S-a născut în 1929, la 9 mai,
Când natura în Moldova înfloreşte, devenind un colţ de rai.
Barza în familia Paladi din s. Buiucani, Chişinău, a adus un puişor,
Cu numele de Ghiţişor.

Copilăria V-a trecut prin vremuri grele şi mai bune,
Despre care şi acum aveţi nepoţilor ce spune.
Fizic binişor v-aţi dezvoltat,
Neavând probleme în şcoală la studiat.

După şcoala primară şi cea medie în Chişinău cu menţiune finisate,
Matuşca fratelui Mitruţă v-a îndemnat să vă înscrieţi la facultate
Şi nu la orişicare, ci la cea de medicină,
Care tuturora sufletul le alină.

După ce ISM din Chişinău în 1951 cu menţiune aţi terminat,
Un an ca şef al Ambulatoriului staţiei de cale ferată din Ungheni aţi activat.
În 1952-1954 în secundariatul clinic la Catedra Obstetrică şi Ginecologie a ISM aţi studiat,
Fiind apoi în postul de asistent la aceeaşi catedră angajat.

În această funcţie procesul de predare l-aţi perfecţionat şi de ştiinţă V-aţi ocupat,
Care în 1958 s-a-ncununat cu susţinerea spectaculoasă a tezei de doctorat,
În legătură cu ce la postul de conferenţiar aţi fost avansat
Peste un an în postul de Specialist Principal al MS RM aţi fost nominalizat,

În care 26 de ani energic aţi activat,
Soluţionând diverse probleme medicale stringente la nivel de Stat.
În 1966 aţi susţinut cu brio teza de doctor habilitat;
În 1967 vi s-a conferit titlul ştiinţific de profesor universitar la Catedra Obstetrica şi Ginecologie.

Timp de 34 de ani aţi condus Catedra de Obstetrică şi Ginecologie,
Iar în 1993 titlul de academician al AŞM vi s-a conferit,
Apoi, în 1994-1999 coordonator al Secţiei de ştiinţe medicale a AŞ aţi devenit,
În perioada 2001-2006 ca director al Centrului de Cercetări
Medicale şi Sociodemografice ale Familiei în AŞ aţi activat,
Iar din 2001 şi până în prezent în calitate de şef Clinică la Catedra Obstetrică
şi Ginecologie pentru Rezidenţiat aţi lucrat,
La care nivelul de activitate şi de studii mult a avansat.

Pe parcursul activităţilor rodnice ale Domniei Tale
Ai studiat vreo şase direcţii ştiinţifice prioritare:
Probleme de diagnostic, tratament medicamentos şi chirurgical în patologiile obstetricale şi ginecologice,
Dar şi studierea evoluţiei şi pronosticului proceselor demografice,
Care în Republica Moldova rămân încă neîndemânatice!

Aţi avansat de la clinic secundariat, asistent, doctor în medicină, conferenţiar
Până la doctor habilitat, şef Catedră Obstetrică şi Ginecologie, profesor universitar, Academician şi al Secţiei medicale a AŞ coordonator,
Mai devenind Membru de Onoare al Societăţii Române de Obstetrică şi Ginecologie
Şi Membrul Societăţii Europene de Obstetrică şi Ginecologie.
Aţi publicat peste 500 de lucrări ştiinţifico-didactice,
Inclusiv 16 monografii, 5 manuale, 10 brevete de invenţii şi 45 lucrări metodico-didactice.

Aţi pregătit 35 de doctori şi doctori habilitaţi, de care mult sunteţi stimat!
Mulţi din ei au obţinut titlul de profesor universitar şi muncesc cu mult har.
Sunteţi un specialist în obstetrică şi ginecologie neîntrecut,
Chiar şi în secolul XXI ce a început.

Posedaţi o energie de invidiat,
Pe care o transmiteţi tineretului în ştiinţă avântat.
Vă dorim mult curaj şi energie crescândă mai departe,
Să aveţi şi mai mulţi urmaşi, entuziaşti de a face carte!

Vă dorim ca ştiinţa în specialitatea Dumneavoastră să-nflorească,
Iar patologia obstetricală şi ginecologică să o stârpească !
Pentru meritele îndelung acumulate,
Aţi fost decorat cu Ordinul Republicii,
Om Emerit, medalii şi diplome bine meritate,

Iar în 2001 vi s-a mai dat
Titlul onorific de Laureat al Premiului de Stat!
La mulţi ani, dragă bădie,
Cel mai eminent Patriarh în obstetrică şi ginecologie!

Sănătate şi mult har
Şi-n actualul centenar!
Mult noroc şi la mai mare
În ziua Dumneavoastră de sărbătoare!
Să ne bucurăm, să ne veselim
Şi pe domnul academician Gheorghe Paladi să-l cinstim !

(Cu profund respect, fostul Dumneavoastră student, prietenul şi colegul de activitate, Constantin Andriuţă, profesor universitar, Savant Emerit)

RECENT

Aspecte epidemilogice ale izbucnirilor cu boli diareice acute în Republica Moldova (Nadejda Gafin, Aliona Nastas, Ion Bîrcă, Adrian Cotelea, Vasile Sofronie)
02.01.2020

În articol sunt prezentate unele aspecte epidemiologice ale izbucnirilor cu boli diareice acute (BDA) în Republica Moldova în anii 2014-2 [ ... ]

Impactul asupra sănătății și cel socioeconomic al morbidității prin varicelă în Republica Moldova (Silvia Negară, Vasile Sofronie)
02.01.2020

A fost studiată și analizată epidemilogic morbiditatea prin varicelă în Republica Moldova în perioada 1985-2017. Studiul dat este unul [ ... ]

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment