Anatolie Nistreanu, doctor în farmacie, conferenţiar universitar, şef catedră Farmacognozie şi Botanică Farmaceutică, este una dintre cele mai distinse somităţi profesorale ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţeanu", o personalitate deosebită din tezaurul uman ce constituie fondul de aur al universităţii.

Născut la început frumos de răpciune în 1946, în comuna Criva, raionul Briceni, într-o familie de ţărani, din fragedă copilărie cunoaşte consecinţele războiului: lipsurile, foamea, suferinţa, greutăţile etc. Acestea au determinat clădirea unei personalităţi cu o vulnerabilitate profundă la durerea celor din jur şi o imediată receptivitate la necazurile concetăţenilor. Harul de a munci cu pasiune şi cu optimism au fost şi sunt forţele motrice ale vieţii Domniei Sale, în toate timpurile şi în diverse circumstanţe.

Face şcoala medie necompletă în satul natal, manifestând străduinţă şi dragoste de carte, de aceea este recomandat să-şi continue studiile în şcoala din satul vecin - Mămăliga, raionul Noua Suliţă. La absolvirea şcolii de 11 clase, în 1964, susţine cu succes examenele de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, la facultatea Medicina Generală.

Tot în anul 1964 se fondează facultatea Farmacie şi unui grup de studenţi înmatriculaţi la facultate Medicina Generală, printre care era şi tânărul A. Nistreanu, li se propun studii la proaspăta facultate. A fost destinul sau întâmplarea, nimeni n-ar putea spune cu siguranţă, dar cu certitudine a avut de câştigat farmacia Moldavei.

În anii de studenţie A. Nistreanu era cunoscut ca un student excelent. După absolvirea institutului (1969), D-lui acceptă propunerea de a activa la catedra din cadrul facultăţii Farmacie. Familia, condiţiile de cămin nu l-au împiedicat pe tânărul începător să fie prezent permanent în sălile de bibliotecă, în laboratoare şi aule, să fie în contact cu profesorii catedrelor, cu colaboratorii ştiinţifici din diferite laboratoare ştiinţifice universitare şi academice din Moldova, Rusia, Ucraina.

Munca constructivă, simţul observaţiei, curiozitatea ştiinţifică, gândirea analitică sunt numai unele calităţi deosebite de cercetător ştiinţific care l-au determinat pe dl A. Nistreanu să-şi continue studiile (anii 1974-1978) în doctorantura Institutului de Farmacie din Piatigorsk (Rusia). Lucrează asupra temei „Studiul farmacognostic al speciei Galanthus plicatus din flora Moldovei”, sub conducerea doctorului habilitat al şcolii sovietică, Dora Muraviova. Realizează lucrarea şi, în anul 1981, susţine cu succes teza de doctor în farmacie, în oraşul Moscova.

Pasiunile A. Nistreanu sunt: Pământ, Natură, Muncă. Munceşte cu suflet şi cu dăruire. Întocmeşte programe analitice şi cursuri de lecţii: Farmacognozie, Plante toxice etc. Este autorul multor lucrări metodico-didactice. Manualul Farmacognozie, editat în anul 2001, este reperul esenţial în pregătirea studenţilor.

Dl A. Nistreanu este un plantolog de mare importanţă prin lucrările sale ştiinţifice, în care sunt evidenţiate şi valorificate în scop farmaceutic foarte multe specii de plante din flora spontană şi cultivată a Moldovei. Este autor a 130 de lucrări ştiinţifice, culegeri, articole de popularizare a plantelor medicinale, a medicinii naturiste, a fitoterapiei, este autor a două ediţii ale monografiei „Rastenia kotorie nas leciat”.

Contribuie la schimbul de experienţă pedagogică, la extinderea şi la consolidarea relaţiilor ştiinţifice cu instituţiile de profil omonim din afara ţării, în special, din oraşele Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi etc. Dl A. Nistreanu este un pedagog înnăscut, de o aleasă ţinută academică. Familiarizează studenţii, rezidenţii cu tainele miraculoase microscopice şi chimice ale plantelor medicinale.

Pune temelia şcolii naţionale de farmacognozişti. În permanenţă contribuie la pregătirea specialiştilor-farmacişti, care activează cu succes în diferite domenii ale sistemului farmaceutic, atât în ţară, cât şi peste hotarele ei. Pregăteşte competitori, care au susţinut teza de doctor în farmacie (4), maiştri, rezidenţi la specialitatea Farmacognozie. Contribuie la înfiinţarea catedrei Farmacognozie şi Botanică Farmaceutică şi îşi exercită funcţia de şef catedră din 1991.

De mai mulţi ani activează în Comisia de Atestare a Farmaciştilor, este membrul al Comisiei Medicamentului; din anul 1999 îndeplineşte riguros şi impecabil funcţia de secretar ştiinţific al Consiliului Ştiinţific Specializat, specialitatea Farmacie.

Pentru activitatea fructuoasă ştiinţifico-didactică, pentru calităţile umane deosebite Domniei Sale i s-a decernat medalia „Meritul civic” (2005), a fost distins cu multe diplome de onoare ale Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova.

Dl A. Nistreanu, renumitul cunoscător şi admirator al naturii, fire romantică şi poetică, deseori aşterne pe hârtie versuri, poezii dedicate celor apropiaţi şi dragi. Este un om cu simţul umorului, cu o gândire filozofică, pasionat de maximele gânditorilor iluştrii, multe dintre ele servindu-i motoriu în activitatea ştiinţifico-didactică şi în viaţa cotidiană.

Este un profesionist de valoare, un profesor remarcat, un plantolog recunoscut, un familist de excepţie, un minunat îndrumător pentru tineret, un model pentru fiii săi, care i-au urmat calea profesionistă, formând o dinastie de farmacişti, un om cu o mare modestie şi cumsecădenie, un Om Minunat.

Lucrează asupra albumului „Plante medicinale din flora Moldovei”, asupra manualului „Plante toxice”, asupra indicaţiilor metodice pentru lucrările de laborator în Farmacognozie etc. (Tatiana Calalb, dr., conferenţiar, şef studii Catedra Farmacognozie şi Botanică Farmaceutică USMF "Nicolae Testemitanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment