Este unul dintre medicii sacri ai ortopediei, traumatologiei pediatrice. Patruzeci şi şase dintre ei i-a dedicat medicinii, sănătăţii copiilor, în care s-a afirmat în mod strălucitor deja la debut.

Nicolae Şavga s-a născut pe 12 octombrie 1939, în satul Carahasani, raionul Ştefan-Vodă, într-o familie de ţărani cu 4 copii. De la vârsta de 4 ani a rămas fară tată. La vârsta de 9 ani, o rudă din satul vecin, Slobozia, îl înfiază pe Nicolae. În 1957 el a absolvit şcoala medie din s. Slobozia şi a fost înscris la facultatea Pediatrie a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău.

Absolvind facultatea Pediatrie a ISMC, a activat în calitate de medic în Sanatoriul de tuberculoză osteoarticulară pentru copii „Casări" Râbniţa; mai apoi medic-şef în spitalul de circumscripţie Vadu-Raşcov, de unde a fost transferat tot în calitate de medic-şef al spitalului de tuberculoză din Caterinovca (Camenca).

A absolvit celebra şcoală de chirurgie pediatrică care i-a format, printre alţii, şi pe academicianul Eva Gudumac, profesorii B. Curajos şi B. Pîrgari. Ei au pus bazele ortopediei pediatrice în Republica Moldova împreună cu maestra sa, profesorul, academicianul Natalia Gheorghiu.

În 1970, N. Şavga susţine teza de doctor în medicină la tema: "Pneumoperitoneul diagnostic la copii". Şi în acelaşi an devine asistent la catedra Chirurgie, Traumatologie-ortopedie şi Anesteziologie pediatrică a ISMC. În calitate de pedagog participă la pregătirea cadrelor de chirurgi pediatrici prin subordinatură, internatură, rezidenţiat.

În 1975, i s-a oferit titlul de conferenţiar universitar. Savantul N. Şavga se include activ la dezvoltarea specialităţii atât la catedră, cât şi în raioanele republicii. Omagiatul, în colaborare cu îndrumătoarea sa, academicianul Natalia Gheorghiu, organizează prima secţie Traumatologie-Ortopedie şi punctul Traumatologie în Spitalul Republican de Copii, la moment „Emilian Coţaga".

Concomitent cu activitatea didactică de chirurg, ortoped- traumatolog iscusit, este şi savant ilustru, care abordează diverse probleme ale ortopediei-traumatologiei pediatrice. În anul 1989, la Moscova, susţine teza de doctor habilitat în medicină la tema: „Tratamentul complex al consecinţelor arsurilor mâinilor la copii”.

La toate etapele de activitate în Universitatea de Medicină, s-a manifestat ca un pedagog şi chirurg experimentat, un colaborator ştiinţific de valoare, respectat de către studenţi, de către colaboratorii catedrei şi de către medicii Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie pediatrică „Natalia Gheorghiu", de către părinţii micilor pacienţi.

Din 1990, dl N. Şavga este ales prin concurs profesor universitar al catedrei Chirurgie pediatrică. În activitatea sa ştiinţifico- practică, profesorul N. Şavga o deosebită atenţie acordă patologiei coloanei vertebrale la copii. La iniţiativa Domniei Sale a fost organizată prima Clinica de Vertebrologie Pediatrică în componenţa Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie pediatrică, care poartă numele academicianului Natalia Gheorghiu.

În Clinica de Vertebrologie se prestează tratament conservator şi cel chirurgical acordat pacienţilor cu vârste până la 18 ani, cu diverse patologii ale coloanei vertebrale, frecvenţa cărora în Republica Moldova este în continuă creştere. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost elucidate în 185 de lucrări ştiinţifice, în diferite reviste şi materiale ale conferinţelor, congreselor naţionale şi internaţionale.

Profesorul N. Şavga este autor al 8 invenţii şi al multiplelor inovaţii şi recomandări practice pentru studenţi, rezidenţi şi medici practicieni. Pe parcursul multor ani este responsabil de lucrul ştiinţifico-practic la catedră, este membru al Comisiei de Atestare a medicilor ortopezi-traumatolgi. (Eva Gudumac, dr. h., profesor, academician Şef catedră Chirurgie, Ortopedie-Traumatologie şi Anesteziologie pediatrică USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment