Savantul E. Popuşoi a fost o personalitate marcantă în medicină: eminent savant în domeniul sănătăţii publice şi al managementului sanitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Om Emerit al Republicii Moldova, şef al Catedrei „Medicină socială şi management sanitar” a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, cavaler al ordinului Gloria Muncii.

Eugen Popuşoi a fost un „om al acţiunii", tendinţa permanentă a căruia era să afle, să vadă mai mult, să experimenteze şi să realizeze mai multe. Această trăsătură l-a urmărit toată viaţa şi l-a făcut să fie excepţional în tot ceea ce făcea. S-a dedicat în totalitate fiecărei persoane pe care a cunoscut-o şi lucrului care-l pasiona, şi a fost pasionat de foarte multe lucruri: ştiinţă, medicină, sport, cultură, istorie, activităţi organizatorice etc.

Născut la 26 august 1936 în comuna Cosăuţi, jud. Soroca, într-o familie de ţărani, şi-a făcut studiile la Facultatea „Fizică şi matematică” a Colegiului pedagogic din Soroca, apoi la Institutul de Stat de Medicină. În 1960 a absolvit cu menţiune Facultatea „Pediatrie” a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. Ulterior îşi continuă studiile în secundariatul clinic la catedra „Pediatrie” şi, concomitent, activează ca lider al studenţilor Institutului de Medicină.

În perioada 1961 -1965, îndeplineşte funcţia de prim-secretar al comitetului orăşenesc al tineretuilui din Chişinău. Din 1965 este admis la studii în doctorantură la catedra „Medicină socială” a ISM din Chişinău, activând concomitent în calitate de medic-şef al Spitalului clinic pentru copii nr. 1 din or. Chişinău (1965-1967), şef al Direcţiei „Ocrotirea mamei şi a copilului” a Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova (1967-1968), ordonator al Clinicii Orăşeneşti de Ftiziologie din Chişinău (1968-1972).

Între anii 1972 şi 1986 ocupă postul de conferenţiar la catedra „Medicină socială” a ISM din Chişinău, în 1986 este ales în funcţia de şef al catedrei „Istoria medicinei” şi decan al Facultăţii de pediatrie, iar din 1987 până la finele vieţii - şef al catedrei „Medicină socială şi management sanitar”.

În anul 1970, Eugen Popuşoi susţine teza de doctor, iar în 1985 - teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale. În 1986 i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar. Profesorul E. Popuşoi a desfăşurat şi o bogată activitate de cercetare ştiinţifică: a publicat peste 430 de lucrări ştiinţifico-didactice, inclusiv 22 de cărţi, 187 de articole. A participat la mai multe congrese şi simpozioane internaţionale, devenind bine cunoscut şi apreciat peste hotarele R. Moldova. A pregătit 5 doctori habilitaţi şi 17 doctori în medicină. Până în ultimele clipe ale vieţii, a activat ca preşedinte al Asociaţiei „Sănătate Publică şi Management”, a fost specialistul principal în domeniu al Ministerului Sănătăţii.

Profesorul Eugen Popuşoi a lăsat o imensă moştenire ştiinţifică, îmbogăţind ştiinţa cu studii care îi vor reprezenta geniul peste generaţii. A contribuit considerabil la cercetarea istoriei medicinei în Moldova, prezentând un tablou amplu al dezvoltării medicinei pe meleagurile noastre de la origini până în prezent.

Datorită pregătirii sale profesionale, a experienţei dobândite şi a modului clar şi obiectiv de analiză, a fost cooptat în foarte multe consilii şi comisii la nivelul instituţiilor de profil şi celor guvernamentale. Astfel, a fost ales deputat al poporului din R. Moldova, membru al Comisiei parlamentare pentru ocrotirea sănătăţii, membru al Comisiei Ligii medicilor din Moldova, membru al Prezidiului Fondului Carităţii şi Sănătăţii din Moldova, membru al Uniunii Jurnaliştilor, membru al Comitetului Olimpic Naţional al Moldovei, membru al Colegiului Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova. A fost redactor-şef adjunct al revistei „Curierul Medical”, membru al Colegiului editorial al „Jurnalului de medicina preventivă” (Iaşi).

Realizările sale din domeniile medical, didactic şi ştiinţific au fost apreciate de colegi şi de conducerea Statului, profesorul fiind decorat cu ordinul „Gloria Muncii” şi cu două medalii „Meritul Civic”, iar în 1991 i s-a conferit titlul onorific de Om Emerit al Republicii Moldova. (Svetlana Ştefaneţ, d. m, lector superior la catedra Sănătate Publică şi Management „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment