Medic-igienist, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Descendent din satul Bârnova, raionul Ocniţa, născut la 9 februarie 1938 în familia lui Ion şi Parascovia Opopol, simpli ţărani cu 8 copii, îşi petrece copilăria şi îşi face studiile de scoală în satul natal. Meleagurile baştinei le ţine în permanentele vise pe parcursul anilor.

După absolvirea şcolii de 7 ani, în 1952, este înmatriculat la Şcoala de Felceri şi Moaşe din or. Bălţi, secţia Felceri Sanitari, În 1955 a fost încadrat în câmpul muncii ca felcer sanitar al sectorului medical rural Catranâc, raionul Făleşti, apoi în 1958 este transferat în satul Dângeni, Ocniţa.

Îşi face studiile (din 1960) la Institutul de Stat de Medicină din Dnepropetrovsk, facultatea Medicină Preventivă. Fiind student eminent, s-a încadrat în cercetările ştiinţifice. Aceste aptitudini le prelungeşte cu sârguinţă în Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Igienă şi Epidemiologie - IMCŞIE (Chişinău), unde este încadrat ca cercetător ştiinţific superior în secţia Igienă.
Nicolae Opopol
Pe parcursul anilor 1967-1970 a realizat primul program ştiinţific consacrat estimării stării de nutriţie a populaţiei din mediul rural şi susţine teza de doctor în medicină, aprobată de CSA a URSS în l971.

Conform necesităţilor practice ale republicii, în octombrie 1971 a fost transferat în funcţie de şef secţie Igienă a Staţiei Sanitaro-Epidemiologice Chişinău, iar în 1972 a fost numit medic-şef al acestei instituţii.

Fiind pasionat de activitatea ştiinţifică, în 1975, dl N. Opopol revine în IMCŞIE, unde, în 1976, organizează un grup ştiinţific de cercetare cu activitate prin autogestiune. În acelaşi an a fost înmatriculat la Facultatea Internaţională de Sănătate Publică a Institutului Central de Perfecţionare a Medicilor din Moscova, pe care o absolveşte în 1977.

În 1978, în IMCŞIE, organizează laboratorul Toxicologia Alimentară, D-lui fiind numit şef al acestui laborator. În 1988 este transferat în Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Medicina Preventivă şi Clinică, în funcţie de şef secţie Igienă.

Dl N. Opopol, în 1991, susţine teza de doctor habilitat în medicină în cadrul Consiliului Ştiinţific al Institutului Alimentaţiei al AŞM a URSS. În 1992 este ales şef catedră Igienă şi Epidemiologie a FPM, a USMF „Nicolae Trestemiţanu", iar în 1994 i se conferă titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar. În 1995 este ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Pe parcursul anilor 1995-2003, Nicolae Opopol a activat în funcţie de prim-vicedirector general al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă şi adjunct al medicului-şef sanitar al RM, resposabil de supravegherea sanitară preventivă şi curentă din ţară şi de sectorul ştiinţific. În aceeaşi perioadă de timp a deţinut funcţia de şef catedră.

Din 2003 devine şef titular al catedrei Igienă şi Epidemiologie a FPM a USMF „Nicolae Trestemiţanu", activând concomitent în funcţie de colaborator ştiinţific principal al secţiei Monitoring Socio-igienic a CNŞPMP. Din 1992 până în prezent este specialist principal al Ministerului Sănătăţii al RM. Tot din acelaşi an până în prezent D-lui este preşedinte al Consiliului Coordonator al Societăţii ştiinţifice a igieniştilor din Republica Moldova.

Este membru al Senatului şi al Consiliului Ştiinţific al USMF „Nicolae Trestemiţanu" şi a două Consilii specializate de susţinere a tezelor de doctor habilitat în medicină. Este preşedinte al Comisiei de experţi în Medicina Socială şi Managementul Sanitar, Igienă şi Epidemiologie a CNAA al RM, preşedinte al Comisiei metodice de profil în Igienă a MS a RM, preşedinte al Comisiei de Atestare a Igieniştilor etc. Este membru al consiliilor de redacţie a două reviste ştiinţifice din ţară şi a două reviste ştiinţifice din afara Moldovei.

Direcţia ştiinţifică de bază a prof. N. Opopol este sănătatea publică. În decursul activităţii sale ştiinţifice, în calitate de savant a publicat circa 250 de lucrări, inclusiv 6 monografii. A pregătit patru doctori şi un doctor habilitat în medicină, continuă să îndrumeze doctoranzii. A condus colectivele de redacţie a multor culegeri de lucrări ştiinţifice în igienă şi în epidemiologie.

A organizat numeroase conferinţe ştiinţifice în problema sănătăţii în relaţie cu mediul ambiant şi a participat la importante conferinţe şi simpozioane republicane şi internaţionale; la fiecare conferinţă a prezentat rapoarte de valoare.

Pentru merite deosebite în activitatea medicală, ştiinţifică şi didactică este menţionat cu insigna Eminent al Ocrotririi Sănătăţii (1968), medaliile "Za doblesnii trud". (1971) şi "Veteran truda" (1986), Diploma de Onoare a Prezidiului Suprem al RSSM (1988), ordinul Gloria Muncii (1997), Certificatul de Înaltă Apreciere a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (2002), Diploma Prezidiului AŞM pentru monografia editată (2003), diplome de onoare ale Ministerului Sănătăţii etc. (Grigore Friptuleac, dr.h., profesor universitar Şef catedră Igienă, USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment