Doctor habilitat, profesor universitar, s-a născut la 22 mai 1938 în satul Baraboi, raionul Râşcani, într-o familie de agricultori. În anul 1955 a absolvit renumita şcoală din satul natal, despre care întotdeauna vorbeşte cu o deosebită mândrie şi satisfacţie.

După absolvirea şcolii, în anul 1955, a fost admis la facultatea Medicină Generală a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. În anul 1961 a absolvit facultatea cu menţiune. Activitatea de medic şi-a început-o în condiţii rurale, în Spitalul de circumscripţie din satul Pârjota, raionul Râşcani.

Ministerul Sănătăţii (ministru - N. Testemiţanu) şi conducerea Institutului de Stat de Medicină (rector - V. Anestiadi) l-au recomandat pentru studii la doctorantură, specialitatea hematologie. În 1963 s-a înscris în doctorantură, Institutul Central de Hematologie şi Transfuzie a Sângelui al MS URSS, Moscova.

Teza de doctor în medicină, susţinută în 1966, a fost consacrată studierii patogeniei şi particularităţilor clinice ale hemaglobinuriei paroxistice nocturne cu hemosiderinurie permanentă. După doctorantură a fost repartizat în Institutul Oncologic din R. Moldova, unde a deţinut funcţiile de colaborator ştiinţific superior, secretar ştiinţific, şef secţie Hematologie din Centrul de Transfuzie a Sângelui, pe care a organizat-o în anul 1968. În 1972, secţia Hematologie din Centrul de Transfuzie a Sângelui a fost transferată şi comasată cu secţia Hematologie, Institutul Oncologic.

Rezultatele obţinute în decursul profesării s-au aflat la baza tezei de doctor habilitat în medicină "Kliniceskii patomorfoz nehodjkinskih limfom", susţinută în anul 1989 în Centrul Hematologic al AŞM FR din Moscova. În colaborare cu catedra Obstetrică şi Ginecologie, condusă de academicianul Gh. Paladi, a studiat hemostaza la gravidele cu gestoză tardivă, în operaţia cezariană şi la pacientele cu moarte intrauterină a fătului.

În baza rezultatelor acestor studii, au fost elaborate măsuri de profilaxie şi de tratament al hemoragiilor coagulopatice, utilizând autocripplasma, în primele două situaţii, şi plasma proaspăt congelată, în cazurile de moarte intrauterină a fătului.

Împreună cu Tatiana Beleuţă (catedra Medicină Internă, condusă de profesorul universitar C. Babiuc), au fost studiate dereglările hemostazei şi corecţia lor la pacienţii cu lupus eritematos sistemic.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost oglindite în 389 de lucrări publicate în diferite reviste şi materiale ale conferinţelor (congreselor) naţionale şi internaţionale. Este autor şi coautor a 7 monografii, 5 recomandări metodice pentru medici.

A editat cursurile Hematologie clinică şi manualul Hematologie. A pregătit 9 doctori în medicină, dintre care la 5 a fost conducător, iar la 4 - consultant ştiinţific. În prezent 2 teze de doctor în medicină, la care este consultant, au fost deja propuse pentru susţinerea oficială la consiliile specializate.

Experienţa de toate zilele a demonstrat că rezultatele tratamentului patologiilor sistemului hematopoietic nu depind numai de specialiştii în hematologie. Pacienţii, în primul rând, se adresează la alţi specialişti în funcţie de sistemul de organe primar afectat. Astfel, depistarea precoce depinde de nivelul cunoştinţelor deţinute de diferiţi specialişti.

Pentru a soluţiona această problemă, s-a prezentat un demers rectorului USMF „Nicolae Testemiţanu", profesorului universitar L. Cobâleanschi care, în anul 1991, a organizat catedra Hematologie şi Terapie de Campanie, şef catedră - I. Corcimaru În anul 1994, catedra Hematologie şi Terapie de Campanie a fost comasată cu catedra Oncologie.

În anul 1993, dlui I. Coricimari i s-a conferit titlul didactico-ştiinţific de profesor universitar, iar, în anul 1995, a devenit membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. A fost decorat cu insigna "Otliciniku zdravoohranenia" (1973), ordinele "Trudogogo Krasnogo Znameni" (1976) şi Gloria muncii (1999).

Este Specialistul principal netitular în Hematologie şi în Transfuziologie al MS RM şi preşedinte al Societăţii Hematologilor şi Transfuziologilor din Republicii Moldova. (Maria Robu, dr., conferenţiar Catedra Hematologie şi Oncologie USMF„Nicalae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment