scott)
 • "Politicienii seamănă cu copiii care inventează, pe loc, după înţelegerea lor, regulile jocurilor." (G. Cesbron)
Judecata
 • "Adesea judecata e inselata de inchipuiri." (Theognis)
 • "Arborele îşi făureşte floarea, aşa că eu judec arborele după mugurii lui." (A. de S.-Exupery)
 • "Aştept fără teamă Judecata de apoi. Căci am cunoscut lucrul cel mai rău: judecata oamenilor. Pentru ei nu există circumstanţe atenuante şi chiar în buna intenţie văd o crimă." (A. Camus)
 • "Ce judecată veţi pronunţa împotriva celui care, cu toate că e cinstit cu trupul, este hoţîn sufletul său?" (K. Gibran)
 • "Ce puţine sunt lucrurile despre care judecăm cum trebuie!" (Vauvenargues)
 • "Cel care are o mare putere de judecatăştie multe." (Vauvenargues)
 • "Conştiinţa ne dictează purtarea pe care trebuie să o avem, judecata pe aceea care am avut-o." (Im. Kant)
 • "Cu cât memoria este mai mare, cu atât judecata este mai mică." (Alfred Binet)
 • "Dacă broasca ţestoasă are piciorul sigur, este oare aceasta un motiv pentru a tăia aripile vulturului?" (E. Poe)
 • "Dacă n-am primi decât ceea ce merităm, ziua judecăţii de apoi ar fi nesuferit de plictisitoare." (/. Stone)
 • "Din clipa cand omul il supune pe Dumnezeu unei judecati morale, il ucide in el insusi." (A. Camus)
 • "Din pricina lipsei de judecată pasărea ce stăîn colivie nu-şi găseşte salvarea." (Rumi)
 • "Dumnezeu să ne ferească / De judecata măgărească." (A. Donici)
 • "E greu să contrazici o judecată dreaptă." (Platon)
 • "E mult mai greu să te judeci pe tine însuţi, decât să judeci pe altul." (A. de Saint-Exupery)
 • "Fie că putem judeca pe de-a-ntregul, fie că pe de-a-ntregul nu putem judeca." (Montaigne)
 • "Imaginaţia galopează, judecata merge la pas." (Voltaire)
 • n faţa unui judecător, argumentele valorează mai mult decât martorii." (Cicero)
 • "Judecata este un mare frâu al sufletului." (Esop)
 • "Judecata mea nu progresează necontenit: când pluteşte, când o rostogolesc valurile." (Montaigne)
 • "Judecata şi sănătatea sunt cele două bunuri ale vieţii." (Platon)
 • "Judecătorii iartă pe corbi, dar îi năpăstuiesc pe porumbei." (Juvenal)
 • "Judeci arborele după elementele care-l compun? Îmi vorbeşti despre portocal criticându-i rădăcina, sau gustul fibrei sale, sau cât de netedă ori zgrunţuroasă îi este scoarţa, sau arhitectura crengilor sale? Puţin îţi pasă de toate acestea. Judeci portocalul după portocale." (A. de S.-Exupery)
 • "Nu este nevoie să-i judeci pe alţii! Ei se judecă ei înşişi, dar nu în faţa noastră." (G. Cesbron)
 • "Nu există judecată omenească, oricât de încordată, care să nu aţipească din când în când." (Montaigne)
 • "Nu se cuvine să judecăm oamenii după ceea ce nu ştiu, ci după ceea ce ştiu şi după felul în care ştiu." (Vauvenargues)
 • "Nu-i socotim oameni cu judecată decât pe cei care sunt de părerea noastră." (La Rochefoucauld)
 • "O crimă este, înainte de orice, o lipsă de judecată." (H. de Balzac)
 • "Omul cu judecata dreaptă între oameni fără judecată seamănă cu omul al cărui ceasornic merge bine, pe când toate celelalte din oraş merg rău." (A. Schopenhauer)
 • "Orice clipă îmi pare o repetiţie la Judecata din urmă." (E. Cioran)
 • "Poruncăţi s-a dat să judeci omul, dar ţi s-a dat poruncăşi să respecţi omul. Nu este vorba de a judeca pe unul şi a respecta pe altul, ci e vorba de acelaşi om." (A. de S.-Exupery)
 • "Să ne ferim a da oamenilor fie şi cel mai mic pretext să ne judece. Altminteri, ne vor face mii fărâme. Trebuie să ne luăm tot atâtea precauţii ca şi îmblânzitorul de fiare sălbatice." (A. Camus)
 • "Să trăieşti şi să-ţi judeci propria viaţă; care om este în stare de ambele?" (J. Renard)
 • "Singura apărare e răutatea. Oamenii se grăbesc să judece spre a nu fi ei înşişi judecaţi." (A. Camus)
 • "Singură judecata trebuie să fie călăuza îndemnurilor noastre." (M. de Montaigne)
 • "Soarelui adesea îi fac umbră norii, iar judecăţii patimile." (Plutarh)
 • "Toată lumea se plânge de memorie şi nimeni nu se plânge de judecata pe care o are." (La Rochefoucauld)
 • "Trebuie să-ţi dai singur în vileag toate păcatele, pentru a obţine dreptul de a-i judeca pe ceilalţi." (A. Camus)
 • "Un lucru ca sa fie bine judecat, trebuie judecat de cei priceputi, iar nu de cei multi." (Platon)
 • "Un om nu trebuie judecat dupa calitatile lui, ci dupa felul cum stie sa si le foloseasca". (La Rochefoucauld)
 • "Vreau să vă spun un mare secret. Nu aşteptaţi Judecata din urmă: ea are loc în fiecare zi." (A. Camus)
Juramant
 • "Cel dintâi jurământ pe care şi l-au făcut vreodată două fiinţe omeneşti s-a săvârşit la poalele unei stânci ce se prăbuşea; şi-au luat drept martori ai statorniciei lor cerul, care nu-i măcar o clipă acelaşi." (D. Diderot)
 • "Jurământul oamenilor perverşi scrie-l în cenuşă." (Proverb)
 • "Jurămintele cele mai puternice se consumă în focul pasiunii ca un pai uşor." (W. Shakespeare)
 • i un straşnic jurământ şi un suflet împietrit se poate mlădia." (Sofocle)
 • "Timpul triumfă asupra celor mai temute jurăminte şi asupra sufletelor celor mai inflexibile." (Sofocle)
 • "Toţi îndrăgostiţii fac jurăminte de credinţă. Toţi au, însă, prudenţa să nu le ţină. Ei motivează astfel abdicarea în faţa unui jurământ nebunesc: suntem oameni!" (M. Eliade)
Justitie

 • "Justiţia e ca aritmetica, unde, dacă lipseşte verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul." (G Rovani)
 • "Justiţia este ansamblul regulilor care perpetuează un tip de om într-o civilizaţie." (A. de S.-Exupery)
 • "Ultimul lustru al unei justiţii echilibrate este lustrulspiritual al Evangheliilor." (P Pandrea)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment