Profesorul Aurel Grosu activează în cadrul Institutului de Cardiologie neîntrerupt pe parcursul a 25 de ani. Fiind unul dintre primii colaboratori ai acestei instituţii nou create, dnul A. Grosu, în calitate de colaborator ştiinţific, şef laborator, vice-director, şi-a adus un aport considerabil în formarea şi în dezvoltarea colectivului, în organizarea activităţii de acordare a asistenţei cardiologice consultative şi de staţionar bolnavilor cu patologie cardiovasculară, în organizarea şi în realizarea asistenţei organi-zator-metodice a instituţiilor medicale din teritoriile republicii, în crearea şi în dezvoltarea serviciului cardiologie în Republica Moldova.

Dnul A.Grosu este fondatorul laboratorului ştiinţific Tulburări de Ritm şi Urgenţe Cardiace. În anii 1986-2006 în cadrul acestei subdiviziuni, sub conducerea profesorului A.Grosu, au fost realizate 9 proiecte de cercetare, consacrate aritmiilor cardiace, sincopelor, infarctului miocardic acut.

Direcţiile ştiinţifice principale ale laboratorului sunt urgenţele cardiace, în special, tulburările de ritm cardiac şi sindromul coronarian acut. Lucrul de cercetare, efectuat sub conducerea dlui profesor A. Grosu, a permis multiple implementări în practica clinică în Institutul de Cardiologie şi în instituţiile medicale din Republica Moldova.

Au fost elaborate recomandări de optimizare a diagnosticului şi a tratamentului în maladiile cardiovasculare, astfel sporind nivelul asistenţei cardiologice. Rezultatele acestor studii au fost reflectate în numeroase publicaţii ştiinţifice şi raportate la congresele şi la conferinţele de specialitate, republicane şi internaţionale, organizate în ţară şi peste hotare.

Dnul profesor A. Grosu este autor şi coautor a peste 280 de publicaţii în cardiologie şi în medicina internă, inclusiv 6 monografii, 3 invenţii. Este participant permanent la numeroase congrese naţionale, europene şi mondiale ca raportor şi moderator al simpozioanelor. Dumnealui este organizator al multiplelor conferinţe, simpozioane republicane în domeniul cardiologiei, pentru medicii de familie, cardiologi, internişti. Sub conducerea dumnealui au fost susţinute 11 teze de doctor în medicină.

Este cunoscut printr-un şir de materiale de sinteză în diverse probleme din cardiologie, materiale didactice fiind menite şcolii universitare şi postuniversitare. Este autor al multor publicaţii ştiinţifice şi practice adresate medicilor implicaţi în acordarea asistenţei de urgenţă. Monografiile "Aritmiile cardiace", "Fibrilaţia atrială" se bucură de o mare popularitate printre medicii practicieni.

Prezentând într-o manieră didactică, cu scop preponderent practic, noile metode de diagnosticare, precum şi indicaţiile de aplicare a mijloacelor moderne de asistenţă medicală, aceste volume au şi un merit ştiinţific indubitabil, care constă în completarea unui compartiment complex al literaturii medicale despre patologia cardiovasculară. Publicaţiile sunt citite cu mare interes nu numai de către internişti, cardiologi, dar şi de către medicii din echipele de urgenţă şi din echipele de terapie intensivă.

Activitatea ştiinţifică este armonios îmbinată cu o bogată şi o responsabilă practică medicală în cadrul Departamentului de Urgenţe Cardiace şi a Blocului de Terapie Intensivă, pe care le conduce pe parcursul a 17 ani. Anual în această subdiviziune a Clinicii de Cardiologie sunt trataţi circa 1800 de pacienţi cu urgenţe cardiace.

Fiind în permanenţă preocupat de asigurarea unui nivel înalt al asistenţei cardiologice în staţionar, de menţinerea condiţiilor necesare pentru îngrijirea bolnavilor critici, dnul A. Grosu a reuşit de-a lungul anilor să menţină indicatori de performantă în activitatea acestor secţii.

Dnul A. Grosu îmbină organic trăsăturile unui om de ştiinţă, confirmând talentul său de cercetător, de slujitor al ştiinţei, de bun pedagog şi de manager în sănătate publică. Este un mentor excelent pentru colegi, medicii tineri. în orice situaţie este deschis pentru idei şi oportunităţi noi.

Este activ implicat în procesul de instruire a cardiologilor, ţinând cursuri care vizează probleme actuale ale cardiologiei, organizând şi participând activ la conferinţele ştiinţifico-practice realizate în ţară şi peste hotare. Discipolii Dumnealui activează cu succes în diferite instituţii medicale din ţară şi peste hotarele ei.

Este cunoscută şi este apreciată activitatea organizatorică a profesorului A. Grosu care ţine de coordonarea cercetărilor în domeniul ocrotirii sănătăţii. Activând în calitate de preşedinte al Consiliului de Experţi al Ministerului Sănătăţii, din 2001, şi membru al Biroului Secţiei Medicale a Academiei de Ştiinţe, profesorul A.Grosu organizează şi efectuează expertiza rezultatelor finale ale cercetărilor ştiinţifice realizate şi a planurilor de perspectivă în instituţiile ştiinţifice de profil din subordinea Ministerului Sănătăţii.

Este implicat nemijlocit în determinarea direcţiilor prioritare de cercetare-dezvoltare în medicină, dirijează activitatea ştiinţifico-metodică şi editorială în domeniul medicinii, expertizând anual circa 50 de monografii, protocoale clinice, ghiduri, elaborări metodice recomandate pentru publicare.

De comun acord cu societăţile de profil, coordonează organizarea congreselor, conferinţelor, simpozioanelor, altor activităţi în domeniul ştiinţei medicale. Este implicat în asigurarea suportului ştiinţific în elaborarea şi în implementarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare în sănătatea publică.

Profesorul A. Grosu este o persoanalitate în lumea medicală, cu o înaltă valoare şi ţinută ştiinţifică, didactică şi medicală practică, care şi-a dăruit sufletul profesiei din care a făcut o reală pasiune, o vocaţie de-o viaţă, pe care o slujeşte cu credinţă şi cu devotament. (Mihai Popovici, dr. h., profesor, academician Director ai Institutului de Cardiologie)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment