sacrificiu
 • "Întâi trebuie să cruţi două-trei omizi, dacă vrei să cunoşti fluturii." (A. de S.-Exupery)
 • "Până nu tai fitilul, lumânarea nu arde bine şi nu străluceşte." (Manuchehri)
 • "Sacrificiul e o constantă a istoriei şi un imbold al omului. Fără de sensul sacrificiului suntem lipsiţi de uneltele construcţiei." (N. Steinhardt)
 • "Trebuie să faci deosebire între sacrificiul din dragoste, care este nobil, şi sinuciderea din disperare, care este josnică sau vulgară... Onoarea străluceşte nu în sinucidere, ci în sacrificiu." (A. de S.-Exupery)
satisfacere
 • "Câtă vreme am o nevoie, am un motiv de a trăi. " Satisfacerea este moarte." (G B. Shaw)
 • "Există două tragedii în viaţă. Una e să nu obţii ce-ţi doreşte inima. Cealaltă să obţii." (G. B. Shaw)
 • "Până acum nu s-a găsit nimeni căruia să-i ajungă ceea ce are." (Cicero)
SanatateA
 • "Bolnavul este mai recunoscător doctoriei care-l vindeca decât sfatului care-l fereşte de boala." (Vicente Espinel)
 • "Cel mai bine e sa fii sănătos, frumos şi bogat în mod cinstit." (Plato)
 • "Echilibrul în stat e ca sănătatea în corp." (M. Eminescu)

sărăcie

 • "Chiar şi hoţul iese ruşinat din casa săracului." (Proverb persan)
 • "E uşor să vindeci sărăcia în bunuri; sărăcia duhului e cu neputinţă de tămăduit." (Montaigne)
 • "Feriţi-vă de cerşetori; adevărata sărăcie nu iese pe stradă." (H. de Balzac)
 • "Nu-i nici o ruşine sa fii sărac, dar este teribil de neplăcut." (Sydney Smith)
 • "Sărăcia se cuibăreşte tot atât de des la cei bogaţi ca şi la cei care nu au nimic." (Montaigne)
Sărut
 • "Ultimul dintre săruturi a fost întotdeauna cel mai dulce." (John Keats)
scop
 • "Apa unui râu se adaptează drumului posibil, fără a-şi da uitării obiectivul: marea. Fragilă la izvor, ea îşi adună treptat forţa celorlalte râuri pe care le întâlneşte." (P. Coelho)
 • "Arcaşul care depăşeşte ţinta e ca şi cel care nu o ajunge." (Montaigne)
 • "Când sapi în fiecare zi o fântână, pana la urma la apa limpede tot ajungi." (Rumi)
 • "Eu am venit pe lume numai spre a trezi pe alţii." (F. Petrarca)
 • "Fiecare scop atins este un moment de fericire." (A. Rivarol)
 • "Important este să mergi către ceva, nu să ajungi undeva, căci definitiv nu ajungi niciodată, nicăieri, decât în moarte." (A. de S.-Exupery)
 • "Să fii numai la un pas de scop sau să nu te apropii deloc de el este, de fapt, unul şi acelaşi lucru." (G. Lessing)
 • "Scopul oricărei vieţi este bucuria de a trăi." (A. P Cehov)
 • "Scopul scuză mijloacele." (N. Machiavelli)
 • "Scopurile nu scuză niciodată mijloacele. Căci nu există scopuri; există doar mijloace." (P. Coelho)
 • "Suntem ca râurile şi ca fluviile: curgem parcă am avea o ţintă, dar nu avem nici una." (L. Blaga)
 • "Trebuie sa avem neapărat un scop în viata. Chiar dacă nu se realizează, însăşi încercarea de a-l realiza constituie scopul vieţii şi, prin urmare, fericirea." (Alba de Cespedes)
 • "Trebuie să avem neapărat un scop în viaţă. Chiar dacă nu se realizează, însăşi încercarea de a-l realiza constituie scopul vieţii şi, prin urmare, fericirea." (Alba de Cespedes)
 • "Un arcaş bun atinge ţinta chiar înainte de a trage." (Ch'Ao Pu-Che)
şcoală
 • "Cel ce deschide o şcoală, închide o temniţă." (V.Hugo)
 • "Cel mai simplu şcolar ştie acum adevăruri pentru care Arhimede şi-ar fi sacrificat viaţa." (E. Renan)
 • "Cusururile necombătute în timpul şcolii devin vicii în viaţa omului." (H. de Balzac)
 • "Datoria cea dintâi a şcoalei noastre este de a învăţa bine limba ţării copiilor noştri, de a-i face s-o cunoască, s-o iubească, s-o preţuiască." (Al. Odobescu)
 • "Din fericire, profesorii noştri ne luau drept imbecili - fapt fără de care am fi rămas imbecili." (G. Cesbron)
 • "Găsim pe dascăl rânduit, prin poziţiunea sa socială tot aşa de jos, precât menirea lui umanitară îl ridică de sus." (Al. Odobescu)
 • "Mai bun e un dascăl aspru decât tatăl ce răsfaţă." (Saadi)
 • "Pe profesori trebuie fie să-i iubim, fie să nu-i ascultăm." (Varro)
 • "Pedagogia nu se poate exercita fără tandreţe." (P. Pandrea)
 • "Puţin înzestrat este elevul care nu-şi poate întrece maestrul." (Leonardo da Vinci)
 • "Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor." (N. Iorga)
 • "Şcoala e trei lucruri totdeodată: o casă - o carte -un dascăl." (Al. Odobescu)
 • "Şcoala este pârghia cea mai puternică, pe care se reazimă existenţa şi înălţarea neamurilor." (C. Georgescu)
 • "Şcoala este pentru viitorii cetăţeni mai mult decât un izvor de cunoştinţe folositoare în viaţă; ea devine Iordanul în care ei primesc adevăratul botez al patriotismului." (Al. Odobescu)
 • "Şcoala este tot ce vezi şi tot ce auzi..." (N. Iorga)
 • "Şcoala este uneori mormântul originalităţii." (J. Lubbock)
 • "Şcoala nu e anticamera vieţii, ci unul dintre laboratoarele ei ocupate de copii." (M. Sântimbreanu)
 • "Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru." (N. Iorga)
 • "Scoala-i buna, dar sa n-o iei in serios." (Nae Ionescu)
 • "Un bun profesor are această grijă statornică: îi învaţă pe discipoli să se lipsească de el." (A. Gide)
 • "Universitatea scoate la iveală toate însuşirile noastre, inclusiv incapacitatea." (A. P Cehov)
Scriitor
 • "Cei mai buni scriitori nu folosesc şiretlicuri; în orice caz, şiretlicurile lor sunt bine ascunse." (Jorge Luis Borges)
 • "Un scriitor nu-si alege temele, temele il aleg pe el." (Mario Vargas Llosa)
Sensibilitate
 • "Nu dispreţuiţi sensibilitatea nimănui; sensibilitatea fiecăruia e propriul sau geniu." (Ch. Baudelaire)
sentiment
 • "Cum îţi deteriorezi spiritul, aşa îţi deteriorezi şi sentimentul." (B. Pascal)
 • "E mai bine să ai sentimente alese decât haine alese." (H. de Balzac)
 • "Faţă de alţii, am un sentiment patern, frăţesc sau filial, în funcţie de vârsta lor." (G. Cesbron)
 • "În materie de sentimente, ceea ce poate fi evaluat nu are valoare." (S. Chamfort)
 • "Nu pot exista sentimente subtile fără o anumită cultură intelectuală." (A. France)
 • "Nu puterea marilor sentimente face oamenii superiori, ci durata lor." (Fr.Nietzsche)
 • "Omul e soare, sentimentele sunt planete." (F. Novalis)
 • "Orice sentiment nu va avea decât o singură zi mare, ziua cea mai lungă sau cea mai scurtă a celei dintâi furtuni. Aşa încât durerea, cel mai statornic dintre sentimentele noastre, nu va fi vie decât la întâia ei izbucnire; iar celelalte lovituri ale ei se vor domoli treptat." (H. de Balzac)
 • "Poate că sentimentele sunt cele mai cumplite arme pe care le poate folosi omul ca să-şi lovească adversarul." (H. de Balzac)
 • "Sentimentul că eşti în dreptul tău, mulţumirea de a avea dreptate, bucuria de a te stima pe tine însuţi sunt tot atâtea resorturi puternice care ne ajută să rezistăm sau să mergem înainte. Dimpotrivă, dacă-i lipseşti pe oameni de aceste sentimente, îi vezi cum se preschimbă în câini furioşi. Câte crime nu s-au făptuit numai pentru că autorul lor nu mai putea să-şi îndure vinovăţia! A. Camus)
 • "Singurele lucruri reale, singurele lucruri pe care le ducem cu noi până la urmă sunt propriile noastre sentimente, dragostele noastre, patimile noastre, urile şi adversităţile noastre." (N. Stănescu)
Sete
 • "Omul însetat care nu a întâlnit în calea lui nici un izvor, e prea fericit când găseşte o băltoacă." (Sharid de Balkh)
sfat
 • "A sfătui pe cineva înseamnă ca şi cum l-ai ajuta." (Plaut)
 • "Cel care poate săvârşi o faptă, o face. Cel care nu e în stare, îi învaţă pe alţii." (G. B. Shaw)
 • "Cine se sfătuieşte cu neghiobul va primi sfatul corespunzător." (Tuti-Name)
 • "Dacă poţi distinge sfaturile bune de cele rele, atunci nu mai ai nevoie de sfaturi." (Legile lui Murphy)
 • "E periculos a cere un sfat. Încă şi mai riscant este a da un sfat." (P. Coelho)
 • "Îndrăgostitul n-are nevoie de vorbe înţelepte, pentru el sfaturile sunt asemeni cătuşelor." (Tuti-Name)
 • "Învăţăm unii de la alţii prin pilde, prin pilda vieţii noastre, sfaturile fiind vorbe chioare." (P. Pandrea)
 • "Nimic nu dăm cu atâta generozitate ca sfaturile." (La Rochefoucauld)
 • "Nu este înţelept cel care dă sfaturi şi care nu găseşte un sfat bun pentru el însuşi." (Papirus Insinger)
 • "Nu noaptea e bun sfătuitor, ci subconştientul." (G. Cesbron)
 • "Nu sfătui pe nimeni când alţii sunt de faţă, căci se zice: sfatul spus în faţa altora e mustrare." (Ghabus-Name)
 • "Oamenii care nu ascultă de sfaturi nu pot fi ajutaţi." (B. Franklin)
 • "Oamenii deştepţi nu au nevoie de sfaturi. Cei proşti nu le ascultă." (B. Franklin)
 • "Sfatul bun dat unui om fără de minte piere ca vântul." (Papirus Insinger)
 • "Sfatul dezinteresat e ca zahărul; când în spate i se ascunde profitul, e o capcană." (Sanai)
 • "Sfaturile bătrânilor luminează fără a încălzi, aidoma soarelui de iarnă." (Vauvenargues)
 • "Sfaturile bune îi sunt de folos chiar şi celui care le refuză." (Seneca)
sfârşit
 • "Aşa se întâmplă mereu: în clipa când te apropii de sfârşit, începi să nu mai ai încredere în ce ai făcut." (H. de Balzac)
 • "Cine nu-i pândit de chemările sfârşitului are timp nesfârşit. Şi de aceea nimic nu îndeplineşte. Orice înfăptuire derivă din obsesia statornică a morţii." (E. Cioran)
 • "Dacă pui o lingură de vin într-un butoi cu apă de canal, vei obţine apă de canal; dacă pui o lingură de apă de canal într-un butoi plin cu vin, vei obţine apă de canal." (A. Schopenhauer)
 • "În realitatea cea reală de tot lucrurile nu se rezolvă cu un gata. Gata nefiind concluzia, ci terminus-ul -ceea ce este cu totul altceva." (Paul Goma)
 • "Mai întâi trebuie să vezi sfârşitul lucrurilor, apoi să te apuci de ele." (Esop)
 • "Numai când terminăm lucrul ne dumerim cum trebuia să-l începem." (B. Pascal)
siguranţă
 • "Mai sigura este o pasare în mina decât una care zboară pe deasupra capului." (Legile lui Murphy)
 • "Sunt sigur ca totul e nesigur." (Syrus)
simplu
 • "Este foarte simplu sa faci ceva complicat, dar este foarte complicat sa faci ceva simplu." (Legile lui Murphy)
sinceritate
 • "Dacă ne-am apuca să povestim în mod sincer tot ceea ce am făcut sau numai am gândit în timpul vieţii noastre, n-am mai cuteza să scoatem capul în lume." (Gian Dauli)
 • "Cine iubeşte cu adevărat renunţă la sinceritate." (A. Gide)
 • "Cum ar putea fi sinceritatea o condiţie a prieteniei? A spune, cu orice preţ, adevărul este o pasiune care nu cruţă nimic şi căreia nimic nu-i rezistă. E un viciu, uneori un confort, sau un egoism." (A. Camus)
 • "Este cu neputinţă să fii sincer cu ceilalţi până nu ai învăţat să fii sincer cu tine însuţi." (M. Maeterlinck)
 • "Prietenii se califică de sinceri; duşmanii sunt sinceri." (A. Schopenhauer)
 • "Puţină sinceritate e periculoasă, iar o doză mare e cu totul nefastă." (O. Wilde)
 • "Sincer până la capăt nu poţi fi nici cu tine însuţi." (V. Banani)
singurătate
 • "Cu fiecare zi suntem mai singuri. Ce grea şi ce uşoară trebuie să fie ultima!" (E. Cioran)
 • "Dumnezeu 1-a creat pe om şi, socotind că nu este destul de singur, i-a dăruit şi o tovarăşă, ca să simtă mai acut solitudinea." (P. Valery)
 • "Foloseşte singurătatea, dar nu fi folosit de ea." (P Coelho)
 • "Poţi să devii nebun din cauza că eşti singur şi nebun din cauza că nu eşti niciodată singur." (G. Cesbron)
 • "Se spune: "De născut te naşti în doi, de iubit în pereche, de procreat în cuplu - de murit mori singur". De asta va fi răcnit nou-născutul: simte că a fost alungat de la căldură şi de la bine, că a rămas singur, afară - pe-o vreme ca asta... Motiv pentru care pe cei mai mulţi îi cuprinde spaima (morţii): îi terifiază perspectiva rămânerii de unul singur, faţă-n faţă cu Monstrul: Moartea." (Paul Goma)
 • "Singurătatea este pentru minte ceea ce este dieta pentru corp: fatală, când e prea îndelungată, deşi necesară." (Vauvenargues)
 • "Am sa trăiesc în sfârşit singur! Şi, acum, ma întreb cu cine?" (Sacha Guitry)
 • "Cea mai fericită viaţă este o singurătate care-şi găseşte mereu cu ce să se ocupe." (Voltaire)
 • "Cei pe care îi numim solitari sunt doar fiinţe care îşi aleg compania lor; ceilalţi sunt oameni singuri." (G Cesbron)
 • "De obicei, nu eşti singur în singurătate. Iai restul cu tine. Izolarea nu este singurătatea absolută, care este cosmică; cealaltă singurătate, mica singurătate, nu este decât socială." (E. Ionesco)
 • "Eşti singur cu o sută de mii de oameni; eşti singur fără o sută de mii de oameni." (Rudaki)
 • "Foloseşte singurătatea, dar nu fi folosit de ea." (P.Coelho)
 • "În faţa frumosului, singurătatea devine apăsătoare." (N. Steinhardt)
 • "În singurătate bătrânul se află ca peştele în apă." (A. Schopenhauer)
 • "Mi se pare mult mai suportabil să fii mereu singur decât să nu poţi fi niciodată." (Montaigne)
 • "Nu există singurătate în care n-ar mai fi cineva." (Gr. Vieru)
 • "Nu vreme - singurătate nu-mi ajunge." (Gr. Vieru)
 • "Nu-i singur cine e singur, ci e singur cel ce se simte singur." (A. Moravia)
 • "Oamenii nu pot fi singuri, nu pot rămâne singuri. Singurătatea lor e în doi: femeie, amintire, Dumnezeu." (M. Eliade)
 • "Omul cel înţelept, deşi se pleacă plăcerilor acestei zile, totuşi îşi alege un minut de singurătate, spre a putea cugeta." (Gr. Asachi)
 • "Omul cel mai puternic din lumea întreagă, este cel care-i cel mai singur." (Henrik Ibsen)
 • "Orice singurătate este umilitoare dacă nu-i la sânul naturii ori al muzicii." (Gr. Vieru)
 • "Pe Satan îl întâlneşti în pustiu. Cele mai rele tentaţii apar din singurătate, adică din imaginaţie." (G Cesbron)
 • "Pentru cine e singur, fără Dumnezeu şi fără stăpân, povara zilelor e îngrozitoare." (A. Camus)
 • "Singurătatea este soarta tuturor oamenilor înzestraţi cu o capacitate deosebită." (A. Schopenhauer)
 • "Singurătatea individului creşte în raport cu valoarea sa intelectuală." (A. Schopenhauer)
 • "Singurătatea te transformă într-un Cristofor Columb navigând spre continentul propriei inimi." (E. Cioran)
 • "Singurătatea, mai mult decât un dat, e o misiune: să te înalţi la ea şi s-o asumi înseamnă să renunţi la sprijinul josniciei care asigură izbânda oricărei făptuiri." (E. Cioran)
 • "Un om dedat singurătăţii nu este nici mai bun, nici mai rău ca ceilalţi, este pur şi simplu un om singur." (Gr. Vieru)
 • "Unde încetează singurătatea, acolo începe piaţa." (Nietzsche)
 • "Viaţa urbană: milioane de oameni care sunt singuri laolaltă." (H. D. Thoreau)
sinucidere
 • "Sinuciderea este în unele cazuri un mijloc de a scăpa de o mie de morţi şi pare logic să vrei numai una." (H. de Babac)
 • "Sinuciderea este soluţie pentru unul singur, problemă pentru toţi ceilalţi." (G. Cesbron)
 • "Sinuciderile sunt oribile chiar prin faptul că nu se fac la timp, că ele întrerup o soartă, în loc s-o încunune. Un sfârşit trebuie grădinărit." (E. Cioran)
 • "Ultimul licăr al conştiinţei sinucigaşului, dacă acesta nu este un dement, trebuie să fie cel de stupoare, de o mirare disperată. Cu excepţia nebunilor, nimeni nu încearcă să se sinucidă de două ori." (G Bernanos)
slabiciune
 • "Dacă vrei să-ţi învingi o slăbiciune nu o hrăni." (William Penn)
 • "Fiinţele slabe nu trăiesc decât din spaime şi din presentimente." (G. Sand)
soartă
 • "Amestecul de etern, de întâmplător şi de vremelnic: ursita noastră." (P. Valery)
 • "Cine nu simte că merge la fund - chiar atunci când lucrează şi creează pozitiv, când e notar sau geniu - nu înţelege nimic din natura specifică a soartei umane." (E. Cioran)
 • "Dacă as fi singur în rai, n-ar fi pentru mine un chin mai mare." (Goethe)
 • "Dacă soarta nu vrea să înţeleagă, atunci ea trebuie biruită." (Tuti-Name)
 • "Este cu neputinţă, chiar şi unui zeu, să scape de soarta sa." (Herodot)
 • "Eşti o fiinţă de plâns, dacă nu-ţi închipui ca te poţi ridica deasupra soartei." (D.Diderot)
 • "Noi suntem păpuşi, iar cerul păpuşarul; asta e realitatea curată; jucăm un timp pe covorul vieţii, pentru ca, rând pe rând, să nimerim în lada fără fund a nefiinţei." (Khayyam)
 • "Nouă înşine să ne oferim jertfe şi rugăciuni, nu soartei." (Montaigne)
 • "Omul îşi dibuieşte soarta, mândru şi trist de a nu o găsi." (E. Cioran)
 • "Omul trebuie să-şi aleagă şi nu să-şi accepte destinul." (P. Coelho)
 • "Pare ciudat că cei care, pentru un motiv oarecare, au a se plânge de întâmplările vieţii, dau întotdeauna vina pe soartă, în timp ce alţii care se simt destul de mulţumiţi de ceea ce au reuşit să obţină de la viaţă, îşi atribuie lor toate meritele: după părerea lor, soarta n-a avut nici un rol." (C. Montella)
 • "Singurul pericol care-l paşte pe un om deznădăjduit, când înfruntă ura ori dispreţul, este de a se înduioşa asupra propriei sale soarte." (Georges Bernanos)
 • "Soarta amestecă cărţile şi noi jucăm." (A. Schopenhauer)
 • "Soarta filosofilor, a moraliştilor şi a bărbaţilor de Stat este în altă constelaţie şi sub alt zodiac." (P. Pandrea)
 • "Soarta omenirii în general va fi ceea pe care ea o va merita." (A. Einstein)
siretlic
 • "Cei mai buni scriitori nu folosesc şiretlicuri; în orice caz, şiretlicurile lor sunt bine ascunse." (Jorge Luis Borges)
ştiinţă
 • "A voi ne arde şi a putea ne distruge; dar a şti păstrează firava noastră alcătuire într-o veşnică stare de linişte." (H. de Balzac)
 • "Adevărata ştiinţă nu e abstracţiune goala, ci acţiune şi viata." (Fr.De Sanctis)
 • "Adevărata ştiinţă şi adevăratul studiu al omului e omul." (B. Constant)
 • "Arta e făcută pentru a tulbura. Ştiinţa linişteşte." (Georges Braque)
 • "Calitatea ştiinţei e ca şi a aurului: cu cât e mai vechi, cu atât e mai nou." (Oukhadi)
 • "Când întrebările studenţilor primesc răspunsurile profesorilor, ştiinţa se explica." (Legile vietii universale)
 • "Cărţile trebuie să succeadă ştiinţei şi nu ştiinţa cărţilor." (F. Bacon)
 • "Cea mai mare parte din ştiinţa noastră e mai mică decât neştiinţa." (Montaigne)
 • "Ceea ce-l face pe om în adevăr om, nu e ştiinţa, ci deprinderea cu bună rânduială în toate şi îndrumarea spre lucrare necurmată." (I. Slavici)
 • "Ciuma omului e părerea că ştie." (Montaigne)
 • "Coroana tuturor capetelor talentate e ştiinţa; ştiinţa e cheia tuturor lacătelor." (Giami)
 • "Cu cât ştiinţa face să crească cercul cunoştinţelor sale, cu atât creşte în jur cercul de umbră." (H. Poincare)
 • "Dacă ştiinţa n-are patrie, omul de ştiinţă trebuie să se gândească mereu la tot ceea ce poate face glorie patriei sale." (L. Pasteur)
 • "De multe ori oamenii ajung savanţi la fel cum ajung să fie soldaţi: numai pentru că nu sunt buni de altceva." (G. C. Lichtenberg)
 • "Din melodia existenţei şi a vieţii, omul de ştiinţă nu surprinde şi nu înseamnă decât portativele, dar nu şi notele." (L. Blaga)
 • "Există o singură fericire, ştiinţa, şi un singur rău: neştiinţa." (Socrate)
 • "Fii ai unui timp îmbătat de materie, progresul ni se părea că-nseamnă desăvârşirea, maşinile - cheia asemănării cu Dumnezeu, luneta şi microscopul -organe ale cunoaşterii. Dar sub învelişul nostru tot mai lustruit şi sclipitor, sub toate straiele în care ne înfăşuram ca nişte magicieni, am rămas în continuare goi şi primitivi precum oamenii pădurilor şi stepelor." (E. Junger)
 • "Foarte aproape de ştiinţa mea sălăşluieşte neştiinţa mea neagră." (F. Nietzsche)
 • "Imposibil trebuie să fi fost pentru algele albastre, pentru amoebe ori pentru bacteriile care stau la originea vieţii să accepte că într-o zi vor exista academii. În câteva milioane sau într-un miliard de ani, Academia însăşi va fi un fel de bacterie sau ceva mai mult." (J. d'Ormesson)
 • "În basme se cuprinde, desfăşurat în chip fabulos, întregul program al tehnicii moderne. Ştiinţa, din timpul Renaşterii şi până astăzi, n-a făcut decât să sporească enorm şansele de realizare ale basmului." (L. Blaga)
 • "Inteligenţa ştiinţifică a avut două arme redutabile - microscopul şi telescopul -, cu care a crezut că va rezolva misterul cosmic. Şi misterul a devenit şi mai impenetrabil!" (P. Pandrea)
 • "Învăţând pe alţii, înveţi şi singur." (N.Gogol)
 • "Metoda, alăturată patimii, romantismului, creează veritabilul tip al savantului." (M. Eliade)
 • "Morala trebuie să fie steaua polară a ştiinţei." (Ch. de Boufflers)
 • "Nici o maşină nu va compune o simfonie de Beethoven; nici o maşină nu va scrie "Taica Goriot"." (A. Maurois)
 • "Nimic nu costa mai mult decat nestiinta." (Legea lui Moisil)
 • "Norocul susţine ştiinţa, nu ştiinţa norocul." (Menander)
 • "Nu în ştiinţă e fericirea, dar în achiziţionarea ştiinţei." (E. Poe)
 • "O ştiinţă care nu se miră şi nu venerează e o ştiinţă moartă." (A. Einstein)
 • "Omul de acţiune nu se încurcă în teorie." (P.Pandrea)
 • "Pentru a stăpâni ştiinţa, nu-i nimic mai dăunător ca îngâmfarea şi nimic mai necesar decât timpul." (Zenon)
 • "Politica este cea mai mare dintre toate ştiinţele." (Vauvenargues)
 • "Se descoperă pe fiecare zi noi microbi, noi documente, noi stele şi noi legi psihologice. Şi, totuşi, ne aflăm permanent înainte de Copernic." (M. Eliade)
 • "Şi în ştiinţă, pretutindeni, progresul - sau cel puţin germenii progresului se datoresc personalităţii." (M. Eliade)
 • "Ştiinţa a făcut din noi zei înainte chiar să merităm să fim oameni." (E. Cioran)
 • "Ştiinţa apare totdeauna în urma vieţii, pentru a o înţelege şi a o sistematiza." (Anonim)
 • "Ştiinţa constituie cea mai nobilă şi mai puternică agonisire a omului." (Montaigne)
 • "Ştiinţa e infailibilă, dar savanţii se înşală totdeauna." (A. France)
 • "Ştiinţa e o lampă luminoasă în suflet." (Rudaki)
 • "Ştiinţa este aripa pe care ne înălţăm la cer." (W. Shakespeare)
 • "Ştiinţa este fiica experienţei." (Leonardo da Vinci)
 • "Ştiinţa este modul cel mai comod de a ne explica lucrurile." (H. Poincare)
 • "Ştiinţa este partea cea mai considerabilă a fericirii." (Sofocle)
 • "Ştiinţă fără conştiinţă nu este decât ruina sufletului." (F. Rabelais)
 • "Ştiinţa îi dă omului o putere crescândă asupra lumii exterioare, literatura îl ajută să-şi facă ordine în lumea sa interioară." (A. Maurois)
 • "Ştiinţa în mâinile omului rău e ca sabia în mâinile beţivului." (Proverb persan)
 • "Ştiinţa în timpuri de propăşire este o podoabă, iar în nenorocire un refugiu." (Aristotel)
 • "Ştiinţa ne-o dă contactul cu lucrurile, înţelepciunea ne-o dă distanţa faţă de acestea." (C. Tsatsos)
 • "Ştiinţa nu-i altceva decât imaginea adevărului, a realităţii." (F. Bacon)
 • "Ştiinţa şi bogăţia - narcisă şi trandafir ce nu înfloresc în acelaşi timp şi în acelaşi loc." (ShahidBalkhi)
 • "Ştiinţa, ca să poată cuprinde (cunoaşte) realitatea -trebuie să se ridice, câteodată, deasupra ei şi să alerge înaintea ei." (M. Eliade)
 • "Ştiinţa: o lungă şi sistematică curiozitate." (A. Maurois)
 • "Ştiinţele nu sunt decât ochii muncii." (M. Eminescu)
 • "Ştiinţele oferă un lan întins de unde se culeg laurii pe care nefericirile parţiale nu-i întinează." (H. de Balzac)
 • "Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă." (Leonardo da Vinci)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment