Repere biografice
S-a născut în satul Sarbaca, raionul Râşcani la 25 aprilie 1944.
1961 - a absolvit cu medalie de aur şcoala medie din satul Varatic, raionul Râşcani.
1961 -1967 - Institutul de Medicina din Chişinău, facultatea Medicină Generală.
1967-1979 - asistent la catedra Farmacologie a Institutul de Medicină din Chişinău,
1967-1971 - doctorantura cu frecvenţă redusă la catedra Farmacologie a Institutului de Medicină.
1972 - a sustinut teza de doctor în medicină: "Sravnitelinaia farmakologhiceskaia harakteristika etirona,  adrenomimetikov i ih combinatii";
1979 - lector superior la catedra Terapie a Institutului Agricol "M. V. Frunze" din Chişinău.
1986 - conferenţiar la catedra Terapie a Institutului Agricol „M. V. Frunze" din Chişinău
06.06 -15.08.1986 - participant la lichidarea consecinţelor avariei la SAE din Cernobâl.
1991 - este transferat de la Institutului Agricol „M. V. Frunze" din Chişinău.
01.04.1991 - 20.10.1992 - director al Centrului Farmaceutic Ştiinţific şi de Producţie.
20.10.1992 - 06.01.1993 - şef al Direcţiei principale a MS RM, pentru aplicarea în practică a medicamentelor.
1993 - a susţinut teza de doctor habilitat în medicină: Majorarea eficacităţii medicamentelor şi prognozarea efectelor lor secundare.
06.01.1993 - 24.06.1996    - director al Centrului Farmaceutic Ştiinţific şi de Producţie.
24.06.1996 - 22.12.2005 - director al Institutului Naţional de Farmacie.
02.01.2006 - 01.02.2007 - şef secţie Evaluare Farmacologică cu grupul GLP al Agenţiei Medicamentului.
01.02.2007 - 22.11.2009 - şef al Laboratorului Evaluare Preclinică şi Clinică a Medicamentelor a Centrului Ştiinţific in domeniul Medicamentului a USMF "Nicolae Testemiţanu".

Boris Parii, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, a fost o personalitate marcantă, care şi-a croit o lume cu propriile sale forţe, cu pricepere şi cu cutezanţă. Vocaţia de savant şi de inventator, alături de cea de conducător au fost simbolurile existenţei şi ale menirii sale.

Autor a peste 180 publicaţii, inclusiv 3 monografii, 4 îndrumări, 12 invenţii, 4 inovaţii şi a unui manual în domeniul farmacologiei teoretice şi aplicative. Laureat al Premiului Naţional în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii din 2004.

A activat cu succes mulţi ani în cadrul catedrei Farmacologie a USMF "Nicolae Testemiţanu" şi al catedrei Terapie a Universităţii Agricole, instruind şi educând mai multe generaţii de studenţi. Capodopera sa totuşi rămâne şi va fi Institutul Naţional de Farmacie, reorganizat din Centrul Ştiinţific Farmaceutic şi de Producţie (fondat în 1991), unde a închegat un minunat colectiv. Boris Parii a devenit inima, sufletul şi speranţa colectivului pe care l-a condus. Era mereu atent faţă de oameni, îi susţinea la nevoie, îşi spunea opiniile cu mult tact, avea un simţ acut al responsabilităţii, măsurându-şi mereu fapta şi vorba.

Profesorul Boris Parii şi-a fructificat cugetul, forţele, talentul întru prosperarea Institutului Naţional de Farmacie care, în temei, constituie principalul bilanţ al muncii sale. A contribuit la poziţionarea Institutului Naţional de Farmacie la nivel internaţional, inclusiv participarea la lucrările Comisiei Internaţionale a ţărilor CSI în domeniul medicamentului.

A ştiut să contribuie la implementarea realizărilor de ultima oră, obţinute în alte ţări, în domeniul medicinii şi al farmaceuticii autohtone.

Ultimii ani de viaţă ştiinţifică profesorul Parii i-a dedicat unui preparat medicamentos original Neamon-Hepa, elaborat în cadrul Laboratorul Evaluare Preclinică şi Clinică a Medicamentelor a Centrului Ştiinţific în Domeniul Medicamentului.

Om creator, om făuritor, om cu o cumsecădenie, bunătate, amabilitate şi cu un optimism deosebit, Boris Parii şi-a realizat destinul, pregătindu-se astfel mântuirea divină şi limpezind cărările celor ce-l vor urma. (Vladimir Valica, dr. h., profesor, Şef catedră Chimie Farmaceutică şi Toxicologică USMF "Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment