Profesorul universitar Aurel Saulea, doctor habilitat în medicină, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, Om Emerit din Republica Moldova, distins cu medalia „Meritul Civic" şi cu „Ordinul de Onoare" rotunjeşte în toamna aceasta 70 de ani.

Fire energică, înzestrat cu spiritul de creaţie, Domnia sa rămâne activ, neobosit în cercetarea ştiinţifică în domeniul medicinii adaptive şi creaţiei pedagogice, lucrează cu abnegaţie asupra unor capitole ale viitorului manual pentru facultăţile Stomatologie şi Farmacie.

Alegerea viitoarei profesii i-a fost determinată de insigna „Юный медик СССР", pe care a primit-o în clasa VIII-a pentru manifestarea curajului de a salva viaţa unui copil. Domnul Aurel Saulea s-a născut în familia unor agricultori înstăriţi, la 26 octombrie, în comuna Cubani, plasa Glodeni, judeţul Bălţi. După absolvirea şcolii medii de cultură generală din Balatina, în 1959, este înmatriculat şi devine student al Institutului de Medicină din Chişinău.

Pe parcursul anilor de studenţie îmbină armonios instruirea exemplară cu activitatea ştiinţifică şi, sub egida profesorului universitar A. Zubkov şi conferenţiarului O. Dobromâslov, publică un şir de lucrări ştiinţifice. O perioadă de timp a fost Preşedinte al Societăţii Ştiinţifice a Studenţilor.

După absolvirea Institutului de Medicină este promovat în calitate de asistent universitar la Catedra Fiziologie, iar în 1966, după perfecţionarea timp de 6 luni la Universitatea „M. Lomonosov" (Moscova), este numit şef al cursului de Biofizică medicală şi, concomitent, predă cursul de fiziologie.

Printre interesele ştiinţifice din perioada studenţiei a fost studiul influenţei radiaţiei ionizante în doze de intensitate mică asupa activităţii receptorilor periferici cutanaţi. Rezultatele acestor cercetări originale în perioada de dezvoltare a cosmonauticii, au fost incluse în teza de doctor în medicină (1970).

Pe parcursul anilor, cercetările ştiinţifice ale profesorului Aurel Saulea sunt orientate spre medicina adaptivă cu referire la problema hipokineziei, actuală pentru modul de viaţă al societăţii contemporane, dar şi pentru progresul cosmonauticii.

Între anii 1978 şi 1985 aceste cercetări au fost efectuate în cadrul Institutului de Patologie Generală şi Fiziopatologie al AŞM URSS (Moscova) sub conducerea ilustrului savant, profesor F. Meerson, discipolul academicianului V. Parin – fondatorul medicinii cosmice.

Investigaţiile ştiinţifice au fost axate pe aspectul adaptării sistemului cardiovascular în ontogeneză şi în condiţii de stres. În 1985, după susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe medicale la Consiliul ştiinţific specializat al AŞM al URSS, este promovat în calitate de şef de secţie la Institutul Medico-Biologic (Moscova), dar circumstanţele familiale l-au impus să revină în Moldova, la Alma Mater.

Peste un an de zile a fost numit şef al catedrei Medicină sportivă şi Reabilitare medicală, iar în 1989 - şef al catedrei Fiziologie umană şi Reabilitare Medicală. Interesele ştiinţifice ale cadrului didactic al catedrei, în această perioadă, au fost axate pe studierea rolului disbalanţei proteaze-inhibitor proteaze în afecţiunile provocate de factori stresanţi.

În 1992, concomitent, este numit director al Centrului Naţional de Reabilitare Medico-socială al Ministerului Muncii şi Protecţiei sociale. Sub îndrumarea profesorului Aurel Saulea s-au efectuat cercetări în domeniul aprecierii calităţii vieţii oamenilor bătrâni din spaţiul rural şi urban. Cercetările în domeniul gerontologiei au permis elaborarea unor principii de protecţie a bătrânilor din Republica Moldova.

Profesorul Aurel Saulea este autorul a peste 200 de lucrări ştiinţifico-didactice, inclusiv, 4 monografii, 3 – manuale, 1 – compendiu şi 15 lucrări metodice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost publicate în revistele ştiinţifice de prestigiu din România, Rusia, ţările ex-sovietice, Portugalia, Marea Britanie, ş. a.

Sub egida profesorului Aurel Saulea au fost elaborate şi susţinute 6 teze de doctor şi 2 de doctor habilitat în ştiinţe medicale. Cu contribuţia nemijlocită a Domniei sale, s-a obţinut un grant de cercetare ştiinţifică: Proiectul nr. 4066 „Development of medical multifunctional device and new techniques for electrotherapy in various directions of medicine", finanţat prin intermediul Science and Technology Center of Ukraine (STCU) privat companies and governmental agencies from the European Union, United States, and Canada have used STCU.

În 1993 este ales membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, iar Academia de Ştiinţe Înalte, Iaşi i-a acordat titlul onorific de Doctor honoris causa. Un an mai târziu, devine membru al colegiului de redacţie al revistelor „Physiology" şi „Romanian journal of Physiology (Physiological Sciences)". Din 2005 îndeplineşte obligaţiile de secretar ştiinţific al revistei „Palestrica Milenium III", membru al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi membru al Consiliilor Specializate în cardiologie şi ştiinţe medico-biologice.

Pentru merite deosebite în activitatea multilaterală, profesorul Aurel Saulea, a fost apreciat în 1995 cu distincţia „Om Emerit", un an mai târziu i s-a decernat medalia „Meritul Civic". În 2008 devine Laureat al săptămânalului „Literatura şi Arta" în domeniul ştiinţei, iar în 2011 este decorat cu Ordinul de onoare.

Aurel Saulea este un om al timpului şi participă activ în viaţa societăţii civice din R. Moldova, activând în calitate de deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, care a declarat Independenţa. Activează cu succes în calitate de vice-preşedinte al Societăţii oamenilor de Ştiinţă, cultură şi artă.

La această frumoasă aniversare, întreaga comunitate universitară vine cu sincere felicitări şi urări de sănătate, succese notabile în întreaga- i activitate, să se simtă necesar societăţii pentru mulţi ani înainte, să fie plin de spirit şi elan tineresc. (Ion Ababii, dr. h., profesor, academician, Rector al USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment