Andrei Zorikin s-a născut la 30 septembrie 1919 în satul Ivanovskoe raionul Tiomkinsk. regiunea Smolensk în familie de muncitor. În 1929 după absolvirea şcolii medii susţine examenele de admitere în şcoala Medico-militară - „Şciors”.

În anii de război (1944-1945 ) a fost încadrat în rândurile Armatei Roşii în calitate de felcer al batalionul de tanchişti pe frontul Leningrad, unde a luptat până la deblocarea acestui oraş. Pentru faptele de combatant Andrei Zorikin sa s-a învrednicit de două ordene "Krasnaia Zvezda" (1944,1945), ordenul "Pentru apărarea Patriei de gradul 1 (1985)", 21 medalii.

Reîntors de pe front A. Zorikin susţine examenele de admitere în Academia Medico-militară " S.Kirov" pe care a absolvit-o în 1949. Din anul 1949 şi până în anul 1963 îşi exercită activitatea în Academia medico-militară "S.M.Kirov" în calitate de asistent, lector superior, conferenţiar. În 1957 susţine teza de doctor în medicină . iar în 1962 -teza de doctor habilitat în medicină.

În anul 1963 A.Zorikin a fost invitat din Sankt-Petersburg şi desemnat în bază de concurs şef catedră Fiziopatologie al Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. Deja în Chişinău în 1964 i se conferă titlul de profesor universitar, iar în 1968 - de Om Emerit în ştiinţă din Republica Moldova.

În postura de şef al catedrei Fiziopatologie A.Zorkin face o adevărată restructurare atât în lucrul didactic, cât şi în investigaţiile ştiinţifice. A fost revăzut programul de studii, planurile cursurilor şi lucrărilor practice, punându-se accentul pe demonstrarea experimentelor pe animale de laborator, demonstrarea filmelor didactice etc.

Sub conducerea ştiinţifică a profesorului A.Zorikin au fost studiate mecanismele patogenetice ale şocului traumatic şi visceral, hipokineziei, tetanusului, traumei combinate (şoc şi radiaţie ionizantă). Au fost iniţiate cercetări fundamentale în studierea spectrului de acizi aminaţi, studierea hormonilor steroizi, aminelor biogene etc.

Fiind unul din discipolii vestitului academician Ioakim R. Petrov, profesorul Andrei A. Zorkin este considerat, pe bună dreptate, fondatorul şcolii fiziopatologice din Republica Moldova. Succesele acestei şcoli s-au datorat concepţiei ştiinţifice, stilului pedagogic şi poziţiei civice al lui Andrei A. Zorkin, care a ştiut a selecta cu talent, a educa şi creşte (în domeniu) cadrele ştiinţifico-pedagogice, contribuind astfel la organizarea unei ample activităţi de cercetare la catedră.

Sub conducerea lui A.Zorkin au susţinut tezele de doctor in medicina colaboratorii catedrei V.Niguleanu, A.Iarovoi, L.Lâsâi, L.Cobâleanschi, P.Cazacu, V.Lutan, V.Burlacu, V.Ouatu, Tatiana Zorkin şi tezele de doctor habilitat - Bronislava Kurţer, A.Dovganski, V.Niguleanu, A.Goranski, L.Cobâleanschi, L.Lâsăi. În această perioadă catedra fiziopatologie colaborează cu alte catedre teoretice şi clinice, ceea ce s-a soldat cu lucrări valoroase clinico-experimentale.

Datele obţinute pe cale experimentală au permis clarificarea legităţilor funcţionării sistemului hipofizaro-adrenal, au elucidat mecanisme ce stau la baza dereglărilor de metabolism (proteic, energetic), au dat posibilitate de a descifra acţiunea reglatorie a hormonilor corticoizi în metabolismul proteic, energetic dereglat în diverse reacţii stresorii. Pentru prima dată a fost formulată concepţia proprie a profesorului Andrei A. Zorkin despre insuficienţa relativă a funcţiei glucocorticoide a suprarenalelor în şocul traumatic, leziunile asociate, tetanosul experimental.

In total sub conducerea profesorului A.Zorkin au fost susţinute 9 teze de doctor habilitat şi 33 teze de doctor în medicină, au fost publicate 4 monografii, 8 culegeri de lucrări şi circa 1000 de articole ştiinţifice.

In anul 1989 pentru succesele remarcabile în studiul experimental al şocului traumatic lui A.Zorkin, L.Cobâleanschi, V.Niguleanu şi L.Lâsâi li s-a decernat Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii.

In acest răstimp, sub egida profesorului A.Zorkin, la Chişinău îşi ţin lucrările un şir de conferinţe, simpozioane şi plenare ştiinţifice (1968, 1971, 1981), destinate studierii patogeniei şi tratamentului traumei mecanice severe asociate cu şocul traumatic. Colaboratorii catedrei participă activ la congresele internaţionale ale fiziopatologilor (Bacu, 1970; Varna, 1975; Taşkent, 1976; Praga, 1980; Tbilisi. 1982).

Pe lângă activitatea pedagogică şi ştiinţifică profesorul Andrei Zorikin a îndeplinit şi o vastă activitate administrativă, fiind mulţi ani prorector didactic şi ştiinţific al Institutului de Medicină din Chişinău.

Pentru merite deosebite în organizarea instruirii pedagogice a medicilor şi rezultatatele remarcabile pe tărâm ştiinţific profesorului Andrei Zorikin a fost menţionat cu ordenul Lenin (1976), ordenul "Gloria Muncii" (1995). (Colectivul catedrei Fiziopatologie şi fiziopatologie clinică)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment