Gheorghe Russu s-a născut la 25 octombrie 1938 într-o familie de ţărani gospodari din s. Chetriş, r-l Făleşti, situat în lunca Prutului. A absolvit şcoala de cultură generală din s. Bolotino, r-l Glodeni, iar mai apoi - Şcoala de mecanizatori din s. Ciuciulea, acelaşi raion. În anul 1958 a fost recrutat ca militar în or. Lvov, Ucraina. După mai multe căutări, alege calea medicinei, pe care o urmează cu dăruire de sine.

Încântat de frumuseţea oraşului Lvov, îşi face studiile la Institutul de Medicină, pe care l-a absolvit în anul 1967. Pe parcursul studiilor activează în calitate de asistent medical în cadrul Comitetului Regional al Crucii Roşii. Acordând ajutor celor suferinzi, s-a pătruns de măreţia profesiunii pe care şi-a ales-o.

După absolvirea Institutului, domnia sa a lucrat 3 ani în Spitalul raional Zastavna, regiunea Cernăuţi, în funcţia de medic-şef adjunct şi specialist principal pe probleme de pediatrie.

În anul 1970 dl. Gh. Russu revine în republică, angajându-se în sistemul ocrotirii sănătăţii al municipiului Bălţi, unde a activat 5 ani în funcţie de şef de secţie pediatrie, medic-şef adjunct al spitalului de copii şi pediatru principal în cadrul Direcţiei sănătăţii a Executivului Bălţi.

În această perioadă s-au evidenţiat capacităţile sale organizatorice şi profesionale. Astfel, în anul 1975 este transferat la Ministerul Sănătăţii în funcţie de şef Direcţie Ocrotirea Sănătăţii Mamei şi Copilului, contribuind la îmbunătăţirea indicatorilor principali ce ţin de morbiditatea şi mortalitatea copiilor. În republică a fost creată reţeaua de alimentare a copiilor de diferite vârste, s-au consolidat structurile de prestare a serviciilor de profilaxie şi tratament atât în condiţii de ambulator, cât şi de staţionar, se dezvoltă terapia intensivă în domeniu şi cea specializată.

În anul 1983 Gh. Russu este numit în funcţia de medic-şef al Centrului Mamei şi Copilului, unde reuşeşte să creeze o bază tehnico-materială de performanţă. În anul 1989, câştigând în concurenţa dură pe sectorul electoral naţional 260 Botanica, municipiul Chişinău, a fost ales în calitate de deputat al poporului al URSS.

În anul 1993 i se încredinţează Biroul de statistică sanitară şi informaţie care, sub conducerea dlui Gheorghe Russu devine ulterior Centrul Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar.
Anii '90 ai secolului trecut au pus la grea încercare sistemul naţional al sănătăţii, care s-a pomenit în impas din cauza crizei financiare profunde.

În situaţia creată, s-a luat decizia privind implementarea principiilor fundamentale ale asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 07.09.2001 este constituită Compania Naţională de Asigurări în Medicină, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 254 din 01.03.2002 dnul Gheorghe Russu este numit director general al acestei Companii.

Începând cu 01.07.2003, dl Gh. Russu implementează cu succes asigurările obligatorii de asistenţă medicală în raionul-pilot Hânceşti, iar la 01.01.2004 asigurările medicale au fost extinse pe întreg teritoriul republicii. Ca urmare, în RM s-a creat un sistem nou de sănătate, bazat pe solidaritate şi echitate socială, fapt ce a condus la sporirea accesibilităţii serviciilor medicale în volum necesar şi de calitate.

Autorul şi promotorul implementării acestor asigurări este şi va rămâne dl Gheorghe Russu, care a dat dovadă de voinţă imensă, spirit de conducător competent, capacităţi organizatorice incontestabile, responsabilitate şi devotament cauzei.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment