Abilitate
Abilitatea este ocazia apropiată a înşelătoriei: de la una la alta pasul e alunecos; minciuna constituie singura deosebire dintre ele; dacă-i adăugată la abilitate, avem înşelătoria. (La Bruyere)

Cei răi sunt totdeauna surprinşi de a găsi abilitate la cei buni. (Vauvenargues)

Absurd
Apa mării nu se poate bea, cel învăţat e sărac, minte multă are (abia) cel bătrân: fără minte e Creatorul! (Astaratna)

Absurdul umple lumea. (Goethe)
abilitate - ademenire
Nu se întâmplă vreo absurditate, pe care mintea sau întâmplarea să n-o (poată) îndrepta; nici ceva logic, pe care nepriceperea şi întâmplarea să nu-l facă să dea greş. (Id.)

Abuz
Înainte de a ataca un abuz, trebuie văzut dacă i se pot ruina temeliile. (Vauvenargues)

Achitare
Cel care achită pe vinovat şi osândeşte pe cel drept este murdar şi odios înaintea lui Dumnezeu. (Septuaginta)

Dacă trebuie de greşit ceva, e mai just să achiţi pe nedrept decât să distrugi pe nedrept. (Antiphon)

Acord
In orice chestiune acordul tuturor naţiunilor trebuie privit ca o lege a naturii. (Cicero)

Ce nu pot realiza doi oameni care sunt de acord? (Somadeva)

Activitate
Mai presus de neştiutori sunt cei care citesc; mai presus de cei care citesc sunt cei care reţin; mai presus de cei care reţin sunt cei care înţeleg; mai presus de cei care înţeleg sunt cei activi. (Manu)

A fi foarte activ şi a vorbi foarte puţin despre sine. (Sallustius)

Este firesc ca în activitatea noastră să ne luăm după ceea ce ne place mai mult. (Augustinus)

Activitatea omului uşor poate slăbi; repede îi place liniştea absolută. (Goethe)

Încă mai e ziuă; de aceea omul să fie activ. Se apropie noaptea, când nimeni nu poate lucra. (Goethe)

Nu e nimic mai îngrozitor de privit decât o activitate nelimitată, (dar) fără bază. (Id.)

Acumulare
Cu picăturile de apă care cad una câte una, puţin câte puţin, se (poate) umplea un vas. Aceasta-i legea oricărei acumulări de bani, de cunoştinţe şi de merit religios. (Hitopadena)

Acuzare
Înainte de a acuza pe aproapele tău, cercetează mai întâi propriile tale cusururi. (Menander)

Trebuie să avem urechea neîncrezătoare faţă de învinuiri. (Syrus)

Nu te grăbi să acuzi sau să lauzi pe nimeni. (Syrus)

Adaptare
Un bun cârmaci trebuie să se acomodeze după cum se schimbă vântul, iar omul înţelept după cum se schimbă norocul. (Aristonymus)

Încerc să adaptez situaţia la mine, iar nu pe mine la situaţie. (Horatius)

Ademenire
De ce închizi pe jumătate ochii, în joacă, şi ne arunci priviri încete? Încetează, încetează; zadarnică ţi-i osteneala. Acum suntem alţii. Tinereţea s-a dus. Năzuinţa noastră e pădurea. Rătăcirea a dispărut. Noi privim reţeaua magică a lumii ca pe un lucru de nimic. (Bhartrhari)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment