Gheorghe Nicolau, medic stomatolog, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, un savant în domeniul stomatologiei, clinician care, peste 35 de ani, şi-a consacrat viaţa stomatologiei naţionale şi educaţiei multor generaţii de medici-stomatologi.

S-a născut la 1 septembrie 1946 în satul Sărata-Rezeşi, raionul Leova, intr-o familie de pedagogi. Studiile în şcoala primară le începe în orăşelul Leova la şcoala de 11 ani, pe care o absolveşte în 1964. Paralel cu studiile medii în această şcoală însuşeşte şi specialitatea de electrician pentru gospodăriile săteşti.

Însă dorinţa de a cunoaşte şi de a ajuta oamenii îl îndeamnă pe dl Gh. Nicolau să studieze medicina, ca în acelaşi an să susţină cu succes examenele de admitere la facultatea Stomatologie a Institutului de Stat de Medicină şi Farmacie din Chişinău, pe care a absolvit-o în anul 1969.

Tot în acel an, a fost înscris ca doctorand la catedra Anatomia Omului, iar din 1972 până în 1976 a activat în calitate de asistent al catedrei sus-nominalizate. Din anul 1976, Gheorghe Nicolau este angajat în funcţie de asistent la catedra Stomatologie Terapeutică a facultăţii de Stomatologie a USMF din Chişinău, unde activează până în prezent, avansând în funcţie de la conferenţiar (1984) la şef catedră (din 1986).

Concomitent cu activitatea la catedră, în 1977-1978, dl Gheorghe Nicolau a participat activ la fondarea Clinicii Stomatologice a Universităţii - bază instructiv-metodică principală în pregătirea cadrelor de profil stomatologic. În perioada 1977-1982, paralel cu activitatea pedagogică, Domnia Sa a dirijat acestă clinică în calitate de medic-şef. În aprilie 1982, dl Gh. Nicolau a fost numit vicedecan, iar din august 1982 - decan al facultăţii Stomatologie - funcţie pe care a deţinut-o până în anul 1986.

Rezultatele muncii îndelungate şi-au găsit materializarea în cele două teze: de doctor în ştiinţe medicale, susţinută în 1973, şi de doctor habilitat în medicină, susţinută în 1999. Interesele ştiinţifice ale omagiatului nu s-au limitat la aceste realizări. Colaborând cu colegii din alte domenii ale medicinii, a fost preocupat de studierea peptidelor opioide endogene, în special, a unui analog sintetic al leucin-enkefalinei-dalarginului, pe care 1-a propus în premieră în tratamentul lichenului plan bucal.

Bilanţul activităţii ştiinţifice a profesorului Gheorge Nicolau s-a întruchipat în numeroasele lucrări ştiinţifice (peste 168 de articole, 25 de brevete de invenţie, diplomă de inovator şi medalia de aur la Expoziţia internaţională de la Bruxelles -2000, medalia de argint, Geneva - 2001 şi 40 de brevete de inovator; printre discipoli se numără 5 doctori în medicină.

Pentru merite deosebite în activitate medicală, ştiinţifică şi didactică, în anul 2001, prin hotărârea de guvernului R. Moldova, dlui Gh. Nicolau i s-a decernat titlul şi medalia Meritul Civic. (Sergiu Ciobanu, dr., conferenţiar Catedra Stomatologie Terapeutică USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment