Petru Moroz s-a născut în ziua Sfântului Petru şi Pavel pe data de 12 iulie 1938, în satul Iabloana raionul Glodeni. Provine dintr-o familie de gospodari cu 4 copii. Studiile începătoare, clasele I-VII, le face în satul natal (1945-1952). Clasele VIII-X le absolveşte la şcoala medie din Glodeni (1952-1955).

După absolvirea şcolii medii, în 1955 susţine examenele de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, facultatea Pediatrie, promoţia a doua. În 1961 şi-a început activitatea profesională în calitate de medic ordinator, mai apoi şef secţie Ortopedie Neurologică neutru copii, sanatoriul „Sergheevka" regiunea Odesa, activând până în 1963.

Prima specializare în domeniul ortopediei pediatrice a efectuat-o la renumitul Institut de Ortopedie şi Traumatologie „M. Sitenko" din oraşul Harkov, unde a preluat din măiestria marilor savanţi N. Novacenko, A. Korj, R. R. Talâşinski s.a.

În perioada anilor 1963-1966 este doctorand la specialitatea Ortopedia şi Traumatologia pediatrică în Institutul Central de Traumatologie şi Ortopedie din Moscova, condus de renumitul servant M. Volkov. Conducătorul ştiinţific al tezei a fost profesorul V. D. Ciaklin, savant cunoscut în medicina mondială, cu vestita şcoală în domeniul ortopediei şi traumatologiei, unde activau profesorii I. Movşovici, E, Abalimasova, I. Milbreit, M. Berglezov s.a.

La sfârşitul doctoranturei, în anul 1966, susţine cu succes teza de doctor în medicină pe tema: Tratamentul chirurgical in picior strâmb congenital echino-varus.

Din anul 1966 activează in componenţa Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" ca asistent la catedra Chirurgie Pediatrică (1966-1968), la catedra Traumatologie, Ortopedie şi Chirurgie de Campanie (1968-1989), lucrând de sine stătător şi activând cu succes la specialitatea îndrăgită. În anul 1988, la Moscova susţine teza de doctor habilitat în medicină, tema: Profilaxia şi tratamentul chirurgical al deformităţilor in fracturi complicate ale humerusului distal la copii.

Prin cunoştinţe vaste, asiduitate, principialitate, exigenţa fată de sine, faţă de colaboratori, studenţi şi rezidenţi şi-a perfecţionat nivelul profesional. În anul 1989 este ales prin concurs, profesor universitar la catedra Chirurgie pediatrică a USMF „Nicolae Testemiţanu". În anul 1996 este numit şef de curs Chirurgie, ortopedie, traumatologie şi anesteziologie pediatrică, facultatea Perfecţionarea medicilor, transformată în 1997, în catedra pe care o conduce până in prezent.

În perioada activităţii sale în domeniul ortopediei şi traumatologiei pediatrice a pregătit 4 doctori în medicină şi a consultat realizarea unei teze de doctor habilitat în medicină.

În decursul activităţii sale la Universitate, Petru Moroz s-a manifestat ca un specialist de înaltă performanţă. Permanent acoperă cu mare iscusinţă un volum de lucru extrem de mare şi de important în activitatea didactică (prelegeri, seminare, lecţii practice ceu rezidenţii de profil chirurgical, cu medicii la facultatea Perfecţionare).

Activitatea ştiinţifică fructuoasă rezidă în peste 240 de lucrări ştiinţifice, 2 monografii, recomandaţii practice, 33 de invenţii, 83 de inovaţii, participând la diverse congrese, conferinţe, expoziţii naţionale şi internaţionale, fiind decorat de nenumărate ori cu medalii de aur, argint şi de bronz.

Domnul Petru Moroz este un pedagog şi un medic iscusit, cu literă mare. În activitatea practică anual executa peste 350-400 de operaţii în clinica de profil şi in unele spitale din republică, consultă mii de copii cu patologia aparatului locomotor.

Totodată, profesorul Petru Moroz, în decursul a mai mult de 4 decenii deţine şi alte funcţii în USMF "Nicolae Testemiţanu" şi în medicina Republicii Moldova, îndeosebi în ortopedia, traumatologia pediatrica. De multe ori a fost ales în organele de conducere ale organizaţiilor obşteşti ale universităţii.
Este semnificativă activitatea sa pentru Societatea de Ortopedie şi Traumatologie din Republica Moldova, unde a fost secretar ştiinţific mai mult de 15 ani, mai apoi - preşedinte interimar al Societăţii.Concomitent fondează şi conduce Societatea de Ortopedie Pediatrică.

În anii 1996-2003 a fost membru al Consiliului ştiinţific al USMF „Nicolae Testemiţanu" şi secretar" ştiinţific al Consiliului. Pe parcursul a 20 de ani este specialistul principal al MS RM în domeniul ortopediei şi traumatologiei pediatrice. (Leo Stati, dr, asistent universitar, Catedra Ortopedie, Traumatologie, Chirurgie şi Anesteziologie Pediatrică FPM, USMF „Nicolae Testemiţanu")

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment