Doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef al Catedrei Ortopedie, Traumatologie, Chirurgie şi Anesteziologie Pediatrică.

În 1938, la 12 iulie sau în luna lui cuptor
În familia Moroz s-a născut un Petrişor,
Barza albă a adus scumpul mamei odoraş,
Ce semăna la chip cu-n adevărat îngeraş!

Frageda copilărie i-a trecut în vremuri grele,
Ani de război, secetă, foamete şi alte rele.
Tăticul Toader, mobilizat la război, a fost rănit
Şi invaliditate de gradul întâi i s-a conferit,

Iar fratele Ştefan pe câmpul de luptă a decedat
Şi în oraşul Bixta din Letonia a fost înmormântat.
Tatăl micuţului Petrică mereu îi povestea
Despre greutăţile de pe front şi din spital ce le-ntâlnea!

Petrică la toate nevoile a rezistat
Şi din ele cu greu, dar a scăpat.
Părinţii îndemnându-l întotdeauna la învăţat,
Şapte clase în satul labloana cu menţiune a finisat!

Ulterior şcoala medie din raionul Glodeni a urmat,
Apoi actele la Facultatea Pediatrie le-a-naintat.
Petru în 1961 studiile cu menţiune Ie-a finisat,
Ca medic-ordinator, apoi şef Secţie ortopedo-neurologie în Sergheevka a activat.

Cu Petrică chiar din primul an de studii ne-am împrietenit,
Deoarece trei ani împreună într-o odaie în cămin am trăit.
Era un student deştept, stăruitor şi la nevoie săritor,
Mai ales când aveai necesitate de vre-un ajutor!

Fiind student, cercetări în cercul studenţesc de chirurgie a efectuat,
Ba chiar şi o lucrare ştiinţifică la Tbilisi a publicat.
În 1963 specializarea primară în ortopedia pediatrică la Institutul din Harkova urmat;
În 1963-1966 studiile în doctorantură la ICTO din Moscova Ie-a efectuat.

În 1966 doctorantura, cu susţinerea tezei de doctorat cu succes, a finisat
Şi în calitate de asistent universitar la Catedra Chirurgie pediatrică a ISM din Chişinău a fost angajat
Ulterior 21 de ani în acelaşi post la Catedra Traumatologie, Ortopedie şi Chirurgie de Campanie a activat,
Iar în 1988 a susţinut strălucitor teza de doctor habilitat.

În 1989 titlul de profesor universitar i s-a conferit
Şi în acest post la Catedra Chirurgie Pediatrică a fost numit.
Un an ca şef de curs de ortopedie, traumatologie, chirurgie şi anesteziologie pediatrică la FPM a activat,
Care din 1997 în catedra cu acelaşi nume şi şef s-a transformat.

Domnia sa are peste 240 de lucrări ştiinţifice publicate,
Inclusiv două monografii de specialitate.
În timpul anilor ce s-au perindat 34 de invenţii şi 83 de inovaţii a acumulat,
Pentru care, pe bună dreptate, poate fi felicitat!

A dirijat cu 4 teze de doctorat,
Altele două fiind în stadiul aproape finisat.
În 2002 a devenit fondatorul şi primul preşedinte al Societăţii de ortopedie pediatrică din R. Moldova,
Unde activează mai mult cu fapta decât cu vorba!

Pe scara ierarhică omagiatul s-a urcat încet,
Deşi permanent a fost un om ager şi excelent.
În schimb, de fiica Argentina mult s-a bucurat,
Când a susţinut la aceeaşi specialitate teza de doctorat
Şi ulterior rapid titlul de conferenţiar i s-a acordat.

Pentru succesele obţinute în activitatea de invenţie şi raţionalizare
A fost distins cu multiple de aur, argint şi de bronz medalii,
Însă de tânărul nostru stat
Numai cu medalia Meritul civic a fost decorat,
Ceea ce e foarte puţin, drăguţă frate,
Pentru astfel de prodigioasă activitate!

Domnule profesor, azi ne rugăm lui Dumnezeu să-ţi dea sănătate,
Iar şefilor - iertare de păcate!
Sperăm că meritele tale vor fi mai apreciate
Şi bunul Dumnezeu îţi va face mai multă dreptate!
La mulţi şi rodnici ani, dragă bădie,
Fii mereu un Luceafăr în pediatrica traumatologie şi ortopedie!

Constantin Andriuţă,
prieten, coleg de studii şi profesor universitar la Catedra Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală, Om emerit al Republicii Moldova

RECENT

2018 Sănătatea - Publicaţie de sănătate şi divertisment