Este unul dintre fondatorii neurologiei autohtone, academician al AŞ din Moldova, profesor universitar, savant emerit, laureat al Premiului de stat al Republicii Moldova.

S-a născut în 1928, în satul Bocşa, raionul Făleşti. După absolvirea şcolii primare din satul Risipeni şi-a făcut studiile la: liceul comercial din Bălţi - 1938-1944, şcoala medie moldovenească nr.1 din Bălţi - 1944-1946, facultatea curativă a Institutului de Medicină din Chişinău (1946-1951).

După absolvirea Institututlui de Medicină a activat în calitate de medic-şef al spitalului de circumscripţie din Kirileni, raionul Ungheni. În anii 1951-1954 a studiat neurologia prin secundariat clinic. În anii 1954-1956 a fost numit medic-şef al spitalului raional din Congaz, ulterior- inspector al Ministerului Sănătăţii, preşedinte al Societăţii Crucii Roşii din Moldova (1957-1961).

Din 1961 a activat în funcţie de asistent, docent la catedra Neurologie, iar din 1970-1998 - şef catedră Neurologie a Institutului de Medicină. În 1962 a susţinut teza de doctor în medicină, în 1971 - teza de doctor habilitat, iar în 1973 i s-a conferit titlul profesor universitar.

Interesele ştiinţifice ale domnului D. Gherman se referă la patologia vasculară medulară. Dumnealui a publicat mai mult de 350 de lucrări ştiinţifice, dintre care 9 monografii, un dicţionar şi 3 manuale pentru medicinişti şi 3 invenţii.

Sub îndrumarea academicianului D. Gherman a fost creată şcoala ştiinţifică de vertebroneurologie. Pe această problemă au fost susţinute 12 teze de doctor în ştiinţe şi doctor habilitat şi au văzut lumina tiparului 3 monografii: Radiculita lombosacrală spondilotică (1975) în colaborare cu D. Bogorodinschi, Spondilopatia hormonală (1976, 1984) în colaborare cu E. Chetrari, Neuropatiile în tunel (1989) în colaborare cu A. Scoromeţ şi M. Ireţcaia.

Academicianul D. Gherman a optimizat procesul didactic. Studenţii şi rezidenţii studiază medicina utilizând şi manualele editate de D. Gherman: Curs de Neurologie (1993) şi Neurologie şi Neurochirurgie (2003) în colaborare cu I. Moldovanu şi G. Zapuhlîh; Dicţionar de Neurologie (1994); lucrările metodice Spondilopatia hormonală, Terapia manuală, Factorii de risc ai bolilor cerebro-vasculare şi al.

Sub îndrumarea academicianului D. Gherman au fost susţinute 25 de teze de doctor în medicină, inclusiv 5 teze de doctor habilitat. Pregătirea cadrelor ştiinţifico-didactice a permis crearea catedrei Neurologie la Facultatea de Perfecţionare a Medicilor, a catedrei Neurochirurgie, a Cursului de neuropediatrie, precum şi fondarea Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie.

Ca membru al Consiliului Federaţiei Europene a Societăţilor Neurologice (EFNS) a participat activ la toate zece congrese cu lucrări ştiinţifice. După invitaţia academicianului D.Gherman şi academicianului G.Pendefunda (Iaşi) sistematic, odată în doi ani, se organizează simpozioanele ştiinţifice neurologice Iaşi-Chişinău. În anul 2007 s-a ajuns la a X-a ediţie a acestui simpozion pe probleme actuale în neurologie şi neurochirurgie.

D. Gherman deţine un şir de funcţii obşteşti: preşedinte al Consiliului ştiinţific pentru susţinerea tezelor de doctor şi de doctor habilitat în medicină la specialităţile neurologie, neurochirurgie şi psihiatrie, preşedinte al Societăţii neurologilor din Moldova, membru al Consiliului Federaţiei Europene a Societăţilor neurologie (EFNS), neurolog principal al MS din Moldova (1970-1998), preşedinte al Seminarului de profil (1972-1998).

În 1993 a fost ales membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician al Academiei din New-York şi al Academiei Euro-asiatice, membru de onoare al Academiei Medicale din România, membru de onoare al Societăţii neurologice din România, preşedinte de onoare al Asociaţiei neurochirurgilor din Moldova, membru al consiliilor de redacţie al multor reviste ştiinţifice (Neurologia şi Psihiatria S. S. Korsakov, Moscova; Vertebroneurologia, Kazan; Internaţional de Neurologie, Doneţk).

Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei medicale, dlui profesor D. Gherman, în 1984, i s-a decernat titlu de onoare Savant Emerit din RM, deţine titlurile de: Laureat al Premiului de Stat al RM(199$), Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti; este decorat cu medaliile: Pentru vitejie în muncă, Meritul Civic, Dimitrie Cantemir, Nicolae Testemiţanu, ordinul Gloria Muncii, cu diplome de onoare ale Guvernului şi Ministerului Sănătăţii din RM. Este cunoscut ca savant notoriu în enciclopediile internaţionale. (Ozea Rusu, director general Institutul Neurologie şi Neurochirurgie, Ion Moldovanu, dr.h., profesor universitar Şeful Clinicii Neurologie USMF "Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment