societate
 • "Atunci când un anumit număr de indivizi evoluează, evoluează până la urmă întreaga rasă umană." (P. Coelho)
 • "Bărbaţii cei proşti şi ignoranţi şi femeile cele urâte află pretutindeni o primire călduroasă." (A. Schopenhauer)
 • "Ca un remediu pentru viaţa în societate, aş sugera marile oraşe. În zilele noastre, e singurul pustiu ce-l avem la îndemână." (A. Camus)
 • "Câteodată, societatea doreşte să fie înfruntată; ea nu-şi acordă admiraţia celor care se târăsc pe cărările bătute." (G. Sand)
 • "Dintre toate lucrurile care se transmit de la un om la altul, îngândurarea şi gravitatea sunt cele mai contagioase." (H. de Balzac)
 • "Este uşor să întemeiezi ordinea unei societăţi pe supunerea fiecăruia în faţa unor reguli fixe. Dar este nespus de mai înaltă reuşită aceea care constă în a-l face pe om să domnească asupra lui însuşi, pentru a-l elibera." (A. de S.-Exupery)
 • "La fel ca şi oamenii, societăţile nu suportă să aibă paraziţi." (G. Cesbron)
 • "Mai bine trăieşte printre oameni cu gândul la mănăstire decât în mănăstire cu gândul la oameni." (Anonim)
 • "Noi nu putem dori sa iesim din societate, fara a vrea sa incetam de a fi oameni." (E.Durkheim)
 • "Nu o anumita societate imi pare ridicola, ci omenirea." (Eugene Ionesco)
 • "O comunitate e ca o corabie: fiecare trebuie să fie pregătit să treacă la cârmă." (H. Ibsen)
 • "Oamenii sunt mult mai sinceri şi mai bine dispuşi când se grăbesc să se despartă de oaspeţii lor, decât când îi întâmpină." (A. P. Cehov)
 • "Obligă-i pe oameni să clădească un turn împreună şi-i vei preschimba în fraţi. Iar dacă vrei să se urască, aruncă-le un pumn de grăunţe." (A. de S.-Exupery)
 • "Societatea este ca şi aerul: necesară pentru a respira, dar insuficientă pentru a-ţi duce traiul." (G. Santayana)
 • "Societatea nu trebuie să pretindă nimic de la cel care nu aşteaptă nimic de la ea." (G. Sand)
 • "Societatea se compune din două mari clase: cei care au mai multe banchete decât poftă de mâncare, şi cei care au mai multă poftă de mâncare decât banchete." (S. Chamfort)
 • "Teribila este mulţimea când are conducători care fac rău." (Euripide)
 • "Umblă un an de zile alături de un şchiop, şi până la urmă ai să şchiopătezi şi tu." (I. Stone)
 • "Vieţuind în comun, trebuie să ţii seama şi de celelalte vieţi." (Montaigne)
solutie
 • "Orice soluţie generează noi probleme." (Legile lui Murphy)

somn

 • "Călătorul doarme cinci ore, învăţătorul şapte, negustorul opt şi unsprezece orice ticălos." (Proverb englezesc)
 • "Ceea ce somnul prezintă pentru individ, este pentru specie moartea." (A. Schopenhauer)
 • "Deosebirea dintre iad şi rai nu poate fi decât aceasta: în rai poţi dormi când vrei, în iad niciodată. N-a pedepsit Dumnezeu pe om luându-i somnul şi dându-i cunoaşterea? Este imposibil să iubeşti viaţa atunci când nu poţi dormi." (E. Cioran)
 • "Dorm indu-ţi somnul, taina ţi-o dormi." (Gr. Vieru)
 • "Insomnia nu e chinuitoare doar pentru că îţi scurtează odihna, ci mai ales prin gândurile negre ce-ţi inspiră şi care te înfăşoară într-o reţea tentaculară." (L. Rebreanu)
 • "Moartea este un lucru care-i face pe oameni să plângă. Şi totuşi, o treime din viaţă ne-o petrecem în somn." (G. G. Byron)
 • "Niciodată sa nu dormi cu cineva mai nebun decât tine." (Anonim)
 • "Nu există durere pe care somnul să n-o poată învinge." (H. de Balzac)
 • "Somnul liniştit nu înseamnă că în timpul treziei nu păcătuieşti - faţă de tine, dar mai ales faţă de alţii." (Paul Goma)
 • "Somnul n-are alt rost decât uitarea timpului, a principiului demonic ce veghează în el." (E. Cioran)
spaimă
 • "Cel care tremură visează să-i facă şi pe ceilalţi să tremure, cine trăieşte în spaimă sfârşeşte în ferocitate." (E. Cioran)
 • "Fiinţele slabe nu trăiesc decât din spaime şi din presentimente." (G Sand)
 • "Spaima e un sentiment care te îmbolnăveşte pe jumătate, care atacă atât de violent maşina omenească, încât facultăţile acesteia sunt dintr-o dată împinse fie la cel mai înalt grad al forţei lor, fie la ultimul grad al destrămării. Acest fenomen nu e altceva decât un fel de trăsnet interior, dar, ca toate accidentele electrice, bizar şi capricios în manifestările sale." (H. de Balzac)
spaţiu
 • "Tot ceea ce face omul, o face pentru a nimici timpul, pentru a-l suprima, şi aceasta suprimare se numeşte spaţiu." (H. Broch)
speranţă
 • "Când, în toiul nenorocirii, un om îşi poate construi un roman de speranţe în urma unor raţionamente mai mult sau mai puţin juste cu care-şi umple perna ca să aibă pe ce-şi pune capul, atunci, deseori, e salvat." (H. de Balzac)
 • "Cât timp mai respiră, se spune că bolnavul va fi salvat." (Cicero)
 • "Cei care au mult de nădăjduit şi nimic de pierdut vor fi întotdeauna periculoşi." (Edmund Burke)
 • "Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranţa." (A. France)
 • "Cine nu are ce spera, nu are de ce dispera." (Seneca)
 • "De multe ori disperarea constituie un motiv de speranţă." (E. R. Curtius)
 • "Este adevărat, avem nevoie de speranţă; a acţiona, a trăi fără speranţă e peste puterile noastre. Dar n-avem nevoie de mai mult şi nu ne trebuie să ni se dea mai mult. N-avem nevoie de certitudine." (Karl Popper)
 • "Fără speranţă e imposibil sa găseşti ceva de nesperat." (Heraclit)
 • "Ideea de neant nu-i este proprie omenirii truditoare. Cei ce muncesc se resemnează cu asprimea sau nerozia sorţii, şi speră: speranţa e virtutea sclavului." (E. Cioran)
 • "Multe neîncrederi şi multe speranţe chibzuite sunt înşelate." (Vauvenargues)
 • "Neputinţa noastră adesea nu este decât fructul lipsei noastre de speranţă." (G. Cesbron)
 • "Nu există pernă mai odihnitoare ca speranţa." (H. de Balzac)
 • "O mare speranţă dovedeşte o mare dragoste." (H. de Balzac)
 • "Pentru cei învinşi există o singură salvare: să nu mai spere la nici o salvare." (Vergiliu)
 • "Pentru fiecare dintre noi, cei mai frumoşi ani din viaţă sunt cei care vor veni." (Alba de Cespedes)
 • "Poate că speranţa e jumătate din curaj, de aceea şi face din ea o virtute religia catolică. N-a sprijinit oare speranţa pe mulţi necăjiţi, dându-le răgazul să aştepte hazardul vieţii? H. de Balzac)
 • "Să călătoreşti cu speranţa e mai bine decât să ajungi." (R. L. Stevenson)
 • "Speranţa e adesea un câine de vânătoare fără armă." (W. Shakespeare)
 • "Speranţa e floarea dorinţei." (H. de Balzac)
 • "Speranţa este bunul cel mai comun: cine n-are nimic, îl are cel puţin pe acesta." (Talles din Milet)
 • "Speranţa este cel mai bun medic pe care-l cunosc." (Al. Dumas-tatăl)
 • "Speranţa este cel mai folositor sau cel mai primejdios dintre bunuri." (Vauvenargues)
 • "Speranţa este numele unui bun nesigur." (Seneca)
 • "Speranţa este visul omului treaz." (Aristotel)
 • "Speranţa îl însufleţeşte pe înţelept, dar îl momeşte pe îngâmfat şi pe nepăsător, care se bizuie prosteşte pe făgăduinţele ei." (Vauvenargues)
 • "Speranţa nu este decât un şarlatan care ne înşală neîncetat. Pentru mine unul, fericirea nu a început decât în clipa când mi-am pierdut speranţa." (S. Chamfort)
 • "Speranţa te face să trăieşti, dar ca pe o funie întinsă peste abis." (P. Valery)
 • "Speranţele cele mai ridicole şi cele mai îndrăzneţe au dus uneori la succese extraordinare." (Vauvenargues)
 • "Un dacă, cea mai blândă mârţoagă a Speranţei..." (H. de Balzac)
spirit
 • "Când întemeiezi biblioteci, pregăteşti hambare publice, strângi rezerve menite sa preîntâmpine o iarna a spiritului." (Marguerite Yourcenar)
 • "Deseori, pentru inimă, spiritul nu înseamnă decât ceea ce este biblioteca unui castel pentru stăpânul lui." (S. Chamfort)
 • "Întrebările arată întinderea spiritului, iar răspunsurile îi arată fineţea." (J. Joubert)
 • "Nimic nu este mai absent decât prezenţa de spirit." (A. Rivarol)
 • "Oare nu e una din cele mai fericite însuşiri ale spiritului omenesc, de a poetiza orice lucru după placul său?" (Al. Odobescu)
 • "Precum fierul neîntrebuinţat rugineşte, tot aşa şi spiritul care renunţă la cercetare degenerează şi se pierde." (Leonardo da Vinci)
 • "Prefer să-mi modelez spiritul decât să-l mobilez." (Montaigne)
 • "Spiritele noastre nu sunt decât licăririle schimbătoare ale luminii eterne." (Durant)
 • "Spiritul are elanuri ce-i depăşesc realizările." (Montaigne)
 • "Spiritul e o spadă primejdioasă pentru cel care nu ştie să o folosească." (Montaigne)
 • "Spiritul e viril şi deschizător de drumuri; el nu vrea să se împrăştie în lume, ci s-o posede." (E. Junger)
 • "Spiritul nostru e o unealtă, periculoasă şi îndrăzneaţă; e greu să-1 pui în ordine şi să-l struneşti." (Montaigne)
 • "Spiritul nostru este alcătuit dintr-o dezordine, plus o nevoie de a pune lucrurile în ordine." (P. Valery)
 • "Spiritul nostru se împiedică de sine însuşi." (Montaigne)
 • "Spiritul omului este asemenea unui urcuş în munţi; vezi culmea, ţi se pare că eşti pe cale să o atingi, apoi descoperi alte culmi, alte prăpastii, alte povârnişuri." (A. de S.-Exupery)
 • "Tot spiritul din lume e inutil pentru cel care nu-l are." (La Bruyere)
 • "Totdeauna luăm hotărâri definitive numai datorită unei stări de spirit care nu e destinată să dureze." (M. Proust)
 • "Un gram de pasiune întăreşte spiritul; prea multa îl înnăbuşă." (Stendhal)
sprijin
 • "Atâta ne bizuim pe ceilalţi, încât ne slăbesc forţele." (Montaigne)
 • "Dacă am văzut mai departe decât alţii e numai datorită faptului că am stat pe umerii unor giganţi." (I. Newton)
 • "Daţi-mi un punct de sprijin şi voi pune pământul în mişcare." (Arhimede)
 • "E lesne să te sprijini pe credinţă. Frumos şi greu este să te sprijini pe picioarele tale." (Imre Madach)
stăpân
 • "Cel care este stăpânul mintii sale este stăpânul Universului." (Confucius)
 • "Cel ce va fi propriul lui stăpân, va fi curând şi al celorlalţi." (Baltasar Gracian)
 • "După cum e stăpânul, la fel sunt şi servitorii." (Pancatantra)stima
 • "Pe cine sau ce poate stima acela care nu se stimează pe sine?" (I.S. Turgheniev)
sublim
 • "De la sublim la ridicol nu-i decât un pas." (Napoleon)
 • "Dragostea noastră înfrumuseţează tot ceea ce ne înconjoară, ea dă lucrurilor proporţii sublime." (V. Alecsandri)
 • "Nimic din ceea ce este static, sau atinge perfecţiunea staticului, nu poate fi sublim." (N Stănescu)
 • "Sublimul seamănă mereu cu el însuşi." (H. de Balzac)
succes
 • "Am văzut întotdeauna că pentru a reuşi în lume, trebuie să pari nebun şi să fii înţelept." (Montesquieu)
 • "Cel mai mare orator din lume este succesul." (Napoleon)
 • "Dacă punctualitatea este politeţea regilor, ea e şi succesul negustorilor." (H. de Balzac)
 • "Există momente când totul îţi reuşeşte. Nu trebuie să te înspăimânţi: trece şi asta." (J. Renard)
 • "Există un singur succes: să fii în stare să-ţi duci viaţa în felul tău." (L. Aragon)
 • "Sa mergi din eşec în eşec fără a-ţi pierde entuziasmul, acesta este succesul." (Winston Churchil)
 • "Succesul a fost întotdeauna un fiu al îndrăznelii." (Voltaire)
 • "Succesul definitiv corupe." (P Pandrea)
 • "Succesul face morale unele nelegiuiri." (Syrus)
 • "Succesul unui singur minut ne răsplăteşte pentru eşecuri de ani de zile." (R. Browning)
 • "Succesul, când e afişat într-un anume fel, l-ar face să turbeze chiar şi pe un măgar." (A. Camus)
 • "Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă." (N. Iorga)
stat
 • "Dacă Statul este puternic, el ne striveşte. Dacă el este slab, noi pierim." (P. Valery)
 • "Echilibrul în stat e ca sănătatea în corp." (M. Eminescu)
 • "Istoria statului se bizuie pe valoare." (N. Stănescu)
 • "O ţară nu este altceva decât o fiinţă perpetua şi credincioasa propriei ei eternităţi." (E. Faguet)
 • "Raportul dintre cetăţean şi stat pare a fi încălzit de dragostea de Patrie, care este cu adevărat o mare dragoste." (Benedetto Croce)
 • "Să fii cârmuitor fără să fii tâlhar, e un lucru aproape imposibil." (Martin Luther)
 • "Secretul vieţii lungi a unui stat este păstrarea ierarhiei meritului." (M. Eminescu)
 • "Statul este o totalitate de cetăţeni, necesara pentru o existenta autosuficienta." (Aristotel)
static
 • "Ceea ce este supus mişcării nu se poate odihni cu tâmpla pe static. De aceea, când încearcă să se odihnească, de fapt visează." (N. Stănescu)
 • "Mişcarea oamenilor nu este determinată atât de dorinţa de a merge, cât de neputinţa de a sta locului, ca piatra mişcată din loc care, în cădere, nu se opreşte până nu pică jos." (Montaigne)
 • "Nemişcarea e pentru un artist una dintre cele mai chinuitoare forme de moarte." (I. Stone)
statornicie
 • "A-l boteza din nou pe un om, nu va să zică a-l schimba." (M. Eminescu)
 • "Chiar şi pe drum drept şarpele tot numai în serpentine se mişcă." (L. Blaga)
 • "Clepsidra este nevinovată. Vinovat e nisipul ce nu e statornic." (Anonim)
 • "Dacă un pitic stă pe un munte, el nu devine mai mare." (Seneca)
 • "Îmbolnăvindu-se odată grav, dracul a jurat să se tundă călugăr, însă, însănătoşindu-se, a rămas tot drac." (F. Rabelais)
 • "Locuitorii oraşelor găsesc satul monoton. Totuşi, anume el se schimbă cu fiece zi. Oraşul este agitat, versatil, dar neschimbat." (G. Cesbron)
 • "Mai multă statornicie se cere ca să toceşti lanţurile decât ca să le sfarmi." (Montaigne)
 • "Menţinerea în formă este la fel de importantă ca acţiunea." (P. Coelho)
 • "Nu cere statornicie privighetorilor, care în orice clipă cântă serenade unui trandafir proaspăt deschis." (Saadi)
 • "Nu poate un râu să-şi schimbe cursul său înspre izvor." (M. Eminescu)
 • "Oamenii vor să schimbe totul, dar în acelaşi timp, ar dori ca totul să rămână la fel." (P. Coelho)
 • "Pe lumea aceasta nu întâlneşti nimic mai statornic decât nestatornicia." (J. Swift)
 • "Să nu spui niciodată, să nu arăţi niciodată cuiva că el s-a schimbat. Nimic nu poate să-l îngrozească mai tare." (G. Cesbron)
 • "Singurul lucru statornic este schimbarea." (A. Schopenhauer)
 • "Statornicia este himera iubirii." (Vauvenargues)
 • "Steagul este un simbol lamentabil: fâlfâie după cum bate vântul." (L. Blaga)
 • "Trebuie să te schimbi ca să poţi rămâne mereu acelaşi." (Simone de Beauvoir)
suferinţă
 • "A se face spectatorul propriei vieţi înseamnă a scăpa de orice suferinţă." (O. Wilde)
 • "A suferi e modul de a fi activ fără să faci ceva." (E. Cioran)
 • "Amintirea suferinţelor trecute este plăcută." (Euripide)
 • "Aşteptarea e dureroasă. Uitarea e dureroasă. Dar a nu şti ce hotărâre să iei este cea mai cruntă dintre suferinţe." (P. Coelho)
 • "Cât de mult trebuie să suferi pentru că nu suferi." (J.-P. Sartre)
 • "Ceea ce am mai bun în mine datoresc suferinţei; dar şi ceea ce am pierdut din viaţă nu mai puţin ei se datoreşte. Din acest motiv suferinţa nu poate fi nici blestemată, dar nici iubită." (E. Cioran)
 • "Cei care nu au suferit, nu ştiu nimic; nu cunosc nici binele, nici răul, ii ignora pe oameni şi se ignora pe ei înşişi". (Fenelon)
 • "Chiar dacă ei le simt, suferinţa, durerea sau moartea rămân exterioare copiilor. Ele ne devin interioare când noi înşine devenim adulţi." (G. Cesbron)
 • "Cupa suferinţelor nu are aceeaşi mărime pentru toată lumea." (P. Coelho)
 • "Dacă ar fi o şcoală suferinţele iubirii, toţi oamenii ar deveni profesori." (Gr. Vieru)
 • "Dacă toţi suferă, durerea e mai suportabilă." (P. Coelho)
 • "Doina este forma sublimă a suferinţei omeneşti." (Gr. Vieru)
 • "Doliul este în suflet, nu în haine." (H. de Balzac)
 • "Este mai uşor să dai sfaturi decât să suporţi suferinţa." (Euripide)
 • "Există atâta suferinţă în jurul nostru încât un om simţitor, dacă s-ar gândi întruna la ea, ar trebui ori să se sinucidă, ori să ucidă, aşa la întâmplare." (M. Eliade)
 • "Există oameni de o structură sufletească foarte ciudată: nu pot trăi fără suferinţi. Când nu mai au nici o suferinţă, ei devin ipohondri." (L. Blaga)
 • "Femeia în dragoste suferă mai mult decât bărbatul, dar ştie să ascundă mai bine suferinţa." (Euripide)
 • "Frica de suferinţă este mai rea decât suferinţa." (P Coelho)
 • "Intre oameni nimic nu-i scutit de suferinţă." (Simylus)
 • "Nimeni nu ştie cât timp poate dura o secundă de suferinţă. Ea poate dura timpul unui purgatoriu sau toată eternitatea." (G. Greene)
 • "Nimic mai trist decât un om care nu a suferit niciodată." (Joseph de Maistre)
 • "Nu adăugaţi suferinţelor voastre un remediu mai rău ca suferinţa." (Sofocle)
 • "Nu cauta pricini de suferinţă şi nu spori nenorociri mici revoltându-te." (Seneca)
 • "Nu cred că există o suferinţă mai vie decât aceea de a fi nevoit să trăieşti printre morţi." (M. Eliade)
 • "Nu eu sufăr în lume, ci lumea suferă în mine." (E. Cioran)
 • "Omul suferă de o neputinţă de vacanţă a neliniştii." (E. Cioran)
 • "Suferinţa adâncă a tuturor prizonierilor şi a tuturor exilaţilor constă în a trăi cu o memorie care nu le foloseşte la nimic. Trecutul nu are decât gustul regretului." (A. Camus)
 • "Suferinţa din boală îţi face milă, cea din prostie -silă." (Rumi)
 • "Suferinţa este aidoma unei flăcări care ne luminează calea vieţii." (H. de Balzac)
 • "Suferinţa este ucenicia marilor voinţe omeneşti." (H. de Balzac)
 • "Vărful ţintei înaintează fără a bănui supliciul îndurat de cap." (G. Cesbron)
suflet
 • "A intra ca un vis în sufletul unei fete este o arta, a iesi este o capodopera." (Soren Kierkegaard)
 • "Acela e suflet mare care cere lumină." (Al. Vlahuţă)
 • "Am un suflet catolic, dar un stomac lutheran." (D. Erasmus)
 • "Cântăriţi sufletul şi veţi afla greutatea gândului." (Gr. Vieru)
 • "Corpul e harpa sufletului vostru. Şi de voi depinde ca să obţineţi de la ea o muzică dulce ori sunete fără de noimă." (K. Gibran)
 • "Dacă deşertul nostru lăuntric s-ar materializa, nu ne-ar copleşi imensitatea lui?" (E. Cioran)
 • "Dacă trupul n-are suflet, socoteşte-l cadavru." (Giami)
 • "De când este suflet de român pe faţa pământului, românul a fost mândru de a fi român." (M. Eminescu)
 • "Fiecare suflet este pentru alt suflet o lume ascunsa." (Nietzsche)
 • "Invizibilul este real. Sufletele au lumea lor." (A. de Vigny)
 • "La ce bun să ai totul, dacă n-ai suflet?" (Sfântul Ignaţiu de Loyola)
 • "La omul întreg, cuvântul poartă icoana sufletului, şi fapta comoara inimii." (D. Cantemir)
 • "Leacul unui suflet bolnav este vorba bună." (Menander)
 • "Lucrurile mari trebuiesc judecate cu suflet mare." (Seneca)
 • "Nici sărăcia nu poate înjosi sufletele tari, nici bogăţia nu poate înălţa sufletele josnice." (Vauvenargues)
 • "Nu poate avea suflet sănătos cel care în adâncul conştiinţei sale nu simte scârbă în minciună." (S. Mehedinţi)
 • "Ochii sunt orbi. Trebuie să cauţi cu inima." (A. de S.-Exupery)
 • "Pentru cei cu suflet nobil pamantul intreg e familia lor." (Pancatantra)
 • "Plăcerile sunt cuiele care ţintuiesc sufletul de trup." (Plutarh)
 • "Prăpastia între suflet şi simţuri face soarta sinonimă osândei." (E. Cioran)
 • "Să te înrudeşti prin legătura sufletului, nu numai prin acea de sânge, iată ce-i este dat numai omului." (N. Gogol)
 • "Stările sufleteşti, care par a nu avea nici un motiv, au motivele cele mai adânci." (L. Blaga)
 • "Sufletul are nevoie să absoarbă sentimentele unui alt suflet, pentru a i le da înapoi şi mai bogate." (H. de Balzac)
 • "Sufletul este cel care stă pe car, corpul este carul, intelectul e vizitiul, mintea frâul. Simţurile sunt caii, obiectul lor e drumul. Cel care se foloseşte este înzestrat cu corp, simţuri şi minte." (Katha-Upanisad)
 • "Sufletul este o realitate teribilă. Poţi să-l cumperi, să-l vinzi, să-1 schimbi. Poţi să-1 otrăveşti sau să-1 faci perfect." (O. Wilde)
 • "Sufletul este totul, acesta este degetul lui Dumnezeu asupra naturii." (Iulia Haşdeu)
 • "Sufletul este un câmp de luptă, unde raţiunea şi judecata se înfruntă cu pasiunile şi poftele." (K. Gibran)
 • "Sufletul este unica valoare a omului, el îl face pe slujitor egal stapanului sau." (Seneca)
 • "Sufletul meu era hanul deschis la răscruce; ceea ce dorea să intre intra." (E. Rostand)
 • "Sufletul omului e ca un val - sufletul unei naţiuni ca un ocean." (M. Eminescu)
 • "Sufletul, ca şi trupul, simte nevoia să-şi găsească un loc unde să stea liniştit." (H. de Balzac)
 • "Sunt oameni care şi înlăuntrul sufletului lor se îmbracă după modă." (E. Auerbach)
 • "Trupul e marginea sufletului." (L. Blaga)
 • "Trupul este teacă, iar sufletul sabie; treaba o face sabia şi nu teaca." (Giami)
 • "Un singur lucru durează cât viaţa, faptul că ai un suflet drept şi bun." (Euripide)
 • "Un suflet cântăreşte cu mult mai mult decât un regat, un imperiu, uneori mai mult decât specia umană." (J. Michelet)
 • "Un suflet întreg, chiar când se abate pe cai rătăcite, rămâne mare." (C. Petrescu)
sunet
 • "Ecoul e moartea unui sunet. Numai omul crede că ecourile ar fi un fel de nemurire." (L. Blaga)
 • "Într-un spaţiu în care sunetele au ecouri te simţi mai puţin singur decât într-un spaţiu unde sunetele se pierd fără întoarcere." (L. Blaga)
 • "Sunetul este lumina sub o altă formă: amândouă constau în vibraţii care ajung la om şi pe care el le transformă în gânduri, prin centrii săi nervoşi." (H. de Balzac)
supunere
 • "Pe cel mai înalt tron al lumii, nu stam decât tot pe şezut." (Motaigne)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment