Profesorul Boris Pârgari s-a născut la 20 august, 1950 în satul Ciuciulea, r-nul Glodeni într-o familie de agricultori (1950-2007).

A absolvit şcoala de opt ani în satul natal, ulterior, în 1967, şcoala medie de cultură generală nr. 1 din or. Bălţi. În acelaşi an a luat admiterea la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, facultatea Medicină Generală, pe care a absolvit-o cu succes în anul 1973.

A debutat în funcţie de medic-anestezist la Spitalul Clinic Republican pentru Copii din capitală. În 1978 şi-a continuat studiile la doctoratul fără frecvenţă în domeniul Anestezie şi Reanimare la catedra Chirurgie Pediatrică a Institutului de Medicină.

În luna martie 1983 a susţinut teza de doctor în medicină la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Pediatriei al Academiei de Ştiinţe Medicale din or. Moscova, Federaţia Rusă. În perioada anilor 1983-1989 a exercitat funcţia de asistent la catedrele Chirurgie Infantilă şi Anesteziologie şi Reanimatologie a Institutului de Medicină din Chişinău.

Din decembrie 1990 a fost transferat la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului în calitate de colaborator ştiinţific superior, iar din 1993 a activat în calitate de şef al Centrului Republican de anesteziologie-reanimare şi terapie intensivă la copii. În luna mai 1992 a susţinut teza de doctor habilitat în medicină în cadrul Institutului de Biologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

În anul 1993 i s-a încredinţat responsabila funcţie de şef al Cursului Anesteziologie şi Reanimatologie, fondat prin ordinul Ministrului Sănătăţii. În luna iunie 1995 i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar. În acelaşi an a fost ales prin concurs în funcţie de profesor universitar la catedra Chirurgie Pediatrică.

Un an mai târziu s-a învrednicit de titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar. În luna februarie 1998 unanim a fost ales prin concurs în calitate de şef al catedrei Anesteziologie şi Reanimatologie a FPM. În anul 2005, prin ordinul rectorului, a fost numit şef al catedrei Anesteziologie şi Reanimatologie, organizată prin comasarea catedrelor respective de la facultăţile Rezidenţiat şi Perfecţionarea Medicilor, funcţie pe care a onorat-o până la ultima suflare. Concomitent a îndeplinit şi obligaţiile responsabile de Preşedinte al Societăţii Anesteziologior şi Reanimatologilor din republică.

În toate posturile pe care le-a onorat, profesorul Boris Pârgari a muncit cinstit, cu dăruire şi cu sacrificiu; a adus un aport considerabil în perfecţionarea şi optimizarea procesului de formare universitară şi postuniversitară a specialiştilor medici anesteziologi-reanimatologi şi a altor specialişti în problemele de anestezie şi terapie intensivă.

Inestimabilă este activitatea curativă a profesorului Pârgari, care a deservit secţiile clinicilor şi spitalelor republicane şi municipale, iar, la necesitate, şi ale celor raionale, atât în lucrul curativ, cât şi cu participare la anestezii celor mai gravi pacienţi.

Pe tot parcursul activităţii sale profesionale, profesorul Boris Pârgari a acordat o atenţie deosebită cercetărilor ştiinţifice în domeniu. Este autorul a peste 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii, 12 îndrumări metodice, 13 brevete de invenţie, peste 40 de inovaţii. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice de nenumărate ori au fost prezentate de autor în cadrul diverselor foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

O atenţie deosebită, profesorul Pârgari a acordat problemei formării şi creşterii cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice. Sub îndrumarea profesorului Pârgari au fost susţinute 17 teze de doctor şi una de doctor habilitat, o adevărată şcoală de specialişti în domeniu.

Graţie calităţilor Sale organizatorice şi pur umane, profesorul Boris Pârgari a reuşit să unească în jurul său şi să consolideze nu numai colectivele catedrelor, la cârma cărora s-a aflat, dar şi întreaga comunitate a specialiştilor din domeniu, care i-au acordat toată încrederea, alegându-l preşedinte al Societăţii.

Împreună cu multregretatul profesor, şef catedră, Valeriu Ghereg, profesorul Boris Pârgari şi-a adus contribuţia substanţială la stabilirea şi extinderea relaţiilor de colaborare cu specialiştii de talie din cele mai prestigioase instituţii şi centre medicale de profil din lume, în special în cadrul proiectelor educaţionale Israel-Moldova, Cluj-Napoca-Moldova şi proiectului „Şcoala internaţională pentru instructori în anestezie” - ISIA, susţinut de Federaţia Mondială a Societăţilor de Anesteziologie (WFSA).

Impunător a fost aportul profesorului Pârgari în organizarea primului Congres al Anesteziologilor şi Reanimatologilor din republică, care şi-a finalizat lucrările în ultima zi din viaţa Sa, şi la care au participat somităţi din 19 ţări, practic de pe toate continentele. Aceste relaţii au contribuit la ridicarea nivelului de formare profesională în domeniu, au determinat o nouă direcţie, noi cerinţe în domeniul respectiv.

Profesorul Pârgari cu multă înţelepciune a continuat tradiţiile, ideile şi aspiraţiile, promovate de profesorul Valeriu Ghereg şi este obligaţia noastră, a colegilor şi discipolilor ca acest lucru să fie continuat şi mai departe, rămânând un model de imitat pentru alte clinici universitare.

Este bine cunoscută şi înalt apreciată, de asemenea, activitatea profesorului Pârgari în calitate de membru al Senatului, Consiliului Ştiinţific, al Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor, Preşedinte al Comisiei de concurs a universităţii şi multe alte obligaţii, pe care profesorul Boris Pârgari le-a onorat cu maximă responsabilitate şi cu mult tact, manifestând competenţă şi curaj nobil.

Cu trecerea în nefiinţă a profesorului Boris Pârgari, „Alma Mater”, întreaga comunitate medicală a pierdut încă o personalitate marcantă, un savant cu renume, un specialist aneseziolog-reanimatolog de categorie superioară şi de talie internaţională, un pedagog de excepţie, un experimentat manager al învăţământului medical superior şi al sistemului de sănătate din republică, un patriot al neamului, un om cu o inimă mare şi un suflet blajin. (Sergiu Şandru, dr., conferenţiar, Şef de studii, catedra Anesteziologie şi Terapie Intensivă USMF "Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment