Gurie Coşiug s-a născut în octombrie 1924 într-o familie de preot, în satul Stoicani, judeţul Soroca. În familie au fost 4 fraţi: Mihail - oculist în raionul Rezina, a fost printre primii oculişti din republică, care au practicat operaţiile la ochi pe motive de cataractă în condiţiile spitalului raional; Eugen - doctor în medicină, chirurg-ftiziatru, a organizat asistenţa chirurgicală la bolnavii de tuberculoză osoasă în Institutul de Ftiziatrie din Chişinău şi în filiala lui sanatorială din Sergheevka; Simion - doctor habilitat în medicină, profesor universitar, chirurg; a fost printre organizatorii serviciului chirurgical în oncoproctologie, conducând secţia respectivă a Institutul Oncologic din Moldova timp de peste 30 de ani.

Gurie Coşciug a absolvit liceul "Ştefan cel Mare" din Soroca. În 1946 este înscris la Facultatea Curativă a Institutului de Medicină din Chişinău, pe care îl absolveşte în 1951.

Este repartizat la Dângeni, raionul Ocniţa, în calitate de chirurg, unde lucrează şef secţie, ulterior medic-şef al spitalului raional al aceluiaşi raion până în 1959.

În 1959 este transferat în secţia Chirurgie a Spitalului Clinic Republican, unde activează până în 1967, făcând parte din cohorta chirurgilor P. Bâtcă, E. Maloman, conduşi de renumiţii profesori R Râjov şi N. Anestiadi.

G. Coşciug, în 1966, susţine teza de doctor în medicină în care tratează problema cirozei hepatice. În 1967 este transferat la Institutul Oncologic, unde activează până în prezent, la început în calitate de colaborator ştiinţific superior, conducător ştiinţific al secţiei Gastropulmonologie, vicedirector în probleme ştiinţifice. La ora actuală D-lui este consultant ştiinţific la Laboratorul Gastropulmonologie.

În 1970 susţine teza de doctor habilitat în medicină la tema: Ciroza hepatică şi cancerul hepatic primar. În 1991 i s-a conferit titlul ştiinţific de profesor universitar. O perioadă îndelungată (15 ani) a deţinut funcţia de specialist principal în Oncologie al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, preşedinte al Societăţii Oncologilor.

Dezvoltarea treptată şi perfecţionarea organizatorică, didactică, de activitate practică şi ştiinţifică la nivelul secţiei Gastrologie a Institutului Oncologic, a catedrei Oncologie a USMF „Nicolae Testemiţanu" poartă din plin amprentele spiritului organizatoric şi de înaltă pregătire ştiinţifică, de perseverenţă, lupta neobosită caracteristice activităţii profesorului Gurie Coşciug.

Pregătirea de cadre chirurgicale şi, îndeosebi, în chirurgia oncologică, prin susţinerea şi prin instruirea personalului medical al secţiilor Institutului Oncologic şi al catedrei Oncologie, a dat roadele sale: chirurgi oncologi actualmente activează in raioanele republicii şi peste hotarele ei.

Profesorul Gurie Coşciug, graţie unei neobosite munci şi unei înalte pregătiri profesionale, a pregătit o pleiadă de savanţi, printre care 4 doctori habilitaţi: Ion Bideac, Anatol Ţurcan, Ana Donscaia şi subsemnatul. De asemenea, au susţinut teza de doctor în medicină 5 discipoli ai D-lui G. Coşciug, printre care: Constantin Culibacinîi, Ion Paruş, Irina Colenco, Victor Catrinici şi Lilian Antoci. Ii aparţin 6 monografii şi un număr de peste 150 de publicaţii ştiinţifice.

Personal şi, într-o egală măsură, prin colaboratorii secţiei Gastrologie a Institutului Oncologic, profesorul G. Coşciug desfăşoară o activitate ştiinţifică de performanţă în patologia hepatică, a adus contribuţii originale în tratamentul cirozei şi al cancerului primar hepatic.

D-lui a transmis „secretele" tehnicii chirurgicale unor medici practicieni care, ulterior, au demonstrat un înalt profesionalism în chirurgia oncologică. Printre ei se numără: regretaţii V. Berlinschi şi P. Nicora. De asemenea, pot fi menţionaţi şi ex-şefii secţie Gastrologie I. Suharschi, N. Buruian, A. Donscaia, L. Antoci, V. Catrinici. Sub îndrumarea profesorului G. Coşciug, la fel, însuşesc cu succes profesia aleasă tinerii chirurgi: V. Godoroja, L. Mednicov, N. Corobcean.

Aşadar, dl G. Coşciug îmbină o activitate profesională fructuoasă cu o deosebită modestie în rezolvarea problemelor actuale în domeniul oncochirurgiei gastrice. Prin munca sa asiduă, prin calităţile didactice, ştiinţifice, organizatorice, asociate cu o modestie de excepţie, dl G. Coşciug se bucură de recunoştinţă şi de un deosebit respect în sfera medicală.

Domnia Sa, alături de alţi iluştri savanţi autohtoni - P. Bâtcă, E. Maloman, A. Spânu, C. Ţîbîrnă etc. - aparţine pleiadei celor care au fondat Şcoala Basarabeană de Chirurgi. Pentru activitatea sa productivă în decurs de peste 50 de ani profesorul G. Coşciug a fost distins cu ordinul Gloria Muncii. Noi, cei din şcoala profesorului G. Coşciug, colegii de breaslă, întreaga societate medicală din republică îi dorim ani mulţi, noi succese în misiunea sa nobilă. (Nicolae Ghidirim, dr. h., profesor universitar interimar Conducător al Laboratorului Gastropulmonologie a Institutului Oncologic, Catedra Hematologie, Oncologie şi Terapie de campanie USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment