Profesorul universitar, doctorul habilitat în ştiinţe fizico-matematice Efim Aramă împlineşte recent 70 de ani, patruzeci şi doi dintre ei au fost dedicaţi învăţământului superior medical, activând în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu".

Profesorul Efim Aramă este o personalitate care s-a remarcat printr-o bogată activitate didactică şi de cercetare în domeniul fizicii şi biofizicii, activitate ce i-a adus un prestigiu ştiinţific recunoscut de comunitatea academică din ţară şi de peste hotare.

S-a născut la 19 noiembrie 1942, în satul Negureni, raionul Teleneşti, într-o familie de agricultori. În anul 1966 a absolvit Institutul Pedagogic „Alecu Russo" din or. Bălţi, facultatea de Fizică şi Matematică, specialitatea Fizică şi disciplini tehnice. La Universitatea de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu" vine şi activează din 1970 în cadrul Catedrei Fizica Medicală, care mai apoi este redenumită şi, astăzi, se numeşte Catedra Fiziologia Omului şi Biofizică. A urcat consecutiv treptele ierarhiei universitare de la asistent la conferenţiar şi apoi – profesor universitar.

Paralel cu activitatea didactică universitară, şi-a făcut studiile în doctorantură la Institutul de Fizică Aplicată (IFA) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1974-1978). În 1983 susţine teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice, având în calitate de conducător ştiinţific savantul cu renume în domeniul fizicii semiconductorilor, academicianul Sergiu Rădăuţan. Continuă această colaborare cu Institutul de Fizică Aplicată, a cărei rezultate se valorifică în numeroase studii, inclusiv în teza de doctor habilitat cu tema „Influenţa dopării şi politipiei asupra spectrelor optice ale sulfizilor multicomponenţi stratificaţi şi structurile cu bariere la suprafaţă pe baza lor" (2001).

Interesele ştiinţifice ale profesorului Efim Aramă ţin de domeniile: tehnologii avansate de obţinere a cristalelor semiconductoare; optica sulfizilor multicomponenţi stratificaţi; aparate optoelectronice cu aplicare în domeniul medicinii, biofizicii medicale şi farmaceutice.

Tuturor cercetărilor fundamentale, efectuate în domeniul semiconductorilor, profesorul Efim Aramă le-a găsit componenta aplicativă, implementându-le în practica medicală. Detectorii de radiaţie ultravioletă (UV), fotovaricapii şi comutatoarele de curent şi-au găsit terenul său cel mai fertil de aplicare anume în tehnica şi tehnologiile medicale. Un rezultat de rezonanţă al acestor cercetări sunt dozimetrele de radiaţie UV, (brevet de invenţie nr. 2466), care au fost implementate în practica medicală.

Pe parcursul a mai multor ani, colaborează fructuos cu savanţii de la Institutul de Spectroscopie al Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă: academicianul Evghenii A. Vinogradov şi profesorul Gherman N. Jijin, renumiţi prin cercetări importante în domeniul spectroscopiei Raman, Semion V. Slobodcicov profesor la prestigiosul Fizteh din Sankt Petersburg şi, nu în ultimul rând, cu academicianul Radu Negoescu, România (Institutul Sănătate Publică, Bucureşti). Colaborarea benefică cu iluştrii savanţi de talie internaţională, a dus la elaborarea şi implementarea cu succes în practica medicală a mai multor aparate din domeniul bifofizicii. Aceste invenţii au fost menţionate cu medalii la expoziţiile internaţionale, cea mai recentă, Inventica-2012, Iaşi, România. De asemenea a fost apreciat cu medalia de bronz la Expoziţia Internaţională specializată „Infoinvent", Chişinău, 2011, aparatul „Dispozitiv pentru testarea materialelor biologice" (brevet de invenţie nr. 266, autori Olga Belic, Efim Aramă).

Profesorul Efim Aramă a fost îndrumător la 4 teze de doctor în medicină, este autorul a peste 180 de lucrări ştiinţifico-didactice, inclusiv 2, monografii, 11 manuale şi materiale ştiinţifico-didactice pentru studenţi, 7 brevete de invenţie, înalt apreciate de comunităţile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicate în diferite reviste ştiinţifice prestigioase din ţară şi de peste hotare.

În anul 2010, pentru contribuţii deosebite în dezvoltarea ştiinţei şi pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul medicinii, activitate ştiinţifico-metodică intensă profesorului Efim Aramă i s-a conferit titlul onorific „Om Emerit".

În numele Senatului, comunitatea academică a universităţii, îi urăm domnului profesor Efim Aramă multă sănătate, succese şi noi realizări pe tărâmul activităţii didactice şi ştiinţifice. Îi dorim ca şi pe viitor să emane bunătate sufletească faţă de studenţi, să le cultive înţelepciune prin cunoştinţele sale şi tendinţa de autoafirmare prin muncă asiduă şi continuă în domeniul profesional. (Ion Ababii, dr. h., profesor, academician, Rector al USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment