Savant, talentat organizator al ştiinţei, profesor universitar, Om Emerit în ştiinţă, laureat al Premiului de Stat din Republica Moldova, personalitate de un mare farmec. Domnia Sa a fost foarte pasionat de farmacologie, căreia i-a consacrat toată viaţa sa pregnantă şi activă. E. A. Muhin a fost până la infinit fidel ştiinţei.

El s-a evidenţiat prin interese ştiinţifice de o amploare neobişnuită şi de o capacitate uimitoare de a percepe şi de a înfăptui în viaţă tot ce e nou şi progresiv. Numelui lui Efim Muhin se asociază cu implementarea unor domenii ştiinţifice farmacologice importante, crearea şcolii ştiinţifice, fondarea Societăţii ştiinţifice republicane a farmacologilor şi cu multe alte realizări.

Efim Muhin s-a născut pe 28 decembrie 1918 în satul Ciulkovo, raionul Belozersk, regiunea Vologda, într-o familie de intelectuali. La îndrumarea şi la sfatul părinţilor, Efim Muhin susţine cu succes examenele de admitere (1937) la studiile medicale superioare în Academia Medico-militară „S. M. Kirov".

Învaţă în această instituţie numai patru ani, deoarece intervin marile cataclisme istorice, anii grei de război. În septembrie 1941 este eliberat înainte de termen din Academie şi este trimis în calitate de medic militar în armată. În anii de război a activat în diverse posturi medicale în divizia de puşcaşi nr. 177, pe fronturile Leningrad şi Volhov.

În 1947 Efim Muhin a absolvit cu menţiune Academia medico-militară „S. M. Kirov", fiind angajat în această instituţie ca lucrător ştiinţific. În anii 1948-1951 îşi face studiile în adiunctură la catedra Farmacologie. Aici, alături de colegii săi, a savurat lumina cărţii, a visat, a cutezat, a împărţit cu ei nu numai bucuriile, dar şi necazurile perioadelor de tranziţie.

Implicându-se din primele zile ale adiuncturii la farmacologie în lucrul didactico-ştiinţific, E. Muhin dinamiza procesul didactic, făcându-l pe tânărul învăţăcel în ale farmacologiei să pătrundă în tainele farmacodinamiei şi ale farmacocineticii, să se documenteze în privinţa numărului enorm de medicamente, să stabilească mecanismele de acţiune care stau la baza efectelor lor, să evite erorile în utilizarea acestora, exigenţa şi ţinuta ştiinţifică a profesorului fiind de-a dreptul proverbială.

În 1952 E. Muhin susţine teza de doctor în ştiinţe medicale la tema Caracteristica farmacologică a dihidrosferofizinei, iar în 1967 - cea de doctor habilitat la tema Materiale in farmacologia derivaţilor izotioureici.

În 1968 Efim A. Muhin este invitat de conducerea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău pentru a activa în cadrul catedrei Farmacologie. În acelaşi an (1968) a fost ales prin concurs şef catedră Farmacologie a ISMC.

E. Muhin sa manifestat ca un specialist cu un grad înalt de calificare, cu o experienţă mare şi cu spirit înalt de organizare a activităţii educaţional-instructive şi a celei ştiinţifice. În 1970 la Institutul de Medicină din Chişinău, după 2 ani de activitate, i se conferă titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar.

Ca savant, Efim Muhin, este un bun organizator al ştiinţei şi al cercetărilor ştiinţifice. Odată cu venirea sa la Chişinău, a fost pus începutul cercetărilor ştiinţifice sistematice. Domeniul cercetărilor din cele două teze pe care Ie-a susţinut a conturat în mare parte direcţiile prioritare ale şcolii farmacologice din Chişinău. Pe parcursul a două decenii desfăşoară aici, la Chişinău, o activitate pedagogică şi ştiinţifică rodnică. Anume aici şi-a manifestat capacităţile sale excepţionale organizatorice şi concepţia sa, exclusiv nouă în ştiinţă.

Principalele interese ştiinţifice ale profesorului Efim Muhin s-au concentrat asupra problemelor actuale ca: medicaţia sistemului cardiovascular, preparatele radioprotectoare, preparatele ce reduc acţiunea toxică a oxigenului sub presiune, locul terapiei hiperbare în asociere cu remediile medicamentoase, în tratamentul diferitelor maladii şi intoxicaţii.

Astfel, pe parcursul celor două decenii, Efim Muhin fondează o nouă direcţie ştiinţifică - farmacologia hiperbară selectând şi promovând un grup mare de tinere talente, pune bazele şcolii sale ştiinţifice, care studiază problemele interacţiunii preparatelor medicamentoase cu oxigenul hiperbar şi problemele de profilaxie în intoxicaţia cu oxigen.

Lucrările în acest domeniu au obţinut o mare popularitate în ţară şi peste hotarele ei; de nenumărate ori au fost prezentate la conferinţe unionale şi la congrese internaţionale, consacrate terapiei hiperbare.

Au fost remarcate ca valoare deosebită trei monografii, consacrate acestui domeniu, de marii savanţi ai lumii; academicianul rus S. Efuni (menţiona):„Monografiile profesorului universitar E. A. Muhin au contribuit la formarea unei direcţii, unui capitol nou în farmacologia hiperbară experimentală".

O altă direcţie de cercetări ştiinţifice, nu mai puţin valoroasă, şi care s-a încununat cu rezultate frumoase, este consacrată farmacologiei sistemului cardiovascular şi, îndeosebi, remediilor antihipotensive, relevată prin susţinerea a 3 teze de doctor şi 2 de doctor habilitat în medicină, cu elaborarea unui nou medicament antihipotensiv- Izoturon, înregistrat şi autorizat pentru utilizare în practica medicală în 1993, în Moldova, iar în 1996, în Rusia. Acest fapt a fost pentru profesorul universitar E. Muhin o reuşită de veritabil savant.

Este de menţionat şi faptul că studiile efectuate în domeniul ştiinţei, sub conducerea lui Efim Muhin, sunt soldate cu editarea următoarelor monografii: Ocerki ghiperbariceskoi  farmakologhii, runep6apimecKan (farmakologhia, Kislorod pod povishennim davleniem i gormoni, ghipertenzivnie sredstva, Farmakologhia ghipertenzivnih sredstv, precum şi a unor culegeri de materiale ştiinţifice ca Farmakologhia amidinovih soedinenii, Povishenie rezistentnosti organisma k ekstremalinim vozdeistviam etc.

Sub conducerea lui Efim Alexeevici au fost efectuate şi au fost susţinute cu succes 14 teze de doctor şi 4 teze de doctor habilitat în medicină. E. Muhin a fondat şcoala sa ştiinţifică. Discipolii săi conduc astăzi activitatea altor catedre şi laboratoare farmacologice. Profesorul Muhin este promovatorul a mai multor invenţii de valoare în domeniul farmacologiei.

Multă energie a depus E. Muhin în consolidarea a farmacologiei naţionale în ştiinţa mondială. Profesorul E. Muhin şi discipolii săi au participat la 2 congrese internaţionale cu genericul Oxigenarea hiperbară (Aberdin, 1977; Moscova, 1981) şi la 4 congrese ale farmacologilor din exURSS(1971,1976, 1982,1988). Sub egida E. Muhin, în acest răstimp la Chişinău, îşi ţin lucrările un şir de conferinţe, simpozioane, plenare şi congrese, printre care Stress i ego patogheneticeskie Mehanismi, plenara Cârmuirii Societăţii Unionale ştiinţifice a farmacologilor (1974), plenara Cârmuirii Comisiei Unionale de problemă Fiziologia circulaţiei sangvine (1983) etc.

Pentru lucrările sale ştiinţifice valoroase în domeniul medicinii şi pentru participare activă în viaţa medicală, profesorului Efim Muhin, în 1975, i s-a conferit titlul onorific de Om Emerit în ştiinţă din RSSM, a fost decorat (1978) cu medalia comemorativă N. P. Kravkov, fondatorul farmacologiei.

E. Muhin este fondatorul şi primul preşedinte al Societăţii ştiinţifice a farmacologilor din Republica Moldova; totodată, a fost şi membru al Cârmuirii Societăţii ştiinţifice Unionale a farmacologilor.

Mereu era preocupat de cultivarea şi de instruirea selectă a specialiştilor în farmacologie. Distinsul pedagog Efim Muhin a elaborat (autor sau coautor), 3 manuale pentru uzul studenţilor şi al cursanţilor, a publicat peste 180 de lucrări ştiinţifice în revistele internaţionale şi republicane, a prezentat materiale în ediţii de peste hotare şi din ţară, comunicări rezumative la simpozioane şi congrese internaţionale, inclusiv 6 monografii, 4 ghiduri pentru preparatele medicamentoase şi 7 culegeri de indicaţii metodice.

În baza unui set de lucrări didactice, editate împreună cu discipolul său şi cu alţi colegi de breaslă din Chişinău şi din Sankt-Petersburg, cu susţinerea conducerii USMF„Nicolae Testemiţanu", şi, personal, a dlui rector I. Ababii, profesorul universitar, a Consiliului ştiinţific al universităţii şi a altor colegi, Efim Muhin a devenit, în 1996, laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova.

În decurs de mai mulţi ani, profesorul E. Muhin a activat şi pe tărâm obştesc, fiind decan al facultăţiilor Farmacie (1970) şi Medicină Generală (1970-1986) ale ISMC, bucurându-se de o autoritate impresionantă printre profesori şi printre studenţi. Activitatea ştiinţifico-didactică şi cea obştească a profesorului universitar E. Muhin a fost înalt apreciată. Pentru participarea şi pentru munca sa depusă în anii războiului, pentru activitatea sa multilaterală şi rodnică postbelică, E. A. Muhin este decorat cu: 2 ordine Krasnaia zvezda, ordinul Otecestvennaia voina de gradul II; 9 medalii; diploma de onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM; diplome şi distincţii ministeriale şi universitare.

Efim Muhin a decedat la 26 noiembrie 1999 la Sankt-Petersburg.

Relaţiile şi legăturile ştiinţifice şi profesionale, întemeiate de profesorul E. Muhin, stilul de muncă, spiritul intelectual, devotamentul şi profesionalismul rămân a fi la temelia activităţii discipolilor şi a prietenilor săi care-i continuă ideile pe tărâmul ştiinţific şi pedagogic.

Numele profesorului Efim Muhin va rămâne în memoria numeroşilor discipoli, colegi şi prieteni, în memoria tuturor celor care l-au cunoscut şi cu care a activat, manifestându-se ca o personalitate de o intelegenţă înaltă, de o mărinimie şi de o bunătate deosebită, cu un devotament şi cu o responsabilitate model. (Victor Ghicavii, dr. h., profesor, Şef catedră Farmacologie şi Farmacologie Clinică USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment