Medic, domeniul ştiinţific: patomorfoza sistemului cardiovascular. Doctor habilitat în medicină (1988), profesor universitar (1990). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).

Născut la 4 mai 1940 în satul Şirăuţi, azi r-nul Briceni. După absolvirea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău  (1963) şi a doctoranturei, îşi desfăşoară activitatea didactică la aceeaşi  instituţie fiind: asistent (1963–1968), lector superior (1968–1972), conferenţiar (1972–1987), şef al Catedrei de Morfopatologie (din  1987). În paralel cu activitatea didactică, desfăşoară o intensă muncă de cercetare – din 1992 ocupă şi postul de şef al Laboratorului de  angiopatologie al Centrului Ştiinţific de Patobiologie şi Patologie al  A.Ş.M., iar din 2004 este vicedirector al acestei structuri academice.

Cercetările ştiinţifice în domeniul modificărilor vasculare în  ateroscleroză pe care le-a întreprins s-au finalizat prin susţinerea în 1988 la Moscova a tezei de doctor habilitat în medicină cu titlul „Morfologia funcţională a arterelor şi aterogeneza”, care elucidează particularităţile structurale ale plăcilor aterosclerotice. Pe parcurs a fost dezvoltată ideea despre importanţa etiologică a factorului infecţios (Chlamidia pneumone, H. pylori, virusul citomegalic) în iniţierea şi evoluţia aterosclerozei.

A efectuat cercetări asupra stadiului prelipidic al aterosclerozei arterelor la nivel ultrastructural, fapt ce a permis obţinerea de date noi despre modificările structural-funcţionale din peretele aortei şi ale arterelor coronariene în stadii incipiente ale aterogenezei. În baza investigaţiilor radioautografice au fost determinate particularităţile metabolice ale peretelui aortei în stadiile iniţiale ale hipercolesterolemiei.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt reflectate în cele peste 150 de lucrări publicate în ţară şi peste hotare, inclusiv  11 monografii, 2 manuale, 1 dicţionar, între care: Атеросклероз  и эластика артерий (1970, în colab.); Ультраструктурные основы атеросклероза артерий (red. resp., 1983); Начинающийся атеросклероз (1991); Dicţionar terminologic român-latin-rus  de patologie generală (1991, în colab.); Атерогенез и иммунное воспаление (1997); Funcţia ficatului în peritonitele grave (2000, în  colab.); Aterogeneza (aspecte patobiologice) (2001) ş.a. Deţine 2 brevete de invenţie şi peste 70 de certificate de inovaţie. A pregătit  5 doctori şi 1 doctor habilitat în medicină. A prezentat comunicări  ştiinţifice la congrese şi conferinţe internaţionale la Moscova,  Sankt-Petersburg, Erevan, Tbilisi, Bucureşti, Craiova, Atena, Berlin, Paris, Kiev. Din 1986 activează în calitate de medic anatomopatolog  principal al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii  Moldova. Este preşedinte al Societăţii Morfopatologilor din Republica Moldova, membru de onoare al Societăţii de Anatomie Patologică din România, membru al Academiei de Ştiinţe din New York.

A fost distins cu titlurile onorifice de „Om Emerit”, laureat al Premiului de Stat, cu ordinul  „Gloria Muncii”.

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment