Este unul dintre cei mai remarcabili reprezentanţi ai chirurgiei pediatrice din Moldova, având contribuţii importante la dezvoltarea specialităţii alături de Academicianul Natalia Gheorghiu, întemeietorul specialităţii în RM.
Eva Gudumac
Eva Gudumac, Şef Catedră Chirurgie, Ortopedie, Traumatologie, Anesteziologie Şi Reanimaţie pediatrică, Doctor Habilitat în Medicină, Profesor Universitar, Om Emerit, Membru-Corespondent al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, Cavaler al Ordinului Republicii, Chirurg Principal al Ministerului Sănătăţii din R. Moldova, eleva Marelui chirurg Academicianului Natalia Gheorghiu, s-a născut la 6 mai 1941, în comuna Tătărăuca Veche, Soroca, într-o familie de ţărani. A urmat studiile la şcoala din comuna Tătărăuca Veche şi Visoca.

Se înscrie în anul 1958 la Şcoala de Medicină din Soroca, unde se remarcă drept o elevă eminentă. Urmează facultatea de pediatrie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" pe care o absolveşte cu merit în anul 1966. Beneficiind în perioada studiilor postuniversitare de profitabila formă de învăţământ a secundariatului clinic şi doctoranturii, Dr. Eva Gudumac îşi demonstrează atracţia şi aptitudinile pentru specialităţile chirurgicale.

După un prim stagiu de perfecţionare în chirurgia toracică, îşi complectează cunoştinţele profesionale în stagierile şi în cadrul cursurilor conduse de renumiţi chirurgi pediatri din or. Moscova, Sankt-Petersburg. A avut ocazia să frecventeze cursurile celor mai importanţi profesori ai timpului: Nicolae Anestiadi (Chişinău), Valter Derjavin, Vadim Tuman, Academicieni Natalia Gheorghiu, Gheorghe Ghidirim (Chişinău), Stanislav Doleţchii, Iurii Isacov, Eduard Stepanov (Moscova), Azam Pulatov (Duşanbe), Ghirei Bairov (Sanct-Petersburg), Jan Gauens (Riga), Alexandru Pesamosca (Bucureşti), Ion Goţia (Iaşi) etc.

Având o pregătire chirurgicală bună, în scurt timp se încadrează în echipă, la început ca secundar clinic, apoi ca medic specialist şi în final MC al AŞ din Republica Moldova. Activează ca chirurg pediatru în Clinica de chirurgie pediatrică a Spitalului Republican de copii, devenind discipolul Nataliei Gheorghiu.

În 1969 Eva Gudumac îşi ia doctoratul sub îndrumarea Profesorului Universitar Natalia Gheorghiu, alături de care lucrează până la 4 februarie 2001. În anul 1973, îşi susţine doctoratul în medicină cu teza: "Determinarea activităţii fermenţilor în boala arşilor la copii", iar în 1986 la Moscova îşi susţine teza de doctor habilitat în medicină la tema "Argumentarea patogenică a tacticii diferenţiale a tratamentului chirurgical în pneumonia distructivă acută la copii”.

Teza dată reprezintă o sinteză a cercetărilor pentru crearea condiţiilor optime de chirurgie fiziologică. Autorul a elaborat pentru prima dată în patologia dată o schemă a etiopatogeniei, noi algoritme de diagnostic, tratament medico-chirurgical, profilaxie, care au intrat în tratatele de tehnică de chirurgie pediatrică cu rezultate funcţionale şi estetice excelente.

Doctorul Eva Gudumac împreună cu maestru său, Academicianul Natalia Gheorghiu au adus o serie de contribuţii în specialitate, abordând o gamă largă de intervenţii chirurgicale bune în timp ca operaţii reconstructive în malformaţiile congenitale ale esofagului, mediastinului, duodenului, intestinului subţire, chirurgiei colo-rectale, chirurgiei toracice, a ficatului, pancreasului, glandelor suprarenale, chirurgiei vasculare, chirurgiei septice, oncopediatriei, arsurilor la copil etc. Au elaborat în mod preferenţial principii şi tehnici chirurgicale folosite în bolile parazitare, hemoragii digestive, osteomielite la copil etc.

Chirurgul Eva Gudumac a efectuat un număr impresionant de operaţii în chirurgia generală, multe din ele de amploare deosebită. In afară de operaţiile curente duce o frumoasă muncă de pionerat, activitate care n-ar fi fost posibilă fără o pregătire multidisciplinară. În spitalele de chirurgie pediatrică dotate cu 10 săli de operaţie şi 562 de paturi efectuează 300-500 operaţii anual.

Prin activitatea sa neobosită contribuie esenţial la diversificarea chirurgiei toracice, abdominale la copii. Paralel cu munca în Clinica de Chirurgie Pediatrică efectuează un număr impresionant de intervenţii chirurgicale în raioanele şi judeţele Republicii Moldova, salvând viaţa multor copii aflaţi în stări extrem de dificile.

Este un diagnostician de mare fineţe, are o tehnicitate chirurgicală deosebită, întotdeauna îşi îngrijeşte deosebit de atent bolnavii. Fiind un gânditor excelent al gestului chirurgical posedă un simţ deosebit în intuirea complicaţiilor pre-, intra- şi postopratorii.

Cu toate acestea evocarea personalităţii doctorului Eva Gudumac n-ar fi complectă dacă nu am vorbi despre deosebitul talent organizatoric, didactic, manifestat pe tot parcursul activităţii sale şi de care au profitat şi profită toţi studenţii şi medicii doritori să-şi îmbogăţească cunoştinţele. În cei doi, ani activând ca decan al facultăţii de pediatrie, a contribuit mult la diversificarea şi specificarea pregătirii specialiştilor pediatri.

Spiritul academic, claritatea deosebită a expunerilor ale D-nei Gudumac se îmbină cu o cultură medicală şi chirurgicală complexă, este muncitoare, curajoasă, ambiţioasă, principială, inteligentă şi dotată cu o manualitate deosebită. Datorită calităţilor sale Dr. Eva Gudumac este promovată ca şef de catedră chirurgie, ortopedie, traumatologie, anesteziologie şi reanimaţie pediatrică, reluând tradiţiile frumoase ale chirurgiei pediatrice de acolo de unde a lăsat-o prof. Natalia Gheorghiu.

Profesorul universitar Eva Gudumac rămâne un cadru didactic apropiat de studenţi, ţine cursuri pentru studenţi, rezidenţi, medici de familie, chirurgi, fiind un profesor la care verva şi inteligenţa se împletesc cu o vastă cultură chirurgicală şi generală. Trebuie să recunoaştem că discuţiile ştiinţifice ale Dr. Eva Gudumac cu studenţii, medicii sau cu diverse ocazii rămân în memorie ca şi comunicările sale la diverse manifestări ştiinţifice. În calitate de şef de clinică chirurgicală depune o activitate dintre cele mai frumoase de organizare a secţiilor pe baze moderne.

Chirurgul Eva Gudumac a posedat şi un certificat de inovator pentru "Radiometru în diagnosticul afecţiunilor chirurgicale inflamatorii la copii" în baza căruia a fost efectuată şi o teza de doctor în ştiinţe medicale "Diagnostica ostrogo appendiţita u detei metodom differenţialinoi infrakrasnoi radiometrii" (Kovaliov V., Moskva, 1975). Din multiplele sale lucrări publicate (peste 280 lucrări ştiinţifice (2 monografii)) un loc aparte îl deţin cele dedicate malformaţiilor congenitale, infecţiei chirurgicale, metodelor de detoxicare extracorporală, complicaţiilor intra-şi postoperatorii în chirurgia generală, chirurgia toracică etc.

Argumentarea şi implementarea de chirurgul Eva Gudumac al algoritmilor antibioterapeutice contemporane, monitoringului microbiologic au permis ameliorarea rezultatelor de tratament a celor mai grave afecţiuni chirurgicale septico-purulente la copil (peritonitele purulente, pneumoniile distructive, osteomielitele hematogene, formele generalizate ale sepsisului chirurgical abdominal) şi preîntâmpinarea superinfecţiei nozocomiale etc.

Elaborarea şi implementarea markerilor biochimici în diverse patologii chirurgicale au dat noi posibilităţi în diagnosticul şi terapia sepsisului chirurgical, şocului septic, sindromului de disfuncţie multiorganică, CID-ului etc. Aprofundarea investigaţilor până la cunoaşterea precisă a rezervelor organismului în creştere a permis adaptarea tehnicilor chirurgicale, anesteziologice şi terapiei intensive la starea funcţională a copilului.

Un merit deosebit a elaborărilor ştiinţifice sunt studiile dedicate diagnosticului, profilaxiei şi tratamentului bolii aderenţiale la copil. Acest domeniu rămâne extrem de complex, chiar controversat din punct de vedere conceptual şi terapeutic. Profilaxia bolii aderenţiale suscită un interes din ce în ce mai mare în ultimii ani, deoarece conduce la un număr apreciabil de reintervenţii chirurgicale, invaliditate, chiar la decese. S-au descoperit noi factori patogenici, s-au creat speranţe de ameliorare a pronosticului prin noile concepte terapeutice, în particular prin terapia antimediatorie, antiendotoxinică etc.

Chirurgul Eva Gudumac a contribuit şi contribuie în continuu la formarea tinerilor chirurgi, la formarea şi maturizarea întregului colectiv chirurgical. Sub conducerea D-nei Eva Gudumac au fost efectuate trei teze de doctor habilitat în ştiinţe medicale şi 18 teze de doctor în medicină. Concluziile lucrărilor ştiinţifice date sunt obiective şi bazate pe materialul experimental şi clinic analizat şi pe o cunoaştere şi o prezentare bine filtrată a literaturii chirurgicale în domeniu.

Profesorul Eva Gudumac a format în domeniul chirurgiei pediatrice o şcoală, conduce cu mare succes clinica chirurgicală care a fost fondată de regretata Academician Natalia Gheorghiu.

Profesorul Eva Gudumac contribuie la dezvoltarea tuturor compartimentelor chirurgiei pediatrice (chirurgia generală, chirurgia neonatală, chirurgia septică, chirurgia toraco-abdominală, ortopedia şi traumatologia, combustiologia, urologia, anesteziologia şi reanimaţia, neurochirurgia, oncopediatria etc); face memorii la Ministerul Sănătăţii, prezintă propuneri concrete de a înfiinţa un Centrii ştiinţifico-practic de chirurgie pediatrică "Natalia Gheorghiu" în vederea ameliorării serviciului în cauză şi a comemorării realizărilor şi progreselor legate de numele Academicianului Natalia Gheorghiu.

Ca Preşedinte al Societăţii chirurgilor pediatri din Republica Moldova, Chirurgul Principal al Ministerului Sănătăţii rămâne convinsă că această sarcină de mare răspundere şi de mare nobleţe va permite şi în continuare împreună cu alţi străluciţi colegi de profesie (profesorii universitari, D.H.Ş.M. Petru Moroz, Boris Curajos, Nicolae Şavga; conferenţiarii D.Ş.M. Vera Dzero, Andrei Draganiuc, Nadejda Andronic, Veaceslav Babuci, Marcel Grăjdieru, Gheorghe Gâncu etc.) să menţină la acelaşi nivel şi să dezvolte În spiritul timpului chirurgia pediatrică. (Colectivul Catedrei de Chirurgie, Anesteziologie şi Reanimaţie pediatrică a USMF "Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment