Gheorghe Nicolau, medic stomatolog, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, un savant în domeniul stomatologiei, clinician care, peste 35 de ani, şi-a consacrat viaţa stomatologiei naţionale şi educaţiei multor generaţii de medici-stomatologi.

S-a născut la 1 septembrie 1946 în satul Sărata-Rezeşi, raionul Leova, intr-o familie de pedagogi. Studiile în şcoala primară le începe în orăşelul Leova la şcoala de 11 ani, pe care o absolveşte în 1964. Paralel cu studiile medii în această şcoală însuşeşte şi specialitatea de electrician pentru gospodăriile săteşti.

Însă dorinţa de a cunoaşte şi de a ajuta oamenii îl îndeamnă pe dl Gh. Nicolau să studieze medicina, ca în acelaşi an să susţină cu succes examenele de admitere la facultatea Stomatologie a Institutului de Stat de Medicină şi Farmacie din Chişinău, pe care a absolvit-o în anul 1969.

Tot în acel an, a fost înscris ca doctorand la catedra Anatomia Omului, iar din 1972 până în 1976 a activat în calitate de asistent al catedrei sus-nominalizate. Din anul 1976, Gheorghe Nicolau este angajat în funcţie de asistent la catedra Stomatologie Terapeutică a facultăţii de Stomatologie a USMF din Chişinău, unde activează până în prezent, avansând în funcţie de la conferenţiar (1984) la şef catedră (din 1986).

Concomitent cu activitatea la catedră, în 1977-1978, dl Gheorghe Nicolau a participat activ la fondarea Clinicii Stomatologice a Universităţii - bază instructiv-metodică principală în pregătirea cadrelor de profil stomatologic. În perioada 1977-1982, paralel cu activitatea pedagogică, Domnia Sa a dirijat acestă clinică în calitate de medic-şef. În aprilie 1982, dl Gh. Nicolau a fost numit vicedecan, iar din august 1982 - decan al facultăţii Stomatologie - funcţie pe care a deţinut-o până în anul 1986.

Rezultatele muncii îndelungate şi-au găsit materializarea în cele două teze: de doctor în ştiinţe medicale, susţinută în 1973, şi de doctor habilitat în medicină, susţinută în 1999. Interesele ştiinţifice ale omagiatului nu s-au limitat la aceste realizări. Colaborând cu colegii din alte domenii ale medicinii, a fost preocupat de studierea peptidelor opioide endogene, în special, a unui analog sintetic al leucin-enkefalinei-dalarginului, pe care 1-a propus în premieră în tratamentul lichenului plan bucal.

Bilanţul activităţii ştiinţifice a profesorului Gheorge Nicolau s-a întruchipat în numeroasele lucrări ştiinţifice (peste 168 de articole, 25 de brevete de invenţie, diplomă de inovator şi medalia de aur la Expoziţia internaţională de la Bruxelles -2000, medalia de argint, Geneva - 2001 şi 40 de brevete de inovator; printre discipoli se numără 5 doctori în medicină.

Pentru merite deosebite în activitate medicală, ştiinţifică şi didactică, în anul 2001, prin hotărârea de guvernului R. Moldova, dlui Gh. Nicolau i s-a decernat titlul şi medalia Meritul Civic. (Sergiu Ciobanu, dr., conferenţiar Catedra Stomatologie Terapeutică USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment