Excelent profesionist, conferenţiar universitar, igienist.

Activitatea de mai mulţi ani a lui Ion Hăbăşescu, conferenţiar al Catedrei Igienă a USMF "Nicolae Testemiţanu", s-a soldat cu excepţionale rezultate didactice şi ştiinţifice. Domnul doctor în medicină, conferenţiar universitar Ion Hăbăşescu, puternică personalitate care a depus forţe deosebite în dezvoltarea igienei, pentru a răspunde cerinţelor vremii, merită întreaga noastră elogiere.

Descendent ai unei familii de ţărani, Ion Hăbăşescu s-a născut în comuna Strâmba, jud, Bălţi, la 25 noiembrie 1938, rotunjind în anul 2008 onorabila vârstă de 70 de ani. După absolvirea şcolii medii din satul natal, în 1955 este înmatriculat la Facultatea Fizică şi Matematică (fără frecvenţă) a institutului Pedagogic de Stat Aleco Russo din Bălţi. Însă avea o mare dorinţa de a deveni medic şi, în 1957, devine student al Institutului de Stat de Medicină din or. Chişinău.

După absolvirea Facultăţii "Medicină Generală" în anul 1963, dl Ion Hăbăşescu este înmatriculat în aspirantură la Catedra "Igienă Generală", îmbinând cercetările ştiinţifice cu activitatea didactică, fiind apoi angajat în funcţie de asistent universitar la aceeaşi catedră. În anul 1966 susţine teza de doctor în medică, din 1967 este lector superior, iar din 1969 - conferenţiar universitar.

În anul 1967 iniţiază cursul "Igiena copiilor şi adolescenţilor" pentru Facultatea "Igienă şi Sanitarie" (ulterior - "Medicină Preventivă"), de care este responsabil şi pe care îl citeşte şi actualmente.

A publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice originale, extrem de valoroase pentru protecţia sănătăţii copiilor. Este autor al manualului "Igiena copiilor şi adolescenţilor" (1999). Actualmente lucrează mult asupra elaborării compendiu lui "Igiena copiilor şi adolescenţilor".

Pe parcursul anilor 1970-1976, dl Ion Hăbăşescu este preşedintele organizaţiei sindicale a colaboratorilor Facultăţii "Igienă şi Sanitarie", între 1976 şi 1999 - membru al consiliului facultăţii, în 1985-1986 - organizator al primelor moduluri de perfecţionare a medicilor-igienişti în igiena copiilor şi adolescenţilor, în 1989-1990- organizator al modulului de educaţie pentru sănătate.

Pe parcursul anilor 1966-1973 este medic-şef al Ştabului detaşamentelor studenţeşti din Moldova şi aduce un mare aport în pregătirea studenţilor pentru munca de vară în detaşamentele studenţeşti pentru construcţie şi agricultură, precum şi în supravegherea medicală, inclusiv cea igienică, a acestora.

Mai mulţi ani a fost campionul universităţii la şah, participând la multiple competiţii şi obţinând succese impresionante.

Pentru activitatea sa prodigioasă, dl I. Hăbăşescu a fost decorat cu medalia Valorificarea pământurilor înţelinate ale Kazahstanului (1957), insigna Eminent al Ocrotirii Sănătăţii (1967), medalia Pentru vitejie în muncă (1971), medalia Veteran al Muncii (1988).

Fiind dedicat Almei Mater, n-a lipsit din aulele USMF Nicolae Testemiţanu nici o zi după pensionarea sa: citeşte un curs la Catedra Igienă, efectuează elaborări metodice, planuri de studii etc.

Dl Ion Hăbăşescu s-a bucurat în permanenţă de stima colegilor de serviciu, a studenţilor, medicilor-practicieni. Apreciind aportul considerabil al Domniei Sale în dezvoltarea ştiinţei igienice, în instruirea medicilor, fructuoasa activitate şi dragostea faţă de oameni, verticalitatea şi patriotismul, colectivul Catedrei Igienă îi aduce cele mai sincere mulţumiri pentru valoroasele rezultate ale activităţii sale. Cu prilejul acestui jubileu, adresăm dascălului şi colegului nostru urări de multă sănătate şi succese remarcabile. (Şeful Catedrei Igienă a USMF Nicolae Testemiţanu, dr. hab. şt. med., profesor universitar, Grigore Friptuleac)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment