răbdare
 • "A se înarma cu răbdare... Este adevărat că răbdarea e o armă teribilă." (G. Cesbron)
 • "Nu este suficient să ai răbdare, din păcate. Mai trebuie să ai şi timp." (G. Cesbron)
 • "Nu exista situatie care sa nu poata fi innobilata prin actiune sau suportare." (Goethe)
 • "Nu faci nimic cand procedezi si cu prudenta si cu graba." (Syrus)
 • "Răbdarea e amară, dar dă fruct dulce şi plin de folos." (Rumi)
 • "Răbdarea este arta de a spera." (Vauvenargues)
 • "Răbdarea este credinţa în forţele proprii." (Gr. Vieru)
 • "Răbdarea este o corabie, supărarea este furtuna; răbdătorul e ca şi corăbierul." (Giami)
 • "Răbdarea, această îmbinare de curaj moral cu sfiala fizică." (Th. Hardy)
 • "Sabia răbdării e mai ascuţită decât sabia de fier şi mai victorioasă decât o sută de oşteni cuceritori." (Rumi)
 • "Stropeste focul maniei cu apa rabdarii." (Giami)
 • "Totul ii vine la timp celui ce stie sa astepte." (B. Brecht)
rană
 • "Rănile făcute de bani nu sunt mortale." (H. de Balzac)
 • "Rănile pe care omul şi le face sie se tămăduiesc greu." (W. Shakespeare)
 • "Rănile pricinuite de propriile-ţi mâini se lecuiesc întotdeauna mai greu decât acelea pricinuite de duşman." (J. Neru)
 • "Sufletul rănit naşte mărgărint." (Gr. Vieru)

răsplată

 • "Când sapi în fiecare zi la fântână, până la urmă la apă limpede tot ajungi." (Rumi)
 • "Cei ce prin siluire fac nelegiuiri, prin siluire pier..." (A. Russo)
 • "Dacă acţionezi cu scopul de a fi răsplătit şi îi ceri mai întâi, prin contract, să plătească, atunci nu mai eşti om; eşti negustor." (A. de S.-Exupery)
 • "E adevărat că o mână spală pe alta. Dar stânga e întotdeauna mai bine spălată decât dreapta, deşi este cea care munceşte mai puţin..." (F. Orestano)
 • "Mai întâi trebuie să se acţioneze, să se construiască, să se înveţe, să se creeze. Recompensa vine după." (A. de S.-Exupery)
 • "Numai dragostea poate răsplăti dragostea." (H. de Balzac)
 • "Vrei răsplată pentru că-mi furi inima? Cine a văzut răsplată pentru hoţie?" (Abu Salik)
raţiune
 • "Adevărata oglindă a raţiunii noastre ne e cursul vieţii." (Montaigne)
 • "Dacă într-o ţară nu pot fi doi cârmuitori, atunci cum pot fi doi stăpâni pe un singur trup slab? Dar ce fel de stăpâni? Unul e raţiunea, iar celălalt iubirea." (Tuti-Name)
 • "Eu numesc raţiune visările şi visele mele." (Montaigne)
 • "Inima are raţiuni pe care raţiunea nu le cunoaşte." (Blaise Pascal)
 • "Inima are raţiunile ei, pe care raţiunea nu le cunoaşte." (B. Pascal)
 • "La fel cum otrava topeşte trupul, farmecul topeşte raţiunea." (Abushokur Balkhi)
 • "Logica pură, nesprijinită şi necompletată de celelalte însuşiri benefice, este o boală primejdioasă, ba chiar funestă." (N. Steinhardt)
 • "Noi nu avem destulă putere pentru a urma toată raţiunea noastră." (La Rochefoucauld)
 • "Numai raţiunii, ca unui tutore înţelept, trebuie să-i încredinţezi întreaga viaţă." (Pitagora)
 • "Omul care ascultă de glasul Raţiunii e pierdut. Raţiunea înrobeşte toate minţile care nu sunt deajuns de puternice pentru a o stăpâni." (G. B. Shaw)
 • "Plătim scump cele mai neînsemnate bunuri, când nu le datorăm decât raţiunii." (Vauvenargues)
 • "Poruncile raţiunii au putere până apare sultanul iubirii. Când apare, cârmuitorul raţiunii deja nu mai are putere îndeajuns ca poruncile sale să fie îndeplinite. Raţiunea e un bun vizir, iar iubirea e un rege puternic." (Tuti-Name)
 • "Raţiunea construieşte viata pe ruina inimii." (E. Cioran)
 • "Raţiunea e rugina vitalităţii noastre. Cel care ne împinge la aventură este nebunul din noi." (E. Cioran)
 • "Raţiunea este capacitatea de a vedea unitatea dintre general şi particular." (Im. Kant)
 • "Raţiunea îşi vede de drumul ei, că-i frântă, şchioapă sau ruptă din şale." (Montaigne)
 • "Raţiunea nu cunoaşte preocupările inimii." (Vauvenargues)
 • "Raţiunea se dovedeşte totdeauna meschină în preajma sentimentului; una este în mod firesc mărginită, ca tot ceea ce este pozitiv, iar celălalt este infinit. A cugeta, atunci când ar trebui să simţi, este tipic sufletelor fără aripi." (H. de Balzac)
 • "Raţiunea se însoţeşte fără socoteală cu minciuna ca şi cu adevărul." (Montaigne)
 • "Taina celor mai mici plăceri ale naturii depăşeşte raţiunea." (Vauvenargues)
 • Raţiunea construieşte viaţa pe ruina inimii." (E. Cioran)
rău
 • "Când la un izvor curge apa amară şi sărată, cum să sature pe cei însetaţi? Ghabus-Name)
 • "Când lucrurile par ca nu se mai înrăutăţesc, ai răbdare. Se vor înrăutăţi curând." (Legile lui Murphy)
 • "Ce-i rău de la început, rău va sfârşi." (Euripide)
 • "Cei care ponegresc mereu arareori dăunează; ei îşi pun în gând mai mult rău decât pot face." (Vauvenargues)
 • "Cei răi consideră că vă fac mult bine, nefăcându-vă nici un rău." (Esop)
 • "Cei slabi vor uneori să-i creadă lumea răi; dar cei răi ţin să pară buni." (Vauvenargues)
 • "Cel mai mare duşman al omului rău este acela care îi seamănă." (P. Marivaux)
 • "Cel mai mare rău e deprinderea cu răul." (Al. Vlahuţă)
 • "Cine face rău pentru rău, acela are un caracter omenesc; cine face bine pentru rău, acela are un caracter dumnezeiesc; dar cine face rău pentru bine, acela are un caracter diavolesc." (Freidank)
 • "Dacă am pune pe talerul unei balanţe răul pe care cei "puri" l-au revărsat asupra lumii, şi pe celălalt taler răul făcut de oamenii lipsiţi de principii şi scrupul, primul taler ar atârna mai greu." (E. Cioran)
 • "Dacă nu faci nimic, te înveţi a face răul." (Muratori)
 • "Dacă omul rău este liniştit, el stă ca un crocodil la pândă." (Papirus Insinger)
 • "De obicei virtuoşii suferă, iar cei răi sunt fericiţi. Papagalii intră în captivitate, pe când ciorile se plimbă unde vor." (Carngadharapaddhati)
 • "De vom depărta cursa răului, răul va pieri." (M. Eminescu)
 • "E un colţ în fiecare sămânţă; o inimă-n oricare corp; un vierme în oricare viaţă: Răul. Şi acest vierme creşte, creşte, distruge viaţa." (M. Eminescu)
 • "Eliminarea răului nu înseamnă vindecare." (Montaigne)
 • "Este tot atât de riscant să dai unui nebun un cuţit şi puterea unui om rău." (Lamblichos)
 • "Filozofia triumfă uşor asupra relelor trecute şi asupra celor care vor veni, dar relele prezente triumfă asupra ei." (La Rochefoucauld)
 • "Greu şi chiar cu neputinţă este a păstra nepătată nobilimea inimei, având pururea înaintea ochilor exemplul celor răi." (Gh. Asachi)
 • "În această lume în care sunt multe lucruri rele, cel mai rău rămâne totuşi societatea." (A. Schopenhauer)
 • "În coada răului scorpion se află moartea propriului cap; la faptele rele şi tu eşti o coadă pentru propriu-ţi cap." (Naser Khosrou)
 • "În lumea asta binele e limitat. Răul este infinit, şi orice om poate ajunge până la capătul răului." (M. Eliade)
 • "Intenţia de a face rău pătează mai mult decât răul pe care-l faci, deoarece ea pune în mişcare fabricarea degradantă a tuturor felurilor de cauze false pentru a-şi împăca conştinţa sa." (G. Cesbron)
 • "Izvoarele tuturor relelor sunt cârciumile şi luxul." (N. Iorga)
 • "Lucrurile se înrăutăţesc înainte de a se îmbunătăţi." (Legile Entropiei)
 • "Nefăcând nimic, te înveţi a face răul." (Muratori)
 • "Nu a trăi este un rău, ci a trăi prost." (Diogene)
 • "Nu e atât de primejdios să faci rău majorităţii oamenilor cât e să le faci prea mult bine." (La Rochefoucauld)
 • "Nu este rău mai mare decât să-ţi aminteşti / De fericiri trăite, în chinuri când trăieşti! D. Alighieri)
 • "Nu ştiu ce e mai bun, răul care aduce folos, sau binele care dăunează." (N. Machiavelli)
 • "Nu trebuie stârnit un rău bine adormit." (Syrus)
 • "Numai vezi să nu faci rău, în timp ce vrei să fii de folos." (Ovidiu)
 • "Omul are nevoie de ceea ce e mai rău în el ca să realizeze ceea ce este mai bun în el." (P. Coelho)
 • "Omul care se gândeşte în primul rând la rău îl poartă adesea în el însuşi." (H. de Balzac)
 • "Oricine în lume îi iubeşte pe cei buni; dacă tu îi iubeşti pe cei răi, atunci tu i-ai învins pe toţi." (Giami)
 • "Pe lângă relele inevitabile ne mai pricinuim şi noi înşine altele." (Menandru)
 • "Rău şi ură dacă nu sunt, nu este istorie." (M.Eminescu)
 • "Răul care este în lume provine aproape întotdeauna din ignoranţă, şi bunele intenţii, dacă nu sunt luminate de conştiinţă, pot să facă tot atâtea stricăciuni ca şi răutatea." (A. Camus)
 • "Răul este unica raţiune de a fi a binelui." (A. France)
 • "Răul trebuie să facă rău oricui. Şi în primul rând celui care-l face." (J. -P. Sartre)
 • "Răul vine în zbor şi pleacă şchiopătând." (Voltaire)
 • "Regula de aur: Tot ceea ce-i face pe alţii răi este rău. Chiar şi bunătatea noastră, chiar şi răbdarea noastră." (G. Cesbron)
 • "Să eviţi ceea ce e cel mai rău, desigur; dar, mai întâi, să înveţi să clasezi relele. Cel mai rău este de a nu şti să recunoşti ceea ce este cel mai rău." (G. Cesbron)
 • "Simpatia pentru cei răi nu este decât atracţia răului." (Teofrast)
 • "Spune-i viespii înrăite, îndărătnice: "Atâta vreme cât nu dai miere, măcar nu înţepa!" Saadi)
 • "Stejarul nu creşte pretutindenea; buruienile în tot locul." (M. Eminescu)
 • "Sunt capabil de bune şi de rele. Dar în rele, eu sunt cel mai bun." (Coluche)
 • "Toate au trecut pe lume, numai răul a rămas." (M. Eminescu)
 • "Trebuie să se manifeste răul pentru ca oamenii să înţeleagă valoarea binelui." (P. Coelho)
 • "Trei rele trebuie să fie evitate: ura, invidia, dispreţul." (Seneca)
 • "Unul dintre cele mai eficiente mijloace de seducţie ale răului este chemarea la luptă." (F. Kafka)
 • "Văd şi aprob ce e mai bun şi totuşi urmez ce e mai rău." (Ovidiu)
 • "Viata omului e un război împotriva răutăţii omului." (Gracian)
 • "Vrei să-i faci rău cuiva? Nu-l bârfi, ridică-l în slăvi." (A. Siegfried)
 • "Zeul împarte oamenilor pe lângă un bine şi două rele." (Pindar)
răutate
 • "Când un om vrea să ucidă un tigru, numeşte asta sport; când un tigru vrea să-l ucidă pe el, numeşte asta ferocitate." (G. B. Show)
 • "Nici religia nu a putut acoperi vreodată răutatea omului - întotdeauna i-au rămas afară ghearele." (Gr. Vieru)
 • "Pe lângă multă răutate este multă prostie." (N. Iorga)
 • "Răutatea calculată este cea mai ascuţită dintre toate răutăţile." (H. de Balzac)
 • "Răutatea e neîmblânzită chiar dacă îi faci cel mai mare bine." (Esop)
 • "Răutatea îşi adulmecă singură aproape tot veninul şi se otrăveşte." (Montaigne)
 • "Răutatea ţine îndeobşte cârma în lume şi glasul nebunilor se aude mai tare." (A. Schopenhauer)
 • "Şarpele poate să muşte pentru simpla lui plăcere." (A. de S.-Exupery)
 • "Ţânţarul trăieşte mai puţin decât elefantul, fiindcă cel ce e setos de sânge nu trăieşte o veşnicie." (Sanai)
 • "Viaţa omului e un război împotriva răutăţii omului." (Gracian)
război
 • "Când izbucneşte un război, oamenii spun: "N-are să dureze, prea e stupid". Şi, fără îndoială, un război este desigur prea stupid, dar asta nu-l împiedică să dureze." (A. Camus)
 • "Într-un război, capacitatea de a-ţi lua adversarul prin surprindere este cheia victoriei." (P. Coelho)
 • "Oricine stă la cârma statului este obligat să evite războiul întocmai cum căpitanul vasului evită naufragiul." (G de Maupassant)
 • "Războaiele moderne se duc cu arma comerţului şi nu pe câmpul de luptă." (P. Coelho)
 • "Războiul e molipsitor. Izolaţi-i pe agresori! F. Roosevelt)
 • "Războiul nu ne e doar tată, ci şi fiu. L-am zămislit, şi el ne-a zămislit pe noi. Am fost forjaţi şi dăltuiţi, dar suntem şi cei care mânuiesc ciocanul, dalta, suntem deopotrivă fierari şi oţelul din care sar scântei, suntem martiri ai propriei fapte, mânaţi de instincte." (E. Junger)
 • "Războiul nu se câştigă cu armatele, ci prin rezistenţa morală a naţiunii." (Frederic al II-lea)
 • "Spaţiile se cuceresc cu sămânţa, după ce au fost supuse cu arma." (P. Pandrea)
 • "Sunt atâţia care se simt bine în război, dacă nu pentru altceva, măcar pentru ca astfel îşi pot dezlănţui instinctele de oameni violenţi si sângeroşi." (A. Moravia)
 • "Sunt atâţia care se simt bine în război, dacă nu pentru altceva, măcar pentru că astfel îşi pot dezlănţui instinctele de oameni violenţi şi sângeroşi." (A. Moravia)
 • "Un război prelungit sfârşeşte prin a-l distruge şi pe învingător." (P Coelho)
 • "Unui război drept, ii preferam o pace nedreapta." (Samuel Butler)
răzbunare
 • "Cea mai cruntă răzbunare este să dispreţuieşti o eventuală răzbunare." (H. de Balzac)
 • "Cu egalul vostru, răzbunarea este îndoielnică; cu superiorul vostru, este o nebunie; cu cel inferior, este o laşitate." (D. Diderot)
 • "Într-un suflet atins de vidul lumii, obsesia răzbunării e o hrană dulce şi întăritoare, un element substanţial în clipe, o furie ce naşte sensuri peste nonsensul general." (E. Cioran)
 • "Mare curaj să te pierzi ca să pierzi pe un altul." (Montaigne)
 • "Moartea unora serveşte ca să fie răzbunată onoarea altora." (G Cesbron)
 • "Răzbunarea e moştenirea laşilor." (Karl Korner)
 • "Răzbunarea este mai dulce decât mierea zeilor!" (Homer)
 • "Răzbunarea este totdeauna arma unui om cu suflet slab şi mic." (Juvenal)
 • "Răzbunarea reprezinta doar setea de justiţie rămasă în stadiul sălbăticiei." (Constantin Noica)
 • "Trebuie să ne răzbunăm pentru faptul că fiecare moare singur. Moartea e solitară, în timp ce servitutea e colectivă." (A. Camus)
Reacţiune
 • "Reacţiunea nu dezarmează în nici o împrejurare, ea exploatează pana şi durerile patriei." (S. Haret)
realitate
 • "Fiecare vede ceea ce pari, dar putini îşi dau seama ce este în realitate." (N. Machiavelli)
 • "Luăm în stăpânire realitatea, ceea ce e totuna cu a măsura câţi metri are lanţul care ne atârnă de glezne." (J. Ortega y Gasset)
 • "Lucrurile de care suntem înlănţuiţi sunt ireale, dar lanţurile care ne leagă de ele sunt foarte reale." (Simone Weil)
 • "Neamul omenesc nu poate suporta prea multă realitate." (T. S. Eliot)
 • "Realitatea e ceea ce majoritatea consideră că trebuie să fie. Nu neapărat lucrul cel mai bun şi nici măcar cel mai logic, ci ceea ce s-a adaptat dorinţei colective." (P. Coelho)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment