Anton Spînu, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Om Emerit, Laureat al Premiului Naţional, personalitate remarcabilă a chirurgiei moldave.

S-a născut la 10 iulie 1935, în comuna Baraboi, plasa Rîşcani, judeţul Bălţi, într-o familie cu 8 copii, din părinţi agricultori. Doctorul Anton Spînu remarca cu diverse ocazii despre renumita şcoală din Braboi: „În şcoală am primit o pregătire  cu totul fundamentală pentru cariera mea ulterioară în toate materiile şi aceasta s-a datorat profesorilor – mari valori intelectuale, care s-au dăruit cu generozitate întru prosperarea învăţămîntului şcolar”.

După absolvirea şcolii cu calificativul „Foarte bine”, dl.Anton Spînu a urmat cursurile facultăţii Medicină generală a Institutului de stat de medicină din Chişinău, unde era un student premiant în pofida faptului, că mai activa şi în calitate de asistent medical în secţia Chirurgie a spitalului clinic republican.

Această îmbinare a numeroaselor ture de noapte, unde suferinţa era vie, cu studiile strălucite ale unui bursier eminent au fondat ulterior un doctor care a absolvit facultatea cu Diplomă de Merit şi care, plecînd la muncă în spitalul de circumscripţie Pîrjota, Răşcani a fost promotorul fondării unui spital de circumscripţie dotat cu serviciile farmaceutic, de laborator, radiologic, ginecologic şi chirurgical. Prin munca asiduă şi consacrare şi-a căştigat faima de bun doctor.

Însă, pasiunea pentru chirurgie, care î-l urmărea din anii de studenţie l-a impus să străbată toate treptele profesionale şi didactice cu un continuu devotament, marcat de un înalt profesionalizm. Începînd cu doctorantura la catedra chirurgie, sub conducerea profesorului Nicolae Anestiade, unul din fondatorii chirurgiei moderne din republică, domnul Anton Spînu a expus o premieră în literatura de specialitate prin teza de doctor în 1964.

Perfecţionîndu-şi măiestria  pe lîngă profesorii C.Ţîbîrnă, E.Semeniuc; conferenţiarii I.Gonţov, I.Cuţarov, profesorul Spînu a devenit un neîntrecut operator în chirurgia stomacului şi drept rezultat al profesionalizmului performant a fost teza de doctor habilitat în medicină, susţinută în Centrul Ştiinţific de Chirurgie din Moscova în 1980, întitulată Dereglările homeostazei şi metodele de corecţie în chirurgia maladiei ulceroase.

Activitatea ştiinţifică a dlui profesor Anton Spînu s-a concentrat în peste 300 de lucrări şriinţifice şi comunicări publice în diferite reviste, tratate, culegeri de specialitate din Ţară şi din străinătate; 35 de inovaţii ştiinţifice, 3 monografii, 5 elaborări metodice. O încoronare a profesionalizmului şi activităţii didactice sînt cele 2 manuale de Chirurgie, editate sub redacţia profesorului Anton Spînu, care pe bună dreptate au devenit cărţi de căpătîi a viitorilor chirurgi.

În activitatea sa didactică a urcat succesiv de la treapta de asistent pînă la profesor universitar, fiind înconjurat de o întreagă pleiadă de studenţi, rezidenţi, secundari clinici, aspiranţi şi chirurgi practicieni, care s-au format ca oameni şi specialişti, avînd drept model fapta şi cuvîntul Dumnealui.

Profesorul Anton Spînu a fost membru al Consiliului ştiinşţific universitar, preşedintele Comisiei de admitere în rezidenţiat şi al Comisiei de licenţă a rezidenţilor, membru al Comisiei de atestare a chirurgilor din RM, membru al Societăţii de Ghirurgie din RMm membru de onoare a numeroaselor asociaţii şi societăţi din străinătate.

Dar lucrul cel mai important e că a fost un chirurg de mare fineţe şi cu o deosebită tehnică, pentru care bolnavul chirurgical era stăpînul întregii sale activităţi, iar sala de operaţie ear scena în care un adevărat maiestru al bisturiului de fiecare dată se străduia să joace cel mai destins rol din viaţa sa.

Ca Om al Cetăţii, profesorul Anton Spînu s-a manifestat plenar cînd a bătut ceasul deşteptării noastre naţionale. Cot la cot şi umăr la umăr cu prietenii şi colegii de la universitatea „Nicolae Testemiţeanu”, de la alte universităţi de învăţămînt superior, de rînd cu mii de oameni, participă la manifestările de atunci.

În anul 1990, a fost ales în primul Parlament al RM. Fiind deputat din partea Mişcării de eliberare naţională, Domnia Sa a votat independenţa republicii Moldova, a votat Imnul, Stema Ţării şi alte hotărîri care ţin de consolidarea independenţii Ţării. A murit la 1 noiembrie, 2008.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment