Vorbind despre academicianul Mihail Popovici, apreciez, întâi de toate, calităţile lui deosebite, care îl plasează în cohorta intelectualilor de vază ai Moldovei. Am în vedere erudiţia, înaltul profesionalism, omenia, cumsecădenia, spiritul de iniţiativă, compatibilitatea şi comportamentul adecvat rigorilor civilizate, demnitatea de savant prin care se impune în mediul academic şi universitar.

Îl considerăm unul din fondatorii serviciului de cardiologie din ţară întrucât prin activităţile sale, începând cu anii 80 ai sec. XX este plenar implicat în crearea, dezvoltarea şi buna funcţionare a serviciului de combatere a bolilor cardiovasculare din Republica Moldova.

Format în una din cele mai prestigioase instituţii de învăţământ – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţianu", sub bagheta iluştrilor profesori ai vremii, care slujeau medicinii moldave, Mihail Popovici a devenit, la rândul său, un urmaş destoinic, care prin faptele sale a onorat cum se cuvine memoria înaintaşilor.

Posedând o temeinică pregătire în domeniul ştiinţelor medico-biologice, o cultură generală de remarcat, a realizat o frumoasă carieră de savant şi manager în sănătatea publică. La vârsta de 42 de ani (1984) este numit în funcţia de director al Institutului de Cardiologie. Deşi avea o experienţă modestă în calitate de administrator, dl Mihai Popovici a făcut faţă cu succes multiplelor sarcini.

În condiţii deloc uşoare, dl Mihai Popovici dă dovadă de calităţi manageriale ieşite din comun, manifestându-se ca un bun organizator şi conducător. După mai multe consultări şi investigaţii, cu susţinerea renumiţilor savanţi şi demnitari de stat, rectorului Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, academicianului Vasile Anestiadi, ministrului sănătăţii Chiril Draganiuc, academicianului Evghenii Ciazov s-a acceptat amplasamentul Institutului de cardiologie într-o clădire nefinisată şi construcţia Clinicii de cardiologie pe un teritoriu separat.

Din acest moment, în istoria serviciului de cardiologie începe o nouă perioadă, marcată de o activitate intensă de creştere a nivelului de asistenţă cardiologică şi dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul patologiei cardiovasculare.

În 1990, doar la 6 de ani de la fondare, în cadrul Institutului de cardiologie funcţiona Dispensarul cardiologic, unde se efectuau peste 20 de mii vizite pe an. A început să funcţioneze Clinica de Cardiologie cu 300 de paturi, având capacitatea de a trata în staţionar circa 10 mii de pacienţi anual. Numeroşi specialişti de talie naţională şi internaţională apreciază înalt realizările tânărului colectiv de specialişti cardiologi, cercetători ştiinţifici din Moldova, în frunte cu directorul Mihai Popovici.

Deşi, pentru academicianul M. Popovici crearea bazei materiale a serviciului de cardiologie a fost o preocupare importantă şi permanentă, totuşi ea nu este unica. Fiind o fire foarte harnică şi disciplinată, a reuşit să facă multe în ştiinţa medicală, realizând ample cercetări în domeniul cardiologiei experimentale în conexiune cu problemele clinice şi în profilaxia bolilor cardiovasculare. Pe parcursul a peste treizeci de ani, el a efectuat ample studii clinice şi experimentale asupra afecţiunilor toxice de miocard, determinate de utilizarea excesivă a toxicelor agricole în spaţiul Republicii Moldova, prin care s-au demonstrat implicaţiile destructive ale pesticidelor în raport cu muşchiul cardiac.

A fost preocupat de elucidarea mecanismelor, care reglează metabolismul structurilor funcţionale ale miocardului normal şi pe fundalul diferitor leziuni cardiace induse experimental. Stabilind unele principii de afectare a funcţiei de pompă cardiacă prin dezintegrarea joncţiunilor intercelulare ale inimii, s-au adus argumente pentru operarea unor modificări în clasamentul cardiomiopatiilor şi chiar în definiţia acestora.

Antrenarea Republicii Moldova în Programul de Intervenţie Naţională Integrată împotriva bolilor nontransmisibile (CINDI) este încă una din realizările cu importantă rezonanţă socială ale savantului Mihai Popovici. În ţară au fost desfăşurate programe şi activităţi de ameliorare a sănătăţii prin prevenirea şi reducerea factorilor de risc morbid. Prin implicarea nemijlocită a academicianului Mihai Popovici, ideologia medicinii preventive a devenit nucleul Programului Naţional de Sănătate, în care se redirecţionează accentele spre medicina care are tendinţa de a preveni maladiile pe toate căile posibile. Experienţa Moldovei în acest domeniu a fost apreciată înalt, iar Mihai Popovici, Directorul Programului CINDI în Moldova, a fost investit în funcţia de consultant în echipa de elaborare a Strategiei Europene de combatere a maladiilor noncontagioase, pe lângă Biroul European al OMS.

Rodul muncii şi activităţii ştiinţifice, organizatorice a academicianului Mihai Popovici se exprimă prin lansarea multor lucrări ştiinţifice valoroase şi articole publicate în cele mai cunoscute reviste de medicină din ţară şi din străinătate. Are numeroşi discipoli, specialişti recunoscuţi care activează atât în Moldova cât şi în centre prestigioase de peste hotare. Fiind preşedinte al Societăţii de cardiologie, a contribuit la creşterea imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional.

Astfel, pot spune cu fermitate că academicianul Mihai Popovici a pus bazele cardiologiei moderne în Moldova. A luptat pentru înfiinţarea Institutului de cardiologie, instituţie care într-o perioadă relativ scurtă de timp a devenit una elitară, reprezentând nivelul de vârf al cardiologiei din ţară, cu un prestigiu binemeritat printre pacienţi.

Se bucură de un meritat respect între colegi, deoarece prin exemplul personal îi învăţă să distingă binele de rău, frumosul de urât, să iubească adevărul şi dreptatea, să-i respecte şi să-i ajute pe oameni. Mereu este în căutarea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă. Colegii, care-i sunt alături şi cu care colaborează zi de zi, ştiu şi cred că acest om nu se mai odihneşte nicicând. Dimineaţa, cum se luminează de zi, este deja la serviciu, iar seara târziu îl poţi găsi în biroul de lucru.

Plin de elan creator, cu profundul simţ al datoriei morale, cu pricepere şi tact dl Mihai Popovici a ştiut să-i susţină şi încurajeze pe cei slabi, să-i mobilizeze pe cei pasivi, să-i potolească pe cei avani, fiind printre noi un amortizator care aduce liniştea şi calmul, potoleşte spiritele. Dincolo de impresia cvasieuforizantă a accesibilităţii, totdeauna am simţit rigoarea, disciplina interioară, fermitatea conceptelor academicianului Mihai Popovici.

Vă doresc să păstraţi acelaşi temperament liniştit şi calm, aceeaşi energie şi capacitate de muncă, hărnicie, sârguinţă, exigenţă izvorâte dintr-o sănătate deplină şi dintr-o organizare fizică şi spirituală perfectă, dintr-o raţiune luminată, pragmatică şi realistă. Rămâneţi cu aceeaşi voinţă cumpătată, blândă pe care nici rangul, nici postul pe care le ocupaţi nu le pot înlocui. Mulţi ani înainte, plini de realizări, sănătate de fier, trecerea vremii să devină mai lentă pentru Dumneavoastră, iar cei din jur să Vă trateze întotdeauna cu bunăvoinţă, căldură şi înţelegere. (Aurel Grosu, dr. h., profesor, Vicedirector, Institutul Cardiologie, Republica Moldova)

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment