Un nume sonor în psihiatria autohtonă, o personalitate marcantă, care prin munca sa titanică de zi cu zi şi-a creat un renume şi o recunoaştere naţională. Nacu Alexandru Grigore s-a născut la 11 august 1927, în comuna Cobani, raionul Glodeni.

Şi-a facut studiile la Liceul Teoretic "Ion Creangă", după care, în 1946, a absolvit Şcoala de cultură generală din or. Bălţi, iar în 1951 – Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, (actuala Universitate de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"). În anii 1951-1954 şi-a continuat studiile în secundariatul clinic la catedra de Psihiatrie, condusă de profesorul Alexei Molohov – un savant notoriu şi un ilustru clinician.

În perioada 1954-1959 activează în calitate de asistent la catedra de Psihiatrie, ulterior în 1959 până în 1969 – conferenţiar la aceeaşi catedră. În 1966, prin concurs este ales şef al catedrei de Psihiatrie, Narcologie şi Psihologie Medicală. În 1984 organizează o nouă catedră de Psihiatrie şi Narcologie a Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, pe care a şi condus-o în decurs de aproape două decenii. Aceste două catedre au devenit un adevărat centru de pregătire a cadrelor naţionale în psihiatrie.

În anul 1958 a susţinut cu succes teza de doctor în ştiinţe medicale cu tema "Rolul infecţiei în evoluţia şi apariţia schizofreniei", iar în anul 1967 – teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale cu genericul "Variantele clinice ale sindromului amentiv". Doi ani mai târziu, i s-a conferit titlul ştiinţificodidactic de profesor universitar.

Profesorul Alexandru Nacu este un clinician cu o expe-rienţă bogată în diagnosticul şi tratamentul maladiilor psihice. El acordă un mare ajutor practic instituţiilor medicale din republică. Se bucură de o bună reputaţie în rândurile pacienţilor.

Este binecunoscută şi înalt apreciată de studenţi, rezidenţi şi medici cursanţi activitatea didactică a profesorului Alexandru Nacu. Timp de mai mulţi ani, ţine prelegeri şi la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova.

Pe parcursul a 60 de ani de activitate a educat o pleiadă întreagă de tineri psihiatri şi narcologi. Sub conducerea înţeleaptă a profesorului Alexandru Nacu au fost susţinute 15 teze de doctor şi doctor habilitat în ştiinţe medicale. Astăzi mulţi dintre discipolii săi sunt conducători ai instituţiilor republicane de psihiatrie şi narcologie, şefi de catedră, conferenţiari.

Impunătoare este şi activitatea ştiinţifică a profesorului Alexandru Nacu, însumată în peste 270 de lucrări ştiinţifice, dintre care 6 monografii, mai multe manuale şi elaborări metodice. Investigaţiile efectuate sunt consacrate celor mai actuale probleme în psihiatrie, printre care rolul unor factori exogeni în apariţia şi evoluţia schizofreniei, dereglările de conştiinţă în diferite psihoze, clinica diferitor variante ale dinamicii psihopatiilor, alcoolismul la femei, corelaţiile psihosomatice, relaţiile complexe în domeniul psihosomaticii ş. a.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, profesorul Alexandru Nacu le-a prezentat la diferite congrese şi simpozioane internaţionale în fosta Uniune Sovietică, România, Finlanda. Pe parcursul a 60 de ani de activitate, profesorul Alexandru Nacu a îmbinat organic obligaţiile de talentat şi experimentat pedagog, savant, clinician şi manager cu o participare activă în viaţa socială.

De-a lungul mai multor ani a fost Psihiatru Principal al Ministerului Sănătăţii, Preşedinte al comisiei de atestare a psihiatrilor, psihiatrilor de copii, psihoterapeuţilor şi narcologilor, membru al Consiliului de Experţi al Ministerului Sănătăţii, Preşedinte al Societăţii Ştiinţifice a Psihiatrilor şi Narcologilor din Moldova.

Pentru activitatea fructuoasă în domeniul pedagogic, ştiinţific şi practic, în 1983 i s-a conferit titlul onorific de Savant Emerit în ştiinţe medicale, în 1989 – de Academician de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în 1990 – Laureat al premiului în numele Academicianului V. Protopopov (Ucraina), iar în 1995 a fost decorat cu "Ordinul Republicii".

Profesorul Alexandru Nacu este şi un bun familist, a pus temelia unei frumoase dinastii de medici. Soţia – Alexandra Nacu, după absolvirea Universităţii de Medicină în 1959, şi a secundariatului clinic, a activat în calitate de asistent universitar la catedra de Boli Interne, iar din 1985 a devenit şef de secţie. Fiul Anatol este doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şeful Catedrei de Psihiatrie, Narcologie şi Medicină Psihologică, a făcut timp de patru ani un stagiu în Franţa, la Institutul de Psihanaliză din Paris. Fiica, Eugenia, este doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar. (Ion Ababii, dr. h., profesor, academician, Rector al USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment