Realizare
 • "De la proiect la realizare este un drum lung." (Moliere)
Recunoştinţă
 • "Prima cauza pentru care cineva este nerecunoscător este ca nu poate fi destul de recunoscător." (Seneca)
 • "Totdeauna cel care a fost salvat e nerecunoscător din fire." (Menander)
regret
 • "Când regreţi, sa nu o spui niciodată înainte de a o dovedi, ci sa o dovedeşti înainte de a o spune." (Alexandre Dumas-fiul)
 • "Regretele cele mai amare sunt mult mai uşor de suportat decât cea mai slabă remuşcare." (H. de Balzac)
 • "Regretele sunt pe măsura a ceea ce se pierde." (H. de Balzac)
 • "Regretul este fratele geamăn al experienţei." (Mateiu I. Caragiale)

Regula

 • "Regula de aur este ca nu există regulă de aur." (George Bernard Shaw)
relativitate
 • "A mânca e bine. A fi deja mâncat e încă mai bine." (A. France)
 • "Bine e, negreşit, când un lucru se înţelege de la sine; dar şi mai bine e când stă scris negru pe alb! Talleyrand)
 • "Ceea ce este adevărat la lumina lămpii nu este întotdeauna adevărat la lumina soarelui." (J. Joubert)
 • "Cel mai neliniştit om al unei închisori este directorul." (G. B. Shaw)
 • "Dacă cumperi banane necoapte, ele vor fi mâncate înainte de a se coace. Dacă le cumperi coapte, ele se vor strica înainte de a se mânca." (Legile relativităţii)
 • "Dacă toţi oamenii ar fi cocoşaţi, ţinuta dreaptă ar fi socotită o monstruozitate." (H. de Balzac)
 • "E mai bine să ajungi la jumătate de drum spre piscul unui munte decât în vârful unei coline." (G. Cesbron)
 • "Este cu mult mai bine să te supui unui om deştept, decât să conduci un prost." (H. de Balzac)
 • "Este şi mai mârşav să râzi cu hienele decât să urli cu lupii." (G. Cesbron)
 • "Fii mulţumit de nemulţumirea ta. Ea dovedeşte poate că eşti mai mare decât mulţumitul de sine." (A. P Cehov)
 • "Măgarul care a văzut orz, fân nu mai mănâncă." (Proverb persan)
 • "Nu ştiu ce e mai rău: oameni care nu-şi cer scuze deloc, sau care-şi cer scuze timp de cinci minute." (H. de Montherlant)
 • "Păstorul care-şi părăseşte turma e mai rău ca acela care o conduce greşit, căci turma singură se risipeşte, pe când cu păstori, buni sau răi, tot nu se pierde." (L. Rebreanu)
 • "Pentru câinele lui, fiecare e un Napoleon; de aceea şi sunt atât de îndrăgiţi câinii. Te ajută să capeţi sentimentul relativităţii istorice." (A. Huxley)
 • "Pisica e un leu când prinde şoareci, dar tot ea e şoarece în lupta cu tigrul." (Saadi)
 • "Prefer să am un dinte decât un rubin." (H. de Balzac)
 • "Zgârcitului îi merg treburile mai rău decât săracului, iar gelosului mai rău decât încornoratului." (Montaigne)
religie
 • "Ateii nu ne creează impresia că ei cred că Dumnezeu nu există, ci că el există şi că este duşmanul lor." (G. Cesbron)
 • "Ce înseamnă a avea o religie? A-ţi pune toată nădejdea într-un semn al întrebării." (L. Blaga)
 • "Cel care cunoaşte (iubeşte) pe Christ - e un om cu măduva spinală întreagă." (M. Eliade)
 • "Creştinismul stăpâneşte sensul vieţii - care nu e un sens tragic. Sau, în orice caz, de un tragic omenesc." (M. Eliade)
 • "Din ziua în care creştinismul i-a spus omului: "Tu eşti dublu, eşti compus din două fiinţe, una pieritoare şi alta nemuritoare...", din ziua aceasta drama a fost creată." (V. Hugo)
 • "În dreapta şi în stânga - nu e decât gol... Creştinismul ne luminează o axă centrală în Univers şi în noi înşine." (M. Eliade)
 • "Nici o religie - asta e religia mea." (Anonim)
 • "Religia creştină ne oferă mereu dublul tablou al suferinţelor terestre şi al bucuriilor celeste, şi în modul acesta ea a făcut în inima omului o sursă de rele prezente şi de speranţe îndepărtate. Creştinul se priveşte totdeauna ca pe un călător care trece pe pământ printr-o vale a plângerii, şi care nu se odihneşte decât în mormânt. Lumea nu este defel obiectul dorinţelor sale, căci el ştie că omul trăieşte puţine zile şi că va pierde repede acest obiect." (F. R. Chateaubriand)
 • "Religia e mai mult anticipaţie ipotetică asupra morţii decât asupra dumnezeirii." (L. Blaga)
 • "Religia îi arată omului că el este dublu ca şi destinul său, că sunt în el un animal şi o inteligenţă, un suflet şi un corp." (V. Hugo)
remuşcare
 • "Căinţa noastră nu e atât un regret după răul pe care l-am făcut, cât o teamă de răul care ni se poate întâmpla." (La Rochefoucauld)
 • "Căinţa nu mai are nici un rost atunci când sabia timpului ţi-a luat capul." (Ferdousi)
 • "Dumnezeu nu drămuieşte niciodată căinţa, nu o fracţionează şi, pentru a şterge o pată, trebuie tot atâta căinţă cât pentru a face să uite o întreagă viaţă." (H. de Balzac)
 • "Remuşcarea este surogatul fabricat de mândrie pentru cinste." (A. Huxley)
 • "Remuşcarea ucide; roade lent sufletul celui care a făcut ceva rău şi duce la autodistrugere." (P. Coelho)
 • "Remuşcările sunt surorile mai mari ale regretelor." (H. de Balzac)
 • "Urăsc remuşcarea pe care o aduce cu sine bătrâneţea." (Montaigne)
renunţare
 • "Astăzi ţi se cere să renunţi la ceva: la cap, la inimă, la ochi, la braţe. Nimeni nu te vrea întreg, aşa cum eşti." (M. Eliade)
 • "Când te-ai legat sufleteşte de ceva, ţi-ai legat speranţa, ţi-ai legat piciorul; când ai renunţat la toate, te-ai eliberat." (Naser Khosrou)
 • "Dacă laşi să-ţi scape totul din mâini, aceasta înseamnă că ai renunţat să mai ţii strâns." (A. de S.-Exupery)
 • "Desfrâul nu este decât renunţarea la a fi." (A. de S.-Exupery)
 • "Mai bine să nu fie scoasă din tolbă săgeata care nu va nimeri ţinta." (Khosrou Dehlavi)
 • "Mult orgoliu şi suferinţă sunt în orice renunţare." (E. Cioran)
 • "N-are-a face la ce renunţi, totul este să renunţi." (F. Mauriac)
 • "Nu renunţăm la bunurile pe care ne simţim în stare să le dobândim." (Vauvenargues)
 • "Nu trebuie să ducem într-o pivniţă pe un beţiv care s-a lăsat de băutură." (A. R. Lesage)
 • "Suntem ispitiţi a prefera să renunţăm la plată decât să primească şi cel tocmit la urmă cât primim noi." (N. Steinhardt)
resemnare
 • "Când nu ai ceea ce îţi place, trebuie să-ţi placă ceea ce ai." (P. Cornedie)
 • "Resemnarea este o inerţie a sufletului abandonat unui prizonierat cosmic din lipsă de tensiune lăuntrică. Orice resemnare este un jug domol, o ofensă adusă elanului prometeic al spiritului." (E. Cioran)
 • "Sunt momente când trebuie să acţionezi şi momente când trebuie să accepţi." (P. Coelho)
respect
 • "Am râvni mai puţin stima oamenilor, dacă am fi mai siguri că suntem demni de ea." (Vauvenargues)
 • "Când ai ales să nu respecţi nimic şi pe nimeni, de ce şi cum ai putea să te resecţi pe tine însuţi? G. Cesbron)
 • "Ce puţini oameni respectabili pot respecta." (N. Iorga)
 • "Cine îşi atrage ura celor nebuni, câştigă respectul celor înţelepţi." (Freidank)
 • "Cu cât cauţi sa placi la toată lumea, cu atât eşti în primejdie sa nu fii respectat de nimeni." (Delacroix)
 • "Există două momente în viaţă când orice om este demn de respect: copilăria şi agonia." (H. de Montherlant)
 • "Femeile ţin să fie, şi trebuie să fie, respectate, căci, fără stimă, ele nu mai există: aşa încât acesta-i cel dintâi sentiment pe care ele îl cer de la dragoste." (H. de Balzac)
 • "Prezenţa anumitor oameni inspiră respect şi încredere; în faţa altora trebuie să venim cu încrederea şi respectul gata confecţionate." (G. Eliot)
 • "Respecta-te pe tine însuti, căci, dacă nu, respectul pe care-l dai altcuiva nu are nici o valoare..." (Anonim)
 • "Respecţi pe omul ce singur se respectă." (H. de Balzac)
responsabilitate
 • "Dacă refuzi să fii răspunzător de înfrângeri, nu vei fi răspunzător nici de victorii." (A. de S.-Exupery)
 • "E teribil să vezi cum viaţa altei persoane este ataşată de a ta, ca o bombă pe care ai ţine-o în mână şi n-ai putea să-i dai drumul fără a comite o crimă." (M. Proust)
 • "Nimeni nu se poate simţi, în acelaşi timp, responsabil şi disperat." (A. de S.-Exupery)
 • "Nu faci ceea ce vrei şi totuşi eşti răspunzător de ceea ce eşti: iată adevărul." (J.-P. Sartre)
Reuşită
 • "Pentru a reuşi în viata aveţi nevoie doar de de ignoranţă şi de încredere." (Mark Twain)
Revoluţie
 • "Revoluţia... erata a greşelilor politice din secolele trecute." (B. Nusic)
Rob
 • "A fi robul său este sclavia cea mai penibilă." (Seneca)
 • "Cât de repede ajunge omul rob al propriilor sale creaţii! Era de prevăzut că cel ce a fost odată rob al zeilor va deveni într-o zi şi rob al maşinilor." (L. Blaga)
 • "Ce triumf pentru sclavul incapabil să se ridice până la stăpânul său, atunci când îl face pe stăpân să cadă până la el!" (H. de Balzac)
 • "Creează ca Dumnezeu, ordonă ca un rege, munceşte ca un rob." (C. Brâncuşi)
 • "Datoriile fac din om un adevărat rob." (A. Wellington)
 • "E suficient să te crezi rob pentru a fi rob într-adevăr." (Alain)
 • "Femeia nu poate să nu fie roabă: a bărbatului, a plăcerilor sau a sacrificiului." (Anonim)
 • "Noi purtăm lanţuri, deşi ochiul nu le vede şi suntem robi, deşi suntem numiţi oameni liberi." (O. Wilde)
 • "Nu există muritor care să fie liber; căci sau e robul banilor, sau al destinului." (Euripide)
 • "Omul liber poate fi prizonier, dar nu rob." (J. Amyot)
 • "Robul de azi - un câine care păzeşte alt câine de alţi câini cu mulţi câini şi ei." (Gr. Vieru)
 • "Robul se cunoaşte de îndată şi de departe, îl trădează amănuntele: neliniştea, pofta, tremurai mâinii, susceptibilitatea..." (N. Steinhardt)
 • "Sclavia a atins punctul său culminant în epoca noastră sub forma muncii liber salariate." (G. B. Shaw)
 • "Suntem robii unei veşnice nesiguranţe, care ne prezintă, rând pe rând, bunuri şi rele ce ne scapă mereu." (La Rochefoucauld)
 • "Toţi suntem robii legilor, ca să putem trăi liber." (Cicero)
robie
 • "Lanţurile de aur sunt cele mai grele." (H. de Balzac)
 • "Nu făureşti nimic întemeiat pe robie, afară de revolta robilor." (A. de S.-Exupery)
 • "Odata ce cineva si-a ales robia, i s-a si dus jumatate din viata." (Goethe)
 • "Războiul nu este atât de apăsător ca robia." (Vauvenargues)
 • "Sclavul caruia ii place viata sa de sclav este cu adevarat sclav?" (Louis Scutenaire)
rugăciune
 • "Înalţă rugă către zei doar dacă ai muncit. Altfel, te rogi zadarnic." (Babrios)
 • "Măreţia rugăciunii stă mai ales în aceea că nu ţi se răspunde şi că în acest schimb nu intră urâţenia vreunui negoţ. Ucenicia rugăciunii este ucenicia tăcerii." (A. de S. -Exupery)
 • "Oamenii disproporţionează cele trei elemente constitutive ale rugăciunii (slăvire, mulţumiri, cerinţe) în favoarea celui din urmă - cel egoist. Reducem rugăciunea la un cerşit." (N. Steinhardt)
 • "Rugăciunea este o capitulare." (L. Blaga)
 • "Sinceră e numai rugăciunea izvorâtă din cuget şi inimă, nu textul gata formulat pe care-l citim din carte ca pe o reţetă." (N. Steinhardt)
ruine
 • "De sub orice ruină izvorăşte un fluviu de melancolii." (L. Blaga)
 • "Realitatea e ruina unui basm." (L. Blaga)
 • "Toţi oamenii care aruncă o privire peste trecutele lor ruine îşi închipuie - pentru a evita ruinele viitoare - că le stă în putere să reînceapă ceva cu totul nou. Dar nimic nu se întâmplă." (E. Cioran)
ruşine
 • "Am dori să-i scutim de ruşinea că nu au niciodată ruşine." (G. Cesbron)
 • "Coroana nu roşeşte de ruşine pentru că, vedeţi dumneavoastră, coroanele sunt din aur." (H. de Balzac)
 • "Nu e o ruşine să preferi fericirea. Dar poate să-ţi fie ruşine să fii fericit singur." (A. Camus)
 • "Oamenii mari numesc ruşine faptul de a pierde şi nu cel de a înşela pentru a câştiga." (Autor necunoscut)
 • "Omul este singura vieţuitoare care roşeşte. Sau, măcar ar trebui." (M. Twain)
 • "Poţi să nu păcătuieşti de frică. Ori din dragoste: cum o fac sfinţii şi caracterele superioare. Dar şi de ruşine." (N. Steinhardt)
 • "Se ruşinează cineva vreodată la pieptul unui prieten? H. de Balzac)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment